Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Nabór do prac w Bractwie Filantropii

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia zaprasza środowiska prowadzące działalność charytatywną do zgłaszania kandydatek/kandydatów do prac w komisji Bractwa Filantropii. Zadaniem Bractwa będzie wyłonienie laureatów tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2022. Tytuł ten przyznawany jest corocznie osobom lub podmiotom szczególnie zaangażowanym w bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym mieszkańcom Krakowa.

Fot. Kazimierz Adamski / krakow.pl

Bractwo Filantropii powoływane jest corocznie przez Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie uchwały Nr LXXXI/1966/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia tytułu Filantrop Krakowa.

Bractwo Filantropii będzie opiniowało kandydatury do tytułu Filantrop Krakowa A.D. 2022 w następujących kategoriach:

 • wkład finansowy w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom,
 • najciekawsza forma i efektywność filantropii.

Informacje dot. konkursu: KONKURS „FILANTROP KRAKOWA”- Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa

Kandydatury do Bractwa Filantropii należy składać w terminie do 20 lutego 2023 r.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko kandydatki/kandydata,
 2. adres do korespondencji wraz z telefonem kontaktowym, e-mail,
 3. krótką charakterystykę kandydatki/kandydata,
 4. opis dotychczasowych działań charytatywnych (dokonania, osiągnięcia, współpraca
 5. z samorządem, innymi instytucjami publicznymi, innymi podmiotami),
 6. rekomendacje środowisk prowadzących działalność charytatywną,
 7. imię i nazwisko osoby fizycznej lub pełna nazwa instytucji zgłaszającej wraz z adresem do korespondencji i telefonem kontaktowym, e-mail,
 8. podpis i pieczęć zgłaszającego oraz datę,
 9. zgodę kandydatki/kandydata na udział w pracach komisji Bractwa Filantropii – na załączonym oświadczeniu.

Na podstawie analizy zgłoszeń oraz biorąc pod uwagę liczbę uzyskanych rekomendacji, do prac w Bractwie Filantropii zostanie wybrany jeden przedstawiciel bądź przedstawicielka środowisk charytatywnych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – Referacie ds. Wielokulturowości, Projektów Społecznych i Polityki Równościowej, tel.12 616 7804, e-mail: sz.umk@um.krakow.pl.

Oświadczenie dot. wyrażenia zgody na uczestnictwo w pracach Komisji „Bractwa Filantropii”: [PDF] / [DOCX]

pokaż metkę
Osoba publikująca: Wiktor Hunek
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2023-01-20
Data aktualizacji: 2023-01-20
Powrót
Znajdź