Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Darmowe lekcje polskiego dla dzieci z Ukrainy [UA]

Language Supp Ukraina to całkowicie darmowa platforma do nauki języka polskiego dla dzieci-uchodźców z Ukrainy. Do uczestnictwa w zajęciach zaproszone są dzieci w wieku szkolnym, czyli od 6 do 18 roku życia. Podczas 12-tygodniowych kursów online, które prowadzone są przez polskich i ukraińskich nauczycieli za pośrednictwem platformy, szybko i w praktyczny sposób dzieci uczą się używać języka polskiego w codziennych sytuacjach. A wszystko po to, by wesprzeć je w przełamaniu bariery językowej.

Darmowe lekcje polskiego dla dzieci z Ukrainy/ Безкоштовні уроки польської мови для дітей з України
Fot. materiały prasowe

Uczniowie i uczennice łączą się w maksymalnie 8-osobowych grupach na sesje z nauczycielem 2 razy w tygodniu. Każda sesja to dwie, 45-minutowe lekcje, na których realizowany jest program zgodnie z wybranym przez ucznia kursem (A1, A2, B1). Uczniowie są dopasowani do kursu na podstawie testu poziomującego, a na koniec sprawdzane są ich postępy. Nauczyciele otrzymują kompleksowy zestaw materiałów, dzięki któremu proces nauczania jest ujednolicony, a także wynagrodzenie za zrealizowane lekcje.

Od lipca za pośrednictwem platformy odbyło się już ponad 8300 bezpłatnych, 45-minutowych lekcji, a z językowego wsparcia skorzystało 1350 uczennic i uczniów. Zarówno uczniowie, którzy chcieliby skorzystać z bezpłatnych lekcji języka polskiego, jak i nauczyciele wciąż mogą dołączyć do naszej inicjatywy, rejestrując się na naszej stronie: https://www.languagesupp.org/ 

Po rejestracji uczniowie rozwiązują test poziomujący, a na jego podstawie wybierają konkretny kurs, z wybranym nauczycielem. Cały proces odbywa się za pośrednictwem platformy, która jest w pełni funkcjonalna na komputerach i na urządzeniach mobilnych, a została zbudowana w całości przez zespół Projektu.

- Młodzi ludzie uciekający z Ukrainy przed wojną mierzą się z poważnymi zakłóceniami w edukacji. Aby móc ją kontynuować, muszą dobrze poznać język polski. Dlatego postanowiliśmy za pomocą naszych sprawdzonych rozwiązań technologicznych oraz przy udziale nauczycieli prowadzić zajęcia z młodymi uchodźcami - mówi Michał Tarnowski, koordynator projektu i współzałożyciel Fundacji Nativated. - Naszą misją jest skuteczna i skalowalna pomoc. Chcemy pokazywać, że akcje społeczne można realizować na takim samym poziomie profesjonalizmu, jaki znamy ze świata biznesu.

Projekt realizuje fundacja Nativated dzięki finansowemu wsparciu międzynarodowej organizacji Save the Children.


[UA] Безкоштовні уроки польської мови для дітей з України

Language Supp Ukraine - це абсолютно безкоштовна платформа для вивчення польської мови для дітей-біженців з України.  До участі в заняттях запрошуються діти шкільного віку, тобто від 6 до 18 років.  Під час 12-тижневих онлайн-курсів, які проводять через платформу польські та українські викладачі, діти швидко та на практиці вчаться використовувати польську мову в повсякденних ситуаціях. І все це для того, щоб допомогти їм подолати мовний бар'єр.

Учні та учениці об'єднуються в групи максимально по 8 осіб для занять з учителем 2 рази на тиждень. Кожен сеанс - це два 45-хвилинних уроки, на яких реалізується програма відповідно до обраного учнем курсу (A1, A2, B1). Учні розподіляються на курс на підставі тесту на визначення рівня, а по закінченні навчання їх прогрес перевіряється. Викладачі отримують комплексний набір матеріалів, завдяки якому процес навчання є уніфікованим, а також винагороду за проведені уроки.

З липня через платформу вже було проведено понад 8300 безкоштовних 45-хвилинних уроків, а мовною підтримкою скористалися 1350 учениць та учнів. Як учні, які бажають отримати безкоштовну мовну підтримку, так і викладачі можуть долучитися до нашої ініціативи, зареєструвавшись на нашому сайті: https://www.languagesupp.org/ 

Після реєстрації учні проходять відбірковий тест і на його основі вибирають конкретний курс з обраним викладачем. Весь процес здійснюється через платформу, яка повністю працює на комп’ютерах і мобільних пристроях і яка повністю була створена командою Проєкту.

- Молоді люди, які втікають з України від війни, стикаються з серйозними труднощами в освіті. Щоб продовжувати її, вони повинні добре знати польську мову. Тому ми вирішили за допомогою наших перевірених технологічних рішень і за участю викладачів проводити заняття з молодими біженцями, - говорить Міхал Тарновський, координатор проєкту і співзасновник Фонду Nativated. - Наша місія – це ефективна і масштабована допомога. Ми хочемо показати, що соціальні кампанії можна проводити на тому ж рівні професіоналізму, який ми знаємо зі світу бізнесу.

Проєкт реалізується фондом Nativated за фінансової підтримки міжнародної організації Save The Children.

pokaż metkę
Autor: Maria Jędrzejewska
Osoba publikująca: Wiktor Hunek
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2022-12-28
Data aktualizacji: 2023-01-24
Powrót
Znajdź