Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Kraków w międzynarodowym programie Miasta Międzykulturowe

Kraków dołączył do programu Miasta Międzykulturowe, który wspiera ponad 140 miast świata w przekładaniu idei integracji międzykulturowej na budowanie potencjału i polityki zarządzania opartej na różnorodności.

Fot. www.coe.int/en/web/interculturalcities
www.coe.int/en/web/interculturalcities

Kwestie takie jak migracja i działania na rzecz integracji mniejszości są dziś wyzwaniami dla większości krajów Europy. A główną rolę w tworzeniu polityk, które zamieniają integrację i wielokulturowość w czynnik rozwoju odgrywają miasta. Od 2008 r. Rada Europy wspiera lokalne władze w tworzeniu i wdrażaniu polityki integracji, oferując miastom kompleksową metodologię, która na celu tworzenie strategii zarządzania różnorodnością w ramach programu Miasta Międzykulturowe (Intercultural cities programme - ICC).

Program Miasta Międzykulturowe to wspólna inicjatywa Rady Europy i Komisji Europejskiej, której ideą jest wzmocnienie i wspieranie działań społeczności lokalnych w celu lepszego wykorzystania ich różnorodności kulturowej. Program jest obecnie wdrażany przez ponad 140 miast w Europie, a także poza naszym kontynentem – między innymi w Australii, Kanadzie, Japonii, Izraelu, Meksyku, Maroku i w Stanach Zjednoczonych. Kraków jest 144 miastem, które dołączyło do programu.

Zarządzanie oparte na różnorodności

Miasta, które uczestniczą programie Miasta Międzykulturowe, przechodzą przegląd polityk miejskich, procesu zarządzania i dobrych praktyk. Narzędziem ułatwiającym ocenę miast jest stworzony w ramach programu ICC Indeks Miast Międzykulturowych. Indeks zawiera zestaw wskaźników, dzięki którym łatwiej zidentyfikować poziom integracji międzykulturowej w danym mieście oraz potencjalne obszary do rozwoju. Miasto należące do programu we współpracy z ekspertami z Rady Europy ocenia swoje dotychczasowe zaangażowanie i tworzy strategię zarządzania opartego na różnorodności.

Kraków - miasto otwarte i wielokulturowe

– Krakowska historia ukazuje od wieków Kraków jako miasto otwarte i przyjazne, które zawdzięcza swoje dziedzictwo kulturowe nie tylko rdzennym mieszkańcom, ale również tym przyjezdnym z kraju i zagranicy. Obok wybitnych i niepospolitych jednostek, Kraków od zawsze przyciągał także zwykłych imigrantów, którzy wnosili do tkanki miasta różnorodne wpływy kulturowe, a równocześnie przyczyniali się do jego rozwoju społeczno-ekonomicznego. Kraków do dziś zachował tradycje miasta wielokulturowego, którego historia związana jest z obecnością Żydów, Niemców czy Ormian. A nowe czasy stawiają nowe wyzwania – podkreśla Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa.

Kraków realizuje wiele inicjatyw wpisujących się w założenia polityki otwartości, wielokulturowości i integracji. W roku 2016 Rada Miasta Krakowa, świadoma dziedzictwa wielokulturowego i potencjału mieszkańców Krakowa będących cudzoziemcami, przedstawicielami mniejszości narodowych i etnicznych, uchwaliła program „Otwarty Kraków”.

Krakowski program zakłada szereg działań na poziomie instytucjonalnym oraz społecznym, które koncentrują się na budowaniu społeczeństwa żyjącego we wspólnocie, wykorzystującego do rozwoju potencjał przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych oraz cudzoziemców przy zachowaniu harmonii i wzajemnego szacunku. Przedsięwzięcia realizowane w ramach programu „Otwarty Kraków” kształtują wśród mieszkańców miasta poczucie solidarności, tolerancji oraz świadomości i wiedzy na temat kultury i obyczajów osób innych narodowości. Program przekłada się też na działania nastawione na identyfikację i rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem we wspólnocie społeczeństwa międzykulturowego.

Kraków w programie Miast Międzykulturowych

Dołączenie do programu Miast Międzykulturowych pozwoli Krakowowi korzystać z doświadczeń i dobrych praktyk, którymi dzielą się członkowie tej sieci. Program jest platformą, która łączy miasta i liderów na całym świecie w społeczność, w której inicjatywy i praktyki z jednego miasta są analizowane i udostępniane pozostałym członkom ICC.

Sieć Miast Międzykulturowych to laboratorium innowacji w zakresie polityki lokalnej, a także koalicja miast, które wierzą i udowadniają, że odpowiedzialnie zarządzana różnorodność jest głównym atutem społeczeństw europejskich. Międzykulturowość w kontekście tego programu rozumiana jest jako promowanie polityki i praktyk wzmacniających interakcje, wzajemne zrozumienie i poszanowanie między różnymi kulturami i grupami etnicznymi.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej programu Miast Międzykulturowych.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2021-02-08
Data aktualizacji: 2021-02-09
Powrót
Znajdź komunikat