Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wykorzystaj swoją szansę! Przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej po angielsku [UA/EN]

Fundacja One World-One Heart oraz Fundacja Air Liquide pragną zaprosić kobiety z Ukrainy, które w tym roku w lutym musiały opuścić swój kraj w poszukiwaniu poczucia bezpieczeństwa w innym, spokojniejszym miejscu, na wyjątkowy kurs języka angielskiego.

Czas trwania: 5 listopada - warsztaty integracyjne + kurs: 16 listopada - 22 grudnia. Środa i czwartek, godzina 17-18.30

Język angielski wzmacnia pozycję. Język angielski poszerza perspektywę, szansę i możliwości.

Myślisz o pracy w międzynarodowym środowisku?

Chcesz stworzyć swoje CV w języku angielskim, aby zwiększyć swoje szanse na rynku pracy w Polsce i za granicą?

Chcesz dowiedzieć się jak wygląda rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim i nauczyć się odpowiadać na pytania rekrutera w języku angielskim?

Nic prostszego! Nasz profesjonalny kurs języka angielskiego poświęcony rozmowom kwalifikacyjnym po angielsku z pewnością to ułatwi!

Celem kursu jest nauka języka angielskiego, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, napisanie CV w języku angielskim, a także stworzenie wspierającej społeczności kobiet. Naszym celem jest pomoc kobietom z Ukrainy w osiedleniu się w Polsce i rozszerzeniu możliwości poszukiwania pracy na środowisko międzynarodowe, gdzie rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim jest pierwszym krokiem do zaprezentowania swoich umiejętności i daje szansę na stabilną pracę w sektorze międzynarodowych korporacji w Krakowie/Polsce/za granicą.

Kurs obejmuje 6 tygodni i zawiera:

Tydzień 0 - Warsztaty integracyjne przed rozpoczęciem kursu - 5 listopada, godz. 11.30-14.30, ul. Świętego Filipa 7, lok. 5

Czas trwania: 16 listopada - 22 grudnia

Tydzień 1-4 - Zajęcia z języka angielskiego 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny w każdą środę i czwartek 17:00 - 18:30 z profesjonalnym nauczycielem języka angielskiego. Miejsce: ul. Świętego Filipa 23, lok. 4

Tydzień 1 - data - 19 listopada - sobota - warsztaty wzmacniające z trenerem, które pomogą Ci odpowiedzieć na najważniejsze pytania w kursie:

Jaki jest Twój własny zestaw umiejętności? Jakie umiejętności posiadasz z poprzedniego zatrudnienia? Jak wyjaśnić swoje kluczowe umiejętności, mocne strony i doświadczenie? Jak najlepiej zaprezentować się w języku angielskim?

Czas: 10am-1pm, miejsce Platons Room, ul. Świętego Filipa 23, lokal 6 :)

Tydzień 5 i 6 - Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej z osobami, które mają doświadczenie w rozmowach kwalifikacyjnych, zarówno jako rekruterzy, jak i rozmówcy. Środa i czwartek 17:00 - 18:30 z profesjonalnym nauczycielem języka angielskiego. Miejsce: ulica Świętego Filipa 23, lokal 4

Dlaczego warto?

W tym krótkim czasie opanujesz między innymi jak:

 • prowadzić small talk w języku angielskim
 • przedstawić się profesjonalnie w języku angielskim
 • parafrazować własne lub cudze wypowiedzi
 • szybko i precyzyjnie odpowiadać na zadawane pytania
 • mówić o swoich sukcesach i motywacjach
 • używać słownictwa branżowego z Twojej dziedziny w odpowiednim kontekście

Wspólnie przeprowadzimy symulacje kilku rozmów kwalifikacyjnych, w których pierwsze wrażenie może być często najważniejsze. Podczas spotkania z rekruterem nie powinny Cię zaskoczyć takie pytania jak:

 • Jak się Pan dzisiaj czuje?
 • Czy miał Pan problem ze znalezieniem naszej siedziby?

Ale sięgniemy też głębiej:

 • Co Cię motywuje?
 • Dlaczego powinniśmy Cię zatrudnić?
 • Co jest Twoją najmocniejszą stroną?

Dowiesz się z nami więcej o swoich mocnych stronach, umiejętnościach, doświadczeniu, napiszesz profesjonalne CV, przećwiczysz najważniejsze pytania, które bardzo często pojawiają się na rozmowach kwalifikacyjnych i poczujesz się pewniej, by zrobić pierwszy krok i wykorzystać szansę na pracę w międzynarodowym środowisku.

Do zobaczenia na kursie!

Kurs przeznaczony jest dla osób posługujących się językiem angielskim na poziomie komunikatywnym.

Kurs jest bezpłatny, finansowany przez Fondation d'entreprise AIR LIQUIDE

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w kursie, zarejestruj się wysyłając maila na adres anna@oneworld-oneheart.pl.

***Zapisując się na kurs, decydujesz się na udział w całym 6-tygodniowym cyklu.


[UA] Скористайтеся своїм шансом! Підготуйтеся до співбесіди англійською мовою.

Фонд "One World-One Heart" та Фонд "Air Liquide" запрошують жінок з України, які були змушені покинути свою країну в лютому цього року в пошуках відчуття безпеки в іншому, більш мирному місці, на унікальний курс англійської мови.

Тривалість: 5 листопада - інтеграційний семінар + курс: 16 листопада - 22 грудня. Середа та четвер, 17.00 - 18.30

Англійська мова розширює можливості. Англійська мова розширює перспективи, можливості та перспективи.

Ви думаєте про роботу в міжнародному середовищі?

Хочете створити своє резюме англійською мовою, щоб збільшити свої шанси на ринку праці в Польщі та за кордоном?

Хочете дізнатися, як виглядає співбесіда англійською мовою та навчитися відповідати на запитання рекрутера англійською?

Немає нічого простішого! Наш професійний курс англійської мови по проходженню співбесіди англійською неодмінно полегшить її проходження!

Метою курсу є вивчення англійської мови, підготовка до співбесіди, написання резюме англійською мовою та створення спільноти жінок, які підтримують один одного. Наша мета - допомогти жінкам з України влаштуватися в Польщі та розширити можливості пошуку роботи до міжнародного середовища, де співбесіда англійською мовою є першим кроком для демонстрації своїх навичок і дає шанс на стабільну роботу в секторі транснаціональних корпорацій у Кракові/Польщі/за кордоном.

Курс розрахований на 6 тижнів і включає в себе:

Тиждень 0 - Передкурсовий інтеграційний семінар - 5 листопада, 11.30 - 14.30, вул. Свєнтослава Філіпа, 7, приміщення 5

Тривалість: 16 листопада - 22 грудня

1-4 тиждень - заняття з англійської мови 2 рази на тиждень по 1,5 години щосереди та щочетверга 17:00 - 18:30 з професійним викладачем англійської мови. Місце: вул. Свєнтоґо Філіпа, 23, лок. 4

Тиждень 1 - дата - 19 листопада - субота - семінар з тренером, який допоможе вам відповісти на найважливіші питання курсу:

Яка ваша власна компетенція? Які навички Ви маєте з попереднього місця роботи? Як Ви можете пояснити свої ключові навички, сильні сторони та досвід? Як найкраще презентувати себе англійською мовою?

Час: 10:00 - 13:00, місце проведення: Platons Room, 23 St Philip Street, unit 6 :)

5 та 6 тиждень - симуляція співбесіди з людьми, які мають досвід проведення співбесіди, як в якості рекрутерів, так і в якості співбесідників. Середа та четвер 17:00 - 18:30 з професійним викладачем англійської мови. Місце проведення: вул. Пилипа Орлика, 23, оф. 4

Чому воно того варте.

За цей короткий час ви опануєте, серед іншого, як:

 • вести світську бесіду англійською мовою
 • професійно презентувати себе англійською мовою
 • перефразовувати власні або чужі висловлювання
 • швидко і точно відповідати на запитання
 • розкажіть про свої успіхи та мотивації
 • використовувати професійну лексику зі своєї галузі в правильному контексті

Разом ми змоделюємо кілька співбесід, на яких перше враження часто може бути найважливішим. При зустрічі з рекрутером не варто дивуватися таким питанням, як:

 • Як ви себе почуваєте сьогодні?
 • У вас виникли проблеми з пошуком нашого приміщення?

Але ми підемо і глибше:

 • Що вас мотивує?
 • Чому ми повинні взяти вас на роботу?
 • Яка ваша найсильніша сторона?

З нами Ви дізнаєтесь більше про свої сильні сторони, навички, досвід, напишете професійне резюме, відпрацюєте найважливіші питання, які дуже часто виникають на співбесідах та відчуєте себе більш впевнено, щоб зробити перший крок і скористатися можливістю працювати в міжнародному середовищі.

До зустрічі на дистанції!

Курс розрахований на тих, хто володіє англійською мовою на комунікативному рівні.

Курс є безкоштовним та фінансується  Fondation d'entreprise AIR LIQUIDE

Якщо Ви зацікавлені в участі у курсі, будь ласка, зареєструйтеся, надіславши листа на електронну адресу anna@oneworld-oneheart.pl.

***Реєструючись на курс, ви вирішуєте взяти участь у всьому 6-тижневому циклі.


[EN] Take your chance! Get ready for a job interview in English.

The One World - One Heart Foundation and Air Liquide Foundation would like to invite women from Ukraine, who had to leave their country this year on Feb to seek a sense of security in another more peaceful place, to a unique English language course.

Duration: November 5 - integration workshop + course: November 16 - December 22. Wednesday and Thursday, 5-6:30 pm

English language empowers. English language creates access, opportunity and possibility.

Are you thinking about working in an international environment?

Do you want to create your CV in English to increase your opportunities on the job market in Poland and abroad?

Do you want to learn what an interview in English looks like and learn how to answer a recruiter's questions in English?

Nothing easier! Our professional English course dedicated to job interviews in English will certainly make it easier!

The aim of the course is to teach English, prepare for a job interview, write a CV in English as well as create a supportive community of women. Our goal is to help women from Ukraine to settle in Poland and expand their job search opportunities to an international environment where an interview in English is the first step to present their skills and provide an opportunity for a stable job in the sector  of international corporations in Krakow/Poland/abroad.

The course covers 6 weeks and includes:

Week 0 - Integration workshop before the course starts - 5th of November, 11.30 am - 2.30 pm, 7 Świętego Filipa Street, unit 5

Duration: 16th of November - 22nd of December

Week 1-  4 - English classes 2 times a week, 1.5 hours each Wednesday and Thursday 5:00 - 6:30 pm with a professional English teacher. Venue: 23 Świętego Filipa Street, unit 4

Week 1 -  Empowering workshop with a coach to help you answer the most important questions in the course:

What is your own skill set? What skills do you have from your previous employment? How do you explain your key skills, strengths and experience? How do you best present yourself in English?

19th of November - Saturday.Time: 10am-1pm, venue Platons Room, 23 Świętego Filipa Street, unit 6 :)

Week 5 and 6 - Interview simulation with people who have experience with job interviews, both as recruiters and interviewees. Wednesday and Thursday 5:00 - 6:30 pm with a professional English teacher. Venue: 23 Świętego Filipa Street, unit 4

Why is it worth it?

In this short period of time you will master, among other things, how to:

 • conduct a small talk in English
 • introduce yourself professionally in English
 • paraphrase your own or someone else's utterances
 • respond quickly and accurately to the questions asked
 • talk about your successes and motivations
 • use industry vocabulary from your field in the right context

Together we will carry out simulations of several job interviews, in which the first impression can often be the most important. When meeting a recruiter, you shouldn't be surprised by such questions as:

 • How are you today?
 • Did you have any trouble finding our headquarters?

But we will go deeper as well:

 • What motivates you?
 • Why should we hire you?
 • What's your greatest strength?

You will learn with us more about your strengths, skills, experience, write a professional CV, practice the most important questions that very often come up in job interviews and feel more confident to take the first step and seize the opportunity to work in an international environment.

See you at the course!

The course is designed for people who speak English at a communicative level.

The course is free of charge funded by Fondation d’entreprise AIR LIQUIDE

If you are interested in taking part in the course, please register by emailing anna@oneworld-oneheart.pl.

***By registering for the course, you decide to take part in the entire 6-week cycle.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2022-10-27
Data aktualizacji: 2022-10-28
Powrót
Znajdź