Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

MURAL – podsumowanie polskiej odsłony projektu

Wzajemne zrozumienie, szacunek oraz edukacja (Mutual Understanding, Respect and Learning) – MURAL to międzynarodowy projekt, którego celem jest wspieranie tolerancji i poszanowania niezależnie od wyznania, przekonań religijnych czy pochodzenia etnicznego. W ramach konferencji podsumowującej polską odsłonę projektu poznaliśmy Liderów Edukacji Wielokulturowej i Liderów Innowacji Społecznych.

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

- W krakowskich szkołach mamy coraz więcej dzieci i młodzieży pochodzących z różnych części Europy i świata. Na krakowskiej ulicy także spotykamy coraz więcej osób, które wybierają nasze miasto jako miejsce do życia. Wnoszą tu nowe wartości, dzięki czemu nasza społeczność zyskuje dodatkowy koloryt. Kwestia wielokulturowości jest dziś bardzo istotna, dlatego tak ważne jest wzajemne zrozumienie i otwartość na innych, a także dostrzeganie faktu, że nie wszyscy muszą podzielać nasz system wartości czy hierarchię potrzeb. Powinniśmy umieć to dostrzegać, akceptować, być na to otwarci i po prostu lepiej się porozumiewać – mówił Andrzej Kulig, zastępca prezydenta ds. polityki społecznej i komunalnej, otwierając konferencję „Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”.

Podczas konferencji, która odbyła się w poniedziałek, 9 grudnia w Magistracie, uczestnikom projektu MURAL zostały wręczone tytuły Liderów Edukacji Wielokulturowej. Tytułami zostali wyróżnieni nauczyciele oraz działacze społeczni silnie zaangażowani w kwestie walki z dyskryminacją.

Dodatkowo każda ze szkół oraz instytucji, której przedstawiciel ukończył projekt, została nagrodzona tytułem Lidera Innowacji Społecznej. Certyfikaty stanowią wyraz docenienia działań, jakie zostały podjęte w trakcie dwóch lat realizacji projektu MURAL i uznania zaangażowania w procesy budowania dialogu oraz wymiany najlepszych praktyk wspierających tolerancję i wzajemny szacunek.

Wyróżnienia trafiły do 44 liderek i liderów edukacji wielokulturowej oraz 37 instytucji, w tym 16 krakowskich szkół.

Projekt MURAL realizowany jest przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia we współpracy z liderem przedsięwzięcia – Fundacją British Council oraz przedstawicielami kilku innych europejskich krajów, takich jak: Wielka Brytania, Hiszpania, Portugalia, Niemcy, Grecja i Holandia. W MURAL zaangażowane jest międzynarodowe grono wybitnych specjalistów, aktywistów i decydentów zajmujących się problemem walki z dyskryminacją.

W konferencji „Otwarty Kraków 4 – wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” uczestniczyły osoby, dla których kwestia edukacji wielokulturowej jest szczególnie ważna, między innymi nauczyciele, pedagodzy, dyrektorzy szkół i asystenci kulturowi. Konferencja połączona została z rozpoczęciem warsztatów Akademii Asystentów Międzykulturowych – projektu zainicjowanego przez Fundację Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja, który ma na celu wspieranie edukacji dzieci cudzoziemców oraz dzieci, których rodzice wrócili z migracji do Polski.

Tytuł Lidera Edukacji Wielokulturowej otrzymali:

 • Khedi Alieva – Fundacja Kobiety Wędrowne
 • Alicja Augustyn-Zielińska - Fundacja im. Heleny i Tadeusza Augustyn
 • Maria Banachowska – Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
 • Liliia Bilyk – Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej „U-Work”
 • Jan Bińczycki – Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
 • Barbara Bombińska – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, Kraków
 • Jolanta Brzeska-Story – internat Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1, Kraków
 • Kinga Czyż – bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2, Kraków
 • Katarzyna Drozd
 • Magdalena Foryś – Szkoła Podstawowa nr 114, Kraków
 • Patrycja Paula Gas – Fundacja Edukacyjna Nausika
 • Monika Górkiewicz – Zespół Szkół nr 5, Kraków
 • Andrzej Górniak – III Liceum Ogólnokształcące, Kraków
 • Monika Grabowska-Skucha – Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej „U-Work”
 • Barbara Hamala – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, Kraków
 • Anna Hanusiak – Szkoła Podstawowa nr 95, Kraków
 • Magdalena Hendzlik - Szkoła Podstawowa nr 114, Kraków
 • Dorota Jaworska – Fundacja Kobiety Wędrowne
 • Iwona Kaleta – Szkoła Podstawowa nr 37, Kraków
 • Renata Koclęga-Hilevsky – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2, Kraków
 • Barbara Kosek – Zespół Szkół Zawodowych nr 2, Kraków
 • Iwona Kossowska – ZSP nr 8, Gliwice
 • Katarzyna Kotula-Domagała – Żydowskie Muzeum Galicja, Kraków
 • Irena Kozińska – Fundacja im. Heleny i Tadeusza Augustyn CAS „Złoty Wiek”
 • Elżbieta Kwaca – X Liceum Ogólnokształcące, Kraków
 • Teresa Lewandowska – ZSP nr 7, Kraków
 • Anna Lichnerowicz - Fundacja One World – One Heart
 • Barbara Maderak-Królik – Centrum Kultury Podgórza – Klub Przewóz
 • Nina Markiewicz-Sobieraj – Szkoła Podstawowa nr 16, Gdańsk
 • Klaudia Mucha – Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1, Kraków
 • Natalia Nawałka – Milusie Przedszkole Niepubliczne, Kraków
 • Anna Niezgoda – Fundacja Internationaler Bund Polska
 • Barbara Pietrzak – internat Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1, Kraków
 • Paulina Pilipiuk
 • Katarzyna Ratkowska – Szkoła Podstawowa nr 34, Kraków
 • Nataliia Shymborska – Szkoła Podstawowa nr 114, Kraków
 • Alicja Skrzypczak – Szkoła Podstawowa nr 74, Poznań
 • Roksana Srokosz – Chrześcijańskie Stowarzyszenie Współpracy i Przyjaźni Polsko-Libańskiej Polanda, Kraków
 • Malina Szczepańska – Krakowskie Biuro Festiwalowe
 • Maria Grażyna Szepe – Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”, Katowice
 • Kornelia Szklarska – Szkoła Podstawowa nr 67, Kraków
 • Anna Wilczyńska – Dialog School of Polish, Zespół Szkół Społecznych nr 7 STO, Kraków
 • Joanna Wołek – Szkoła Podstawowa nr 3, Kraków
 • Natalia Wójcik – Młodzieżowa Rada Krakowa
 • Dominika Zagdan – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162, Kraków

Tytuł Lidera Innowacji Społecznej otrzymali:

 • III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Krakowie
 • X Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2 w Krakowie
 • Centrum Kultury Podgórza – Klub Przewóz
 • Chrześcijańskie Stowarzyszenie Współpracy i Przyjaźni Polsko-Libańskiej Polanda w Krakowie
 • Fundacja Edukacyjna Nausika
 • Fundacja im. Heleny i Tadeusza Augustyn
 • Fundacja Internationaler Bund Polska
 • Fundacja Kobiety Wędrowne
 • Fundacja One World – One Heart
 • Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej „U-Work”
 • Fundacja Zustricz
 • Internat Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie
 • Krakowskie Biuro Festiwalowe
 • Milusie Przedszkole Niepubliczne w Krakowie
 • Młodzieżowa Rada Krakowa
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Orła Białego w Krakowie
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Krakowie
 • Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” Katowice
 • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 7 STO im. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Szkoła Podstawowa nr 16 im. Władysława Broniewskiego w Gdańsku
 • Szkoła Podstawowa nr 34 w Krakowie
 • Szkoła Podstawowa nr 37 im. Juliana Tuwima w Krakowie
 • Szkoła Podstawowa nr 67 im. Władysława Łokietka w Krakowie
 • Szkoła Podstawowa nr 74 w Poznaniu
 • Szkoła Podstawowa nr 95 im. Władysława Broniewskiego w Krakowie
 • Szkoła Podstawowa nr 114 im. Arkadego Fiedlera w Krakowie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 im. Władysława Szafera w Krakowie
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Krakowie
 • Zespół Szkół nr 5 w Krakowie
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Krakowie
 • Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie

Gratulujemy!

bs_191209_1169.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1170.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1172.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1173.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1175.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1178.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1180.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1185.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1189.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1195.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1199.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1202.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1213.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1216.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1219.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1223.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1227.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1233.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1238.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1242.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1243.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1248.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1251.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1252.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1255.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1257.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1259.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1263.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1266.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1267.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1271.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1272.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1276.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1277.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1278.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1281.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1283.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1285.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1289.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1291.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1292.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1293.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1296.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1299.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1301.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1302.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1305.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1306.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1310.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1311.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1313.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1314.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1317.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1319.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1321.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1323.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1330.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1333.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1337.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1340.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1341.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1344.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191209_1169.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1170.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1172.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1173.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1175.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1178.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1180.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1185.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1189.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1195.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1199.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1202.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1213.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1216.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1219.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1223.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1227.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1233.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1238.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1242.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1243.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1248.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1251.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1252.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1255.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1257.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1259.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1263.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1266.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1267.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1271.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1272.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1276.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1277.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1278.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1281.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1283.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1285.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1289.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1291.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1292.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1293.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1296.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1299.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1301.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1302.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1305.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1306.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1310.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1311.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1313.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1314.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1317.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1319.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1321.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1323.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1330.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1333.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1337.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1340.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1341.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
bs_191209_1344.jpg-„Otwarty Kraków 4 - wzajemne zrozumienie, szacunek i edukacja”
pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2019-12-09
Data aktualizacji: 2019-12-09
Powrót
Znajdź