Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

PL / ENG / UA / RU Zbiórka w Szafie Dobra wznowiona od 15 maja

Od 15 maja (poniedziałek) do Szafy Dobra będzie można przynosić czyste, wyprane, niezniszczone wiosenne i letnie ubrania oraz obuwie na płaskiej podeszwie (nie przyjmujemy zimowych rzeczy). Potrzebujemy szczególnie odzieży i butów dla osób dorosłych (kobiet i mężczyzn). Przyjmujemy również zabawki. Pracę naszych wolontariuszy zdecydowanie ułatwi wcześniejsze posegregowanie darów.

Szafa Dobra os. Górali 8
Fot. Internationaler Bund Polska / Alessia Lazarin

Ubrania można przynosić do Szafy Dobra na os. Górali 8:

w poniedziałki i wtorki w godz. 11.00 – 18.00. 

w środy, czwartki, piątki w godz. 10.00 – 16.00

Szafa Dobra nie prowadzi zbiórki żadnych innych produktów, w tym jedzenia. Przyniesione dary będą sprawdzane pod kątem stanu i użyteczności. Pamiętajmy, aby przekazywana odzież była taka, jaką sami chcielibyśmy założyć. Ubrania, obuwie, zabawki przyjmujemy tylko w lokalizacji na os. Górali 8.

Krótko o Szafie Dobra:
Szafa Dobra działa obecnie na os. Górali 8 w Krakowie. Jest to miejsce, gdzie osoby uchodźcze z Ukrainy i osoby objęte wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mogą bezpłatnie i w komfortowych warunkach otrzymać potrzebną odzież i obuwie.  Zebrane w Szafie Dobra dary są również wysyłane do najbardziej dotkniętych wojną części Ukrainy oraz do innych miejsc, gdzie bezpieczne schronienie znalazły osoby uciekające przed konfliktem. Szafa Dobra jest prowadzona przez fundację Internationaler Bund Polska.

We are reopening the collection of clothes at the Szafa Dobra (Good Wardrobe)!

 

From May 15th (Monday), you will be able to bring in spring and summer clothes, as well as flat-soled shoes.

We kindly ask you to bring only clean, washed, and undamaged spring and summer clothes, as well as flat-soled shoes. We do not accept winter clothing. We particularly need clothing and shoes for adults (both women and men), and we also accept toys. It would greatly help our volunteers if the donated items are sorted beforehand.

You can bring clothes to Szafa Dobra at os. Górali 8:

on Mondays and Tuesdays from 11:00 a.m. to 6:00 p.m

on Wednesdays, Thursdays, and Fridays from 10:00 a.m. to 4:00 p.m.

Szafa Dobra does not collect any other products, including food. Donated items will be checked for condition and usability. Let's remember to give away clothes that we would wear ourselves. We only accept clothes, shoes, and toys at the location on os. Górali 8.

 

Brief about Szafa Dobra:

Szafa Dobra is presently operating at os. Górali 8 in Cracow. It is a place where refugees from Ukraine and people supported by the Municipal Social Assistance Center can receive needed clothing and footwear for free and in a comfortable environment.  Donations collected at the Szafa Dobra are also sent to the most war-affected parts of Ukraine and to other places where people escaping from war have found safe shelter. Szafa Dobra is operated by the Internationaler Bund Polska foundation.

 

UA

Збір одягу до "Шафи Добра" відновлюється!

 

З 15 травня (понеділок) ви можете приносити до "Шафи Добра" чистий, випраний, неушкоджений весняний і літній одяг та взуття на плоскій підошві (зимові речі не приймаємо). Особливо потрібен одяг і взуття для дорослих (жінок і чоловіків). Також приймаємо іграшки. Роботу наших волонтерів дуже полегшить попереднє сортування пожертвувань. 

Одяг можна приносити до "Шафи Добра" за адресою: вул. Гуральська, 8:

по понеділках і вівторках з 11.00 до 18.00 год. 

у середу, четвер і п'ятницю з 10.00 до 16.00.

В рамах проєкту "Добра шафа" не приймаються жодні інші речі, в тому числі продукти харчування. Принесені речі будуть перевірені на стан і придатність до використання. Будь ласка, пам'ятайте, що одяг повинен бути такої якості, якої ви самі хотіли б носити. Одяг, взуття та іграшки приймаються лише на території житлового масиву Гуралі 8.

Коротка інформація про Шафу Добра:

Шафа Добра в даний час працює за адресою вул. Гуралі 8 у Кракові. Це місце, де біженці з України та люди, яких підтримує Міський центр соціальної допомоги, можуть безкоштовно і в комфортних умовах отримати необхідний одяг і взуття.  Зібрані в "Шафі Добра" речі також відправляються в найбільш постраждалі від війни регіони України та в інші місця, де знайшли безпечний притулок люди, що рятуються від війни. "Шафа Добра" перебуває під керівництвом фонду Internationaler Bund Polska.

 

RU

 

Сбор одежды в "Шкаф Добра" возобновляется!

 

С 15 мая (понедельник) вы можете приносить в "Шкаф Добра" чистую, выстиранную, неповрежденную весеннюю и летнюю одежду, а также обувь на плоской подошве (зимние вещи не принимаем). Особенно нужна одежда и обувь для взрослых (женщин и мужчин). Также принимаем игрушки. Работу наших волонтеров очень облегчит предварительная сортировка пожертвований. 

Одежду можно приносить в "Шкаф Добра" по адресу: ул. Гуральская, 8:

по понедельникам и вторникам с 11.00 до 18.00 час. 

в среду, четверг и пятницу с 10.00 до 16.00.

В рамках проэкта "Шкаф Добра" не принимаетются никакие другие вещей, в том числе продукты питания. Принесенные вещи будут проверены на состояние и пригодность к использованию. Пожалуйста, помните, что одежда должна быть такого качества, которое вы сами хотели бы носить. Одежда, обувь и игрушки принимаются только на территории жилого массива Гурали 8.

Краткая информация о "Шкаф Добра":

Шкаф Добра в настоящее время работает по адресу ул. Гурали 8 в Кракове. Это место, где беженцы из Украины и люди, которых поддерживает Горцентр социальной помощи, могут бесплатно и в комфортных условиях получить необходимую одежду и обувь.  Собранные в "Шкаф Добра" вещи также отправляются в наиболее пострадавшие от войны регионы Украины и в другие места, где люди, спасающиеся от войны, нашли безопасное убежище "Шкаф Добра" находится под руководством фонда Internationaler Bund Polska.

pokaż metkę
Autor: Internationaler Bund Polska
Osoba publikująca: Anna Niezgoda
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2023-05-10
Data aktualizacji: 2023-05-10
Powrót

Zobacz także

Znajdź