Europejscy naukowcy będą rozmawiać w Krakowie o sytuacji dzieci z doświadczeniem migracji

W dniach 4 i 5 grudnia 2020 roku odbędzie się międzynarodowa konferencja pt. „Local dimension of children’s migrations and its impact on EU integration policy”, zorganizowana przez Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL w partnerstwie z Referatem ds. Wielokulturowości i Projektów Społecznych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

Europejscy naukowcy będą rozmawiać w Krakowie o sytuacji dzieci z doświadczeniem migracji
Fot. MiCreate

Konferencja jest częścią dużego, międzynarodowego projektu badawczego MiCREATE (Migrant Children and Communities in a Transforming Europe), realizowanego w ramach europejskiego, prestiżowego programu Horyzont 2020.  Podczas konferencji naukowcy i naukowczynie z Polski i Europy będą dyskutować o wpływie ograniczeń związanych z Covid-19 na edukację dzieci migrantów oraz sytuację społeczną dzieci uchodźców i dzieci ubiegających się o azyl, o  problemach i wyzwaniach związanych z integracją dzieci imigrantów oraz najlepszych praktykach dotyczących integracji i edukacji tej grupy, angażujących całą społeczność szkolną (nauczycieli, uczniów, rodziny) oraz inne organizacje sąsiedzkie lub miejskie.

Konferencję otworzy Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Andrzej Kulig, który wygłosi przemówienie inauguracyjne, uzupełnione wykładem dr Urszuli Markowskiej - Manista związanej z  z Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem w Poczdamie. Mateusz Płoskonka, Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK podkreśla, jak istotne są tego rodzaju projekty i wydarzenia dla samorządu krakowskiego: Miasto wspiera i wspierać będzie każdą inicjatywę, która służyć ma zwiększeniu zasobów kompetencji czy kapitału społecznego w edukacji. W krakowskich szkołach uczy się już niemal 5 tysięcy uczniów cudzoziemskich, wobec czego podejmowanie inicjatyw na ich rzecz poprzez badanie ich rzeczywistych potrzeb oraz dostarczanie nauczycielom sprawdzonych narzędzi ułatwiających pracę z takimi dziećmi jest nieodzownym i pożądanym przez miasto elementem zarządzania różnorodnością w mieście oraz w środowisku edukacyjnym. Współpraca miasta w tych i innych podobnych projektach jest też konsekwencją zobowiązań, jakie miasto przyjęło na siebie w ramach programu „Otwarty Kraków”. Dzięki takim inicjatywom Kraków buduje swoje doświadczenia jako miasto wielokulturowe, tolerancyjne i wspierające różnorodność.

Sam projekt MiCREATE to inicjatywa piętnastu europejskich uniwersytetów, instytucji badawczych oraz organizacji pozarządowych, która na terenie sześciu krajów, tj. Austrii, Danii, Hiszpanii, Polski, Słowenii i Wielkiej Brytanii bada współczesne procesy integracyjne, zbiera dobre praktyki, a także zmierza do ich polepszenia i wypromowania na poziomie szkół wśród profesjonalistów i praktyków. Projekt w swojej polskiej odsłonie prowadzony jest głównie w placówkach krakowskich: ZSO nr 18, XV LO, Bursie Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2, Szkole Podstawowej nr 117, Szkole Podstawowej nr 61 oraz Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ale także w szkołach do których uczęszczają dzieci z ośrodków dla cudzoziemców, oczekujące na decyzję o przyznaniu ochrony międzynarodowej (Szkoła Podstawowa w Bezwoli, Szkoła Podstawowa nr 58 w Warszawie, Szkoła Podstawowa w Coniewie). Badacze i badaczki chcą zbadać proces integracji dzieci w wieku 10-13 i 14-17 lat poprzez obserwację życia szkolnego, wywiady autobiograficzne z dziećmi, kwestionariusze, grupy fokusowe oraz interakcję z dziećmi (metody oparte na sztuce).

Celem projektu jest zrozumienie, jak dzieci postrzegają różnorodność kulturową, akceptację społeczną i tolerancję, życie w społeczeństwie zróżnicowanym, oraz wyzwania związane z integracją. W projekcie powołano również Radę Doradczą Dzieci, aby lepiej zrozumieć ich potrzeby. Jak mówi bowiem dr Jakub Kościółek, szef polskiego zespołu badawczego:  Uzyskane przez nas wyniki badawcze zostaną wykorzystane w życiu szkolnym po to, by poprawić samopoczucie i szanse edukacyjne dzieci z doświadczeniem migracji. Skuteczna integracja dzieci w systemie edukacyjnym zależy od bardzo wielu czynników, do których zaliczyć można poziom akceptacji cudzoziemców w społeczeństwie przyjmującym, kompetencje oraz wykształcenie nauczycieli, możliwość skorzystania z asystentury międzykulturowej, czy też nowoczesnych narzędzi pracy z dziećmi z doświadczeniem migracji. Naszym celem jest zrozumienie, analiza a następnie dostarczenie szkołom jak najbardziej sprawdzonych narzędzi do pracy w zróżnicowanym, międzykulturowym środowisku.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia INTERKULTURALNI PL www.interkulturalni.pl lub na stronie projektu www.micreate.eu, która prowadzona jest również w języku polskim.

 

CONFERENCE PROGRAM

MiCREATE

 

pokaż metkę
Autor: Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się