Komunikat archiwalny

Rethinking Borders: #YouMeRefugee [ENG]

Organizacja społeczna Rethinking Refugees - Knowledge and Action zaprasza do udziału w wydarzeniu organizowanym 20-21 czerwca br. z okazji Światowego Dniu Uchodźcy. W ramach wydarzenia Rethinking Borders: #YouMeRefugee zaplanowano panel, warsztaty teatralne, projekcję filmu i koncert.

Rethinking Borders: #YouMeRefugee [ENG]
Fot. Rethinking Refugees - Knowledge and Action

Zaproszenie organizatorów:

Dołącz do nas, aby pokazać solidarność #withrefugees w Światowym Dniu Uchodźcy! To jedyne organizowane z tej okazji wydarzenie w Krakowie. Wyjątkowe doświadczenie, które chcemy dzielić właśnie z WAMI.

Wiemy, że jedynym sposobem naprawy negatywnych postaw wobec uchodźców i efektywnej pracy na rzecz pozytywnych zmian jest stworzenie przestrzeni dla pozytywnego kontaktu. Mając to na uwadze, zapraszamy na nasze wydarzenie - Rethinking Borders: #YouMeRefugee.

Nasze dwudniowe spotkanie będzie miało jeden główny cel: „Dajmy uchodźcom miejsce do dzielenia się swoimi doświadczeniami z ludźmi w Krakowie, a jednocześnie stwarzajmy szansę krakowskiej społeczności na spotykanie się z uchodźcami i angażowanie się w otwarty dialog”.

Podczas panelu będzie można osobiście spotkać uchodźców z Syrii, Afganistanu i Iraku oraz wysłuchać ich historii z pierwszej ręki. Ten dzień będzie wyjątkowy i z ogromnym potencjałem, ponieważ po raz pierwszy w Krakowie powstanie publiczne miejsce, w którym uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję poznać uchodźców, nawiązać z nimi kontakt i podjąć otwarty dialog.

Oprócz panelu zorganizujemy również:

  • Warsztaty teatralne (20 czerwca - 12.00-14.00; @ Hevre) - przekażemy uchodźcom głos, w celu wyrażenia i zainicjowania dyskusji w społeczności na temat wielu wyzwań, przed którymi stoją Michael Thomas i Marta Kontny. Więcej szczegółów wkrótce - to wydarzenie będzie wymagało rejestracji.
  • Projekcja filmu (20 czerwca - 17.00 - 18.30, @ Hevre) - „Mission Lifeline” - film dokumentalny o niemieckiej organizacji pozarządowej i ich misji ratunkowej na Morzu Śródziemnym, która zyskała złą sławę przez konflikt z władzami maltańskimi w lecie 2018 r.
  • Koncert (21 czerwca - 19.30 @ Alchemia) w wykonaniu jednego z uchodźców z Syrii - Mulhama Abordana - muzyka oraz innych lokalnych artystów.

STRONA WYDARZENIA: https://www.facebook.com/events/379133396037090/

Dołącz do nas! Dołącz do naszego ruchu: show #solidarity, support #refugees and #rethinkrefugees 


ENG

Join us to stand in solidarity #withrefugees on World Refugee Day. This is the only event happening in POLAND on this day and we want YOU to share this experience with us.

We know that the only way to change negative attitudes towards refugees and to effectively work towards positive change is to create spaces for positive contact. With that in mind, we invite you to our event - Rethinking Borders: #YouMeRefugee .Our two-day meeting will have one main aim; ''Give refugees a platform to share their experience with people in Krakow and at the same time, provide an opportunity for people in Krakow to meet refugees and engage in open dialogue''

During the panel people can meet refugees from Syria, Afghanistan and Iraq in person and listen to their stories and life journey first-hand. This event is special and powerful because this is the first time in Krakow an event has been organised where participants will have the opportunity to meet refugees, interact with them, and engage in open dialogue.

Apart from the panel we will also organise:

  • A drama workshop (20th June - 12.00-14.00; @ Hevre) with the aim to give a voice to the refugees to express and initiate a discussion within the community about the many challenges they face with Michael Thomas, Ina Knap and Marta Kontny. More details coming soon - this event will require registration.
  • A film screening (20th June - 17.00 - 18.30; @ Hevre) - ‘Mission Lifeline’, a documentary about the German based NGO and their lifesaving mission in the Mediterranean Sea, that gained sad notoriety by a conflict with the Maltese authorities in Summer 2018.
  • A concert (21st June - 19.30 @ Alchemia) of one of the refugees from Syria, Mulham Abordan who is a musician and other local artists from Krakow.

LINK TO EVENT: https://www.facebook.com/events/379133396037090/

Join us, join the movement, show #solidarity, support #refugees and #rethinkrefugees

Rethinking Borders - plakat

pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się