Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Latino Night w Strefie!

W ubiegły piątek Centrum Wielokulturowe wraz ze Stowarzyszeniem Rozstaje miało przyjemność zorganizować Latino Night! Podczas wydarzenia świętowaliśmy okrągłe rocznice stosunków dyplomatycznych Polski z Meksykiem (95.), Panamą (90.) i Peru (100.). Przeczytaj, jak się bawiliśmy. PL/ENG/ES/UA/RU...

Zdjęcie muzyków na wydarzeniu Latino Night
Fot. Centrum Wielokulturowe w Krakowie/Paulina Pilipiuk

PL/ENG/ES/UA/RU

Co to był za wieczór! W ubiegły piątek mieliśmy przyjemność wraz ze Stowarzyszeniem Rozstaje / Crossroads Association zorganizować Latino night!

Podczas wydarzenia świętowaliśmy okrągłe rocznice stosunków dyplomatycznych Polski z Meksykiem (95.), Panamą (90.) i Peru (100.)

Świętowaniu towarzyszyły pokaz kina panamskiego,a także koncert regionalnej muzyki Meksyku, w wykonaniu Alberto Suazo Sanchez i Tomasa Celisa Sancheza, który otworzył pokazem azteckiego rytuału przywołującego szczęście i pokój Manuel García.

Jeronimo z Del Jero zaserwował nam meksykańskie tacos. Nie zabrakło także edukacyjnych materiałów dotyczących kultury Peru.

Wydarzenie nie doszłoby do skutku, gdyby nie zaangażowanie Strefa, a także Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, Juana z Kraków Music, a także wsparcia Ambasada Meksyku w Polsce/ Embajada de México en Polonia, Ambasada Panamy w Polsce, Ambasada Peru w Polsce (Embajada del Perú en Polonia).

Dziękujemy także Gregoremu Michenaud za przepiękną foto relację! ENG

What an evening it was! Last Friday we had the pleasure of organising a Latino night together with the Rozstaje / Crossroads Association!

During the event, we celebrated the round anniversaries of Poland's diplomatic relations with Mexico (95th), Panama (90th) and Peru (100th).

The celebration was accompanied by a screening of Panamanian cinema, as well as a concert of regional music of Mexico, performed by Alberto Suazo Sanchez and Tomas Celis Sanchez, which opened with a demonstration of the Aztec ritual invoking happiness and peace by Manuel García.

Jeronimo from Del Jero served us Mexican tacos. There was also educational material on Peruvian culture.

The event would not have been possible without the involvement of Klub Strefa, as well as the Department of Culture and National Heritage at UMK, Juan from Kraków Music, and the support of Ambassada of Mexico in Poland/ Embajada de México en Polonia, Ambassada of Panama in Poland, Embassy of Peru in Poland (Embajada del Perú en Polonia).

Many thanks also to Gregory Michenaud for the beautiful photo coverage! ES

¡Qué tarde fue! ¡El viernes pasado tuvimos el placer de organizar una noche latina en compañía la Asociación Rozstaje / Crossroads!

Durante el evento celebramos los aniversarios de las relaciones diplomáticas de Polonia con México (95 años), Panamá (90 años) y Perú (100 años).

La celebración vino acompañada de una proyección de cine panameño, así como de un concierto de música regional mexicana, interpretado por Alberto Suazo Sánchez y Tomás Celis Sánchez, que abrió con una demostración del ritual azteca que invoca la felicidad y la paz a cargo de Manuel García.

Jerónimo de Del Jero nos sirvió tacos mexicanos. También hubo una serie de material educativo sobre la cultura peruana.

El evento no hubiera sido posible sin la participación de Klub Strefa, así como del Departamento de Cultura y Patrimonio Nacional de la UMK, Juan de Kraków Music y el apoyo de Ambassada of Mexico in Polonia/ Embajada de México en Polonia , Embajada de Panamá en Polonia, Embajada del Perú en Polonia.

¡Muchas gracias también a Gregory Michenaud por la gran cobertura fotográfica! UA

Який це був вечір! Минулої п'ятниці ми мали приємність організувати латиноамериканський вечір разом з Rozstaje / Crossroads Асоціацією!

Під час заходу ми відзначили круглі річниці встановлення дипломатичних відносин Польщі з Мексикою (95 років), Панамою (90 років) та Перу (100 років).

Святкування супроводжувалося показом панамського кіно, а також концертом регіональної музики Мексики у виконанні Альберто Суазо Санчеса і Томаса Селіса Санчеса, який відкрився демонстрацією ацтекського ритуалу закликання щастя і миру у виконанні Мануеля Гарсії.

Херонімо з Del Jero пригостив нас мексиканськими тако. Був також освітній матеріал про перуанську культуру.

Захід був би неможливий без участі Klub Strefa, а також Департаменту культури та національної спадщини УМК, Хуана з Kraków Music та підтримки Ambajada de México en Polonia, Ambajada de México en Polonia, Ambajada of Panama in Poland, Посольства Перу в Польщі (Embajada del Perú en Polonia).

Дякуємо також Грегорі Мішено за чудові фоторепортажі! RU

Какой это был вечер! В прошлую пятницу мы имели удовольствие организовать Latino Nigt совместно с Rozstaje / Crossroads Association!

В ходе мероприятия мы отметили круглые даты дипломатических отношений Польши с Мексикой (95-я), Панамой (90-я) и Перу (100-я).

Празднование сопровождалось показом панамского кино, а также концертом региональной мексиканской музыки в исполнении Альберто Суазо Санчеса и Томаса Селиса Санчеса, который открылся демонстрацией ацтекского ритуала призыва счастья и мира, проведенного Мануэлем Гарсией.

Херонимо из Del Jero угостил нас мексиканским тако. Также были представлены учебные материалы по перуанской культуре.

Мероприятие не состоялось бы, если бы не участие Klub Strefa, а также Департамента культуры и национального наследия UMK, Хуана из Kraków Music и поддержка Ambasada Meksyku w Polsce/ Embajada de México en Polonia, Ambasada Panamy w Polsce, Ambasada Peru w Polsce (Embajada del Perú en Polonia).

Спасибо также Грегори Мишено за прекрасный фоторепортаж! 

pokaż metkę
Autor: Centrum Wielokulturowe
Osoba publikująca: Adriana Omylak
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2023-10-26
Data aktualizacji: 2023-10-26
Powrót

Zobacz także

Znajdź