Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Pomoc dla uchodźców w znalezieniu zatrudnienia / Допомога біженцям у працевлаштуванні

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie stworzył bazę firm, gotowych przyjąć cudzoziemców do pracy, która jest na bieżąco uzupełniana i poszerzana. Pracownicy GUP kontaktują się z przedsiębiorcami zachęcając ich do składania ofert zatrudnienia dla obywateli Ukrainy, którzy w obawie przed konfliktem zbrojnym szukają schronienia w Polsce. W ten sposób udało się już pozyskać ponad 800 potencjalnych miejsc pracy m.in. w produkcji, handlu, usługach, gastronomii oraz transporcie i budownictwie.

Fot. pixabay.com

Pobyt obywatela Ukrainy, który wjeżdża od 24 lutego br. bezpośrednio z Ukrainy do Polski jest legalny przez 18 miesięcy (nie dotyczy to tych obywateli Ukrainy, którzy już mają w Polsce prawo do legalnego pobytu). Dotyczy do również małżonka obywatela ukraińskiego, który nie posiada obywatelstwa ukraińskiego, o ile przybył na terytorium RP bezpośrednio z Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 roku. Aby otrzymać ofertę pracy, nie jest wymagany numer PESEL.

Obywatel Ukrainy, który przebywa legalnie w Polsce może zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny (nie stosuje się warunku 60 r.ż. dla kobiet oraz 65 r.ż. dla mężczyzn) lub poszukujący pracy na takich samych zasadach, jak obywatele RP.

Osoby ubiegające się o rejestrację muszą udokumentować prawo do legalnego pobytu (np. paszport z pieczęcią straży granicznej) oraz przedłożyć dokument tożsamości ze zdjęciem. Obywatele Ukrainy zarejestrowane jako bezrobotni mogą korzystać z usług rynku pracy tak, jak Polacy, w szczególności mogą korzystać z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń.

Obywatel Ukrainy, który przebywa legalnie w Polsce może podjąć legalnie pracę u każdego pracodawcy w Polsce bez żadnych dodatkowych zezwoleń. Pracodawca ma jeden obowiązek – zgłosić fakt podjęcia pracy do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu poprzez system elektroniczny praca.gov.pl w ciągu 14 dni od podjęcia pracy.

Na ten moment posiadamy około 890 wolnych miejsc pracy, na które pracodawcy są chętni przyjąć uchodźców m.in. w produkcji, handlu, usługach, gastronomii oraz transporcie i budownictwie. Otrzymaliśmy również informacje zwrotne od 3 pracodawców o zatrudnieniu w sumie 7 osób.

Oferty pracy dla uchodźców można składać:

  • osobiście w siedzibie GUP, ul. Wąwozowa 34, pok. 200
  • telefonicznie pod numerem telefonu: 12 68 68 200
  • drogą elektroniczną wypełniając druk oferty pracy (do pobrania na stronie gupkrakow.praca.gov.pl) i przesyłając na adres: marketing@gupkrakow.pl
  • poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej praca.gov.pl.

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej gupkrakow.pl w sekcji „Dla pracodawców i przedsiębiorców” w zakładce „Oferty pracy”.

Oferty pracy publikowane są w siedzibie urzędu oraz publikowane w Centralnej Bazie Ofert Pracy, która umożliwia ich tłumaczenie na język Ukraiński.

Do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 14.45 pozostają pracownicy Centrum Obsługi Klienta tel. 12 68 68 000.

Przypominamy również, że miasto uruchomiło bank informacji o nauczycielach z Ukrainy, którzy są zainteresowani podjęciem pracy w krakowskiej oświacie. Więcej informacji można znaleźć tutaj.


Міське управління праці у Кракові (Grodzki Urząd Pracy) створило базу даних компаній, готових працевлаштувати іноземців, яка постійно доповнюється та розширюється. Співробітники МУП звертаються до підприємців, заохочуючи їх подавати вакансії для громадян України, які, побоюючись збройного конфлікту, шукають притулку в Польщі. Таким чином нам уже вдалося отримати понад 800 потенційних робочих місць, в т.ч. у виробництві, торгівлі, послугах, гастрономії, а також у транспорті та будівництві.

Перебування громадянина України, який в’їжджає з 24 лютого ц.р. безпосередньо з України до Польщі є легальним протягом 18 місяців (це не стосується тих громадян України, які вже мають право легально перебувати в Польщі). Це також стосується чоловіка / дружини громадянки / громадянина України, що не має громадянства України, якщо він / вона прибув (ла) на територію Республіки Польща безпосередньо з України з 24 лютого 2022 року.

Громадянин України, який легально проживає в Польщі, може зареєструватися в управління праці (центрі зайнятості) як безробітний (умова 60 років для жінок і 65 років для чоловіків не застосовується) або шукати роботу на тих самих умовах, що й громадяни Польщі.

Особи, які подають заяву на реєстрацію, повинні підтвердити право на перебування на законних підставах (наприклад, паспорт зі штампом прикордонної служби) та подати документ із фотографією. Громадяни України, зареєстровані як безробітні, можуть користуватися послугами ринку праці так само, як і поляки, зокрема з посередництва у працевлаштуванні, професійного консультування та навчання.

Громадянин України, який легально проживає в Польщі, може легально працювати на будь-якого роботодавця в Польщі без будь-яких додаткових дозволів. Роботодавець має один обов’язок – протягом 14 днів з дня початку роботи повідомити про факт прийняття на роботу відповідне за місцезнаходженням або місцем проживання суб’єкта управління праці за посередництвом електронної системи praca.gov.pl.

На сьогодні ми маємо близько 890 вакансій, на які роботодавці готові приймати біженців, напр. у виробництві, торгівлі, послугах, гастрономії, а також у транспорті та будівництві.

Також ми отримали відгуки від 3 роботодавців про те, що вже працевлаштовано 7 осіб.

Вакансії для біженців можна подавати:

  • особисто в головному офісі МУП, вул. Wąwozowa 34, кім. 200
  • за телефоном: 12 68 68 200
  • в електронному вигляді, заповнивши форму вакансії (можна завантажити на gupkrakow.praca.gov.pl) та надіславши її на таку адресу: marketing@gupkrakow.pl
  • заповнивши інтерактивну форму заявки, доступну на вебсайті praca.gov.pl.

Деталі можна знайти на сайті gupkrakow.pl у розділі «Для роботодавців та підприємців» („Dla pracodawców i przedsiębiorców”)  у закладці «Вакансії» („Oferty pracy”).

Вакансії публікуються за місцезнаходженням офісу та публікуються в Центральній базі вакансій (Centralna Baza Ofert Pracy), що дозволяє їх перекладати українською мовою.

Працівники Центру обслуговування клієнтів працюють з понеділка по п’ятницю з 7.45 до 14.45, тел.: 12 68 68 000.

Також нагадуємо, що в місті запрацював банк з інформацією про вчителів з України, які зацікавлені працювати в системі освіти Кракова. Більше інформації можна знайти ТУТ.

pokaż metkę
Autor: krakow.pl
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2022-03-08
Data aktualizacji: 2022-04-13
Powrót
Znajdź