Grodzki Urząd Pracy zamknięty do odwołania [ENG/UKR/RUS]

Od poniedziałku, 16 marca główna siedziba Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przy ul. Wąwozowej 34 oraz Klub Pracy przy ul. Miśnieńskiej 58 są dostępne wyłącznie dla pracowników. Grodzki Urząd Pracy prosi o odłożenie w czasie załatwiania spraw urzędowych.

Grodzki Urząd Pracy zamknięty do odwołania [ENG/UKR/RUS]
Fot. gupkrakow.pl

Dokumenty oraz wnioski można złożyć elektronicznie lub poprzez wrzucenie podpisanego pisma do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w okolicy wejścia do budynku urzędu przy ul. Wąwozowej 34.


ENG

Grodzki Urząd Pracy closed until further notice

From Monday, 16 March, the headquarters of Grodzki Urząd Pracy in Kraków at Wąwozowa 34 street and the Work Club at Miśnieńska 58 street are available for employees only.

Grodzki Urząd Pracy asks for a postponement of official matters.

Documents and applications can be submitted electronically or by throwing a signed letter into the appropriate container located near the entrance to the office building at Wąwozowej 34 street.


UKR

Grodzki Urząd Pracy закритий до подальшого повідомлення

З понеділка, 16 березня, головний штаб муніципального управління праці у Кракові за адресою вул. Wąwozowa 34 та вул. Miśnieńska 58 доступні лише працівникам.


Grodzki Urząd Pracy просить вас відкласти справу з офіційними питаннями.

Документи та заяви можна подати в електронному вигляді або закинувши підписаний лист у відповідний контейнер, розташований біля входу в будівлю за адресою вул. Wąwozowa 34.


RUS

Grodzki Urząd Pracy закрыт до дальнейшего уведомления

С понедельника, 16 марта, главный штаб муниципального управления труда в Кракове по адресу ул. Wąwozowa 34 и ул. Miśnieńska 58 доступны только работникам.


Grodzki Urząd Pracy просит вас отложить дела с официальными вопросами.

Документы и заявления можно подать в электронном виде или закинув подписаное письмо в соответствующий контейнер, расположенный у входа в здание по адресу ул. Wąwozowa 34.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się