Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zmiana zaczyna się od pojedynczego człowieka

Fundacja Inicjatyw Twórczych i Społeczno-Edukacyjnych Kurdybanek rozpoczyna projekt Zmiana zaczyna się od pojedynczego człowieka, w którym w 15 miesięcy, począwszy od lutego 2022 roku, przeszkoli przyszłych edukatorów z Małopolski do pracy w obszarze integracji młodzieży różnych narodowości i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na pochodzenie, poszerzając ich wiedzę w tej dziedzinie, jak i dostarczając nowe narzędzie, jakim jest Teatr Forum. Następnie edukatorzy rozpoczną pracę z młodzież, dzięki czemu zdobędzie ona umiejętności z zakresu rozpoznawania i reagowania na dyskryminację ze względu na pochodzenie. 

Teatr Forum

Projekt koncentruje się wokół Teatru Forum – teatru zaangażowanego społecznie, dążącego do stworzenia obrazu pewnej rzeczywistości, w której dana grupa funkcjonuje, a następnie do zaproszenia jej członków, odbiorców i zarazem współtwórców spektaklu, do wspólnej debaty. Oparty na metodzie dramy Teatr Forum jest narzędziem uruchamiającym refleksję i dyskusję publiczną. Wzmacnia odwagę i chęć działania, pokazuje i nazywa wyzwania społeczne, a także stawia diagnozy i postulaty do rozwiązywania zdiagnozowanych wyzwań, inicjując tym samym działania i zmianę społeczną.

Kogo szukamy?

Do wzięcia udziału w projekcie zaproszone są osoby aktywne w środowiskach, w których przebywają dzieci i młodzież różnych narodowości. W tej grupie znajdą się opiekunowie i wychowawcy, asystenci międzykulturowi, przedstawiciele organizacji pozarządowych wspierających migrantów oraz dyrektorzy szkół i internatów z terenu Małopolski.

Etapy projektu

Projekt będzie realizowany w czterech etapach. W trakcie pierwszego z nich, między lutym a sierpniem 2022 r., 14 edukatorek i edukatorów województwa małopolskiego zostanie przeszkolonych w metodzie Teatru Forum w temacie integracji młodzieży i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na pochodzenie. Szkolenie odbędą osoby związane z instytucjami i organizacjami skupiającymi młodzież różnego pochodzenia, w tym ukraińskiego.

Drugi etap (sierpień 2022 r.) to pokaz spektaklu Teatru Forum oraz seminarium on-line z udziałem ekspertów z zakresu praw człowieka i teatru zaangażowanego społecznie oraz jego wpływu na procesy integracyjne. 

Między wrześniem 2022 r. a lutym 2023 r. edukatorzy razem ze swoimi podopiecznymi stworzą spektakle i debaty Teatru Forum. Wnioski z ich pracy zostaną wykorzystane na warsztatach i konferencji na temat działań integrujących i wzmacniających młodzież różnych narodowości. Efektem końcowym będą rekomendacje wypracowane przez młodzież, dotyczące zapobiegania dyskryminacji i działań służących integracji międzykulturowej. Wnioski z projektu zostaną przekazane dyrekcjom placówek z postulatem uwzględnienia ich w regulaminach, wytycznych, procedurach etc. obowiązujących w szkole, bursie czy internacie.

Końcowy etap to konferencja podsumowująca, na którą zaproszone zostaną osoby zainteresowane tematem integracji młodzieży wielokulturowej.

Korzyści dla edukatorów

Dla uczestników projektu przygotowano:

  • 120 godzin szkoleniowych w metodologii Teatru Forum, zakończonych certyfikatem uczestnictwa;
  • spotkania z ekspertami w dziedzinie problemów migracji, szoku kulturowego i procesów adaptacyjnych, a także przeciwdziałania dyskryminacji i wzmacniania integracji międzykulturowej;
  • mentoring i wsparcie w procesie samodzielnego tworzenia spektakli oraz debat Teatru Forum;
  • komfortowe warunki nauki, m.in. pracę w salach Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie, wyżywienie, a dla osób spoza Krakowa także nocleg.

Chcesz być zmianą? Działaj!

Darmowy, całoroczny projekt rozwojowy „Zmiana zaczyna się od jednego człowieka” umożliwia zdobycie kompetencji w obszarach m.in.: wielokulturowości oraz przeciwdziałania dyskryminacji z użyciem metody dramy. Jeśli czujesz, że tematyka funkcjonowania dzieci innych narodowości w polskiej szkole i innych placówkach wychowawczych jest Ci bliska, jeśli widzisz potrzebę włączenia się w działania prowadzące do ich większej integracji, stworzenia przestrzeni do dialogu i „oswojenia obcego”, a przy tym w swojej pracy masz kontakt z młodzieżą różnych narodowości, zwłaszcza ukraińskiej – dołącz do projektu!

Chęć uczestnictwa należy wyrazić przez wypełnienie do 11 lutego 2022 r. formularza zamieszczonego na stronie Fundacja Inicjatyw Twórczych i Społeczno-Edukacyjnych Kurdybanek

W projekcie może wziąć udział dwuosobowy zespół reprezentujący daną organizację bądź placówkę. Zrekrutowanych zostanie łącznie siedem dwuosobowych zespołów, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Nie jest wymagana wiedza ani umiejętności teatralne.

Aby dane zgłoszenie mogło być rozpatrywane, przynajmniej jedna osoba w zespole musi być formalnie związana z organizacją działającą na rzecz dzieci i młodzieży z mniejszości narodowych oraz mieć doświadczenie w pracy warsztatowej z grupami młodzieżowymi.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Finansowanie zapewnia dotacja programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Szersze informacje na temat założeń projektu, zasad rekrutacji, programu szkoleń i ich beneficjentów zamieszczono na stronie.

W razie dodatkowych pytań można się kontaktować bezpośrednio z koordynatorką działań szkoleniowych Wiolettą Szubą (+48 534 324 000; wioletta.szuba@kurdybanek.com).

pokaż metkę
Autor: otwarty_kraków
Osoba publikująca: Danuta Czechmanowska
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2022-01-11
Data aktualizacji: 2022-01-11
Powrót
Znajdź