Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich 2020 r.

Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ogłasza, w ramach zadania powierzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, „Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich”, w ramach którego zostaną ufundowane stypendia i nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujące rok szkolny 2019/2020. Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w konkursie utalentowanych uczniów pochodzenia romskiego.

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich 2020 r.
Fot. pixabay.com

REGULAMIN

Ogólnopolskiego konkursu stypendialnego dla uzdolnionych uczniów romskich 2020r.

Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ogłasza, w ramach zadania powierzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, „Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich”, w ramach którego zostaną ufundowane stypendia i nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujące rok szkolny 2019/2020:

 1. dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych, którzy legitymują się szczególnymi osiągnięciami w swojej dziedzinie – zaplanowano stypendia ,
 2. dla finalistów konkursu stypendialnego dla uzdolnionych uczniów romskich – zaplanowano nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Warunki ubiegania się o stypendia oraz nagrody
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

O stypendia oraz nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ubiegać się mogą dzieci i młodzież pochodzenia romskiego, którzy:

 1. są obywatelami polskimi, zameldowanymi w Polsce
 2. są uczniami szkół podstawowych i  szkół ponadpodstawowych
 3. do dnia 1 kwietnia 2020 r. osiągnęli wiek 10 lat lub nie ukończyli 18 roku życia
 4. realizują swoje zainteresowania przynajmniej w jednej z wymienionych dziedzin:
 • nauki ścisłe
 • nauki humanistyczne
 • sztuki plastyczne
 • muzyka instrumentalna
 • śpiew (różne formy muzyki)
 • taniec (różne formy tańca)
 • sport

Procedura konkursu:

 1. Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce przekaże informację o  konkursie stypendialnym, do Pełnomocników wojewodów ds. mniejszości narodowych i etnicznych, organizacji romskich, ubiegłorocznych uczestników konkursu oraz szkół na terenie kraju.
 2. W zależności od możliwości, kartę zgłoszeniową wypełnią dyrektorzy szkół lub rodzice, opiekunowie prawnymi uczniów,  trenerzy,  instruktorzy.
 3. Do dnia 15 września 2020r. (liczy się data stempla pocztowego) karta zgłoszeniowa wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia ucznia powinna zostać przesłana na adres organizatora: 

Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce
ul. Kopernika 7,
95-200 Pabianice

z dopiskiem „konkurs stypendialny”

Informacja: Krystyna Markowska tel. kom 602 857 658 lub Róża Kowalska 887 875 161

e-mail : stowrompab@poczta.onet.pl

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa wraz z załącznikami dostępne są również na mediach społecznościowych: Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce na Facebooku i @roma_center na Twitterze oraz od maja 2020r. na naszej stronie internetowej: romacenter.vizz.pl

W zależności od wybranej dziedziny do karty zgłoszeniowej powinny być dołączone:

 • nauki ścisłe, nauki humanistyczne - pisemna opinia nauczycieli , może być w formie e-maila (należy dołączyć kserokopie dyplomów, potwierdzenia udziału i osiągnięć w olimpiadach przedmiotowych, opowiadanie, kilka wierszy,  itp.);
 • taniec - nagranie na DVD w formacie MPEG-4 lub wmv, do 5 minut w wykonaniu kandydata;
 • sztuki plastyczne - do 2 oryginalnych prac przygotowanych przez kandydata;
 • śpiew,  muzyka instrumentalna – nagranie na płycie  DVD w formacie MPEG-4 lub wmv, dwóch utworów w wykonaniu kandydata,  wykonanie na „żywo” (w przypadku śpiewu, akompaniament z jednym instrumentem);
 • sport - pisemna opinia instruktorów, trenerów może być w formie e-maila,  (należy dołączyć kserokopie dyplomów, potwierdzenia udziału i osiągnięć w zawodach sportowych  itp. Nie zwracamy oryginałów.

Ważne !!!

 • uczniowie biorący udział w konkursie po raz kolejny, proszeni są o dołączenie informacji dotyczących osiągnięć w roku szkolnym 2019/2020
 • materiały zgłoszeniowe: uszkodzone, nieczytelne, uniemożliwiające ocenę kandydatów zostaną odrzucone przez komisję
 • stowarzyszenie nie zwraca materiałów  zgłoszeniowych oraz prac konkursowych
 • złożenie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu stypendialnego
 1. Do dnia 25 września  2020 r. członkowie komisji dokonają wyboru nie więcej 25 finalistów do dalszych przesłuchań (zawiadomienia otrzymają tylko finaliści, pozostali uczestnicy nie będą informowani o niezakwalifikowaniu się do finału). Pełna lista  finalistów zostanie również opublikowana na stronie internetowej MSWiA i romacenter.vizz.pl oraz na naszych mediach społecznościowych: Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce na Facebooku i @roma_center na Twitterze.
  Wszyscy zainteresowani wynikami mogą  kontaktować się : tel. kom. Krystyna Markowska  602 857 658 lub Róża Kowalska 887 875 161
 2. Do dnia 30 września  2020 r. organizator powiadomi wszystkich finalistów oraz dyrektorów szkół, o szczegółach przebiegu i terminie  finału konkursu.
 3. W dniach 15 października 2020 r. ( przyjazd )  – 18 października  2020 r. ( wyjazd) w Łodzi odbędzie się kilkudniowe  spotkanie wszystkich finalistów, podczas którego odbędą się: warsztaty artystyczne, próby akustyczne, przesłuchania konkursowe i  koncert finałowo-galowy, podczas którego wyłonieni zostaną laureaci. Po koncercie organizator poinformuje rodziców i opiekunów laureatów o zasadach przekazania nagród.

Ważne!!!

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów i przebiegu finału konkursu z uwagi na  okoliczności związane z możliwością wystąpienia COVID-19, mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo uczestników i  należyte wykonanie zadania. Po stwierdzeniu, że ww. okoliczności związane z COVID-19 zaistniały,  organizator  dokona odpowiednich zmian o czym poinformuje wszystkich finalistów.

 1. Koszty transportu: równowartość biletu PKP II kl., PKS do Łodzi, wycieczek, zakwaterowania i wyżywienia każdego finalisty wraz z jednym opiekunem sfinansuje organizator.

Dokumenty do pobrania

Regulamin konkursu
PDF

Karta zgłoszeniowa
DOC

pokaż metkę
Autor: Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się