Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Konkurs fotograficzny - Kraków Oczami Migranta, 19.07-25.08.2019 [ENG/UKR]

Akademia Ignatianum w Krakowie ogłasza konkurs fotograficzny "Kraków Oczami Migranta", którego celem jest przybliżenie mieszkańcom Krakowa miejsc, osób i budynków w unikatowy sposób - oczami osób z zagranicy. Konkurs dedykowany jest dla cudzoziemców, którzy są zapisani bądź będą zapisani do projektu UE "Wsparcie Kompetencyjne dla Cudzoziemców". Projekt prowadzony jest przez biuro projektowe Akademii Ignatianum w Krakowie.

Fot. Akademia Ignatianum w Krakowie

Ogólne warunki konkursu:

 • W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, zapisane do projektu "Wsparcie Kompetencyjne Cudzoziemców".
 • Konkurs jest całkowicie bezpłatny, a udział jest dobrowolny.
 • Do konkursu należy zgłosić max. 1 fotografię obrazującą szeroko rozumiany obraz Kraków (budynki,miejsca, osoby, przedmioty, zwierzęta, itp).
 • Zdjęcie konkursowe powinno być przesłane w wysokiej jakości umożliwiające wydruk w większym formacie, czyli 35/45cm (300DPI), JPG na adres e-mail: wsparcie@ignatianum.edu.pl do 25 sierpnia br.
 • Wyniki konkursu będą ogłoszone na profilu FB 2 września br.
 • Uroczyste rozdanie nagród za 1, 2, 3 miejsce odbędzie się 7 września br. na Akademii Ignatianum. Szczegółowy program uroczystości zostanie ogłoszony na profilu FB.
 • Dla nagrodzonych osób, Akademia Ignatianum przewiduje nagrody o łącznej wartości 3500,00zł

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Biuro Projektowe Akademia Ignatianum
ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
Budynek Zofijówka, pokój: 11
tel:12 39 99 500
e-mail: wsparcie@ignatianum.edu.pl
FB: https://www.facebook.com/events/394715124727843/


ENG

We are happy to annonce the Photography contest „Krakow Through Migrants Eyes”. The purpose of this photography contest is to show Krakow as seen by the eyes of people from abroad.

The contest runs from 07.19.2019 until 25.08.2019.

TERMS AND CONDITIONS OF PARTICIPATION IN THE CONTEST

 • The contest is opened only for the participant of “Support For Foreigners” project
 • Only one photo can be submitted. Photo must be 30 / 45cm (300DPI) in JPEG format.
 • You can submit photo made in Krakow, representing places, buildings, symbols, people, objects, inanimate nature, still life or animals.
 • The photo must be sent to the e-mail address: wsparcie@ignatianum.edu.pl with the description: (the name of the work (photo) - name and surname - phone number - e-mail address).
 • Submission deadline is 25 of August 2019
 • contest winners will be announced the 2 of September 2019.
 • For the 1 ,2 ,3 places the organizer of the photography contest will award the winners with the prizes of total cost 3500 pln. The detailed list of contest porizes will be published on FB.
 • The winners will be awarded on 7th of September, during awarding ceremony at the main building of the Ignatianum Academy in Krakow.
 • An exhibition of the best works will be organized at Ignatianum Academy.

We are cordially invite you to participate in this photography contest.

Project office of Ignatianum Academy
Kopernika str. 26
31-501 Kraków
Zofijówka, room: 11
tel:12 39 99 500
e-mail: wsparcie@ignatianum.edu.pl
FB: https://www.facebook.com/events/394715124727843/


UKR

Фотоконкурс „Краків Очима Мігрантів”

Академія Ігнатіанум у Кракові оголошує фотоконкурс „Краків Очима Мігрантів”. Метою конкурсу є показати в іншому світлі мешканцям Кракова місця, будівлі та людей, так, як це бачать люди з-закордону.   Взяти участь у конкурсі можуть особи, які є або стануть учасниками проекту „Експертна Підтримка Для Іноземців”.

Конкурс триватиме від 19.07.2019 до 25.08.2019.

Загальні умови конкурсу:

 • У конкурсі можуть взяти участь лише особи, які є або стануть учасниками проекту "Компетенційна Підтримка Для Іноземців".
 • На конкурс можна надіслати лише одну фотографію у форматі JPG, 30/45cm (300DPI).
 • На конкурс можна подати фотографії, зроблені у Кракові, що представляють місця, будівлі, символи, людей, предмети, неживу природу, натюрморти, а також тварин.
 • Фотографію необхідно надіслати на адресу електронної пошти: wsparcie@ignatianum.edu.pl з описом: (назва роботи (фотографія) - ім'я та прізвище - номер телефону - адреса електронної пошти).
 • Фотографію можна надіслати включно до 25 серпня 2019 року.
 • Результати конкурсу будуть оголошені 2 вересня на сторінці заходу
 • Нагороди: для 1, 2, 3 місць організатор конкурсу передбачив призи загальною вартістю 3500 злотих. Детальний перелік нагрод буде опубліковано на FB.
 • 7 вересня відбудеться урочисте нагородження в головному будинку Академії Ігнатіанум у Кракові
 • В приміщенні Академії Ігнатіанум буде організована виставка з найкращих робіт.

Запрошуємо до участі у фотоконкурсі!

Проектний офіс Академії Ігнатіанум
Вул. Коперніка 26, 31-501 Краків
Буд. Зофіювка, кім. 11
e-mail: wsparcie@ignatianum.edu.pl
FB: https://www.facebook.com/events/394715124727843/

 

 

 

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2019-07-19
Data aktualizacji: 2019-08-02
Powrót
Znajdź