Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konferencja dla przyszłości Centrum Wielokulturowego

W piątek 10 listopada 2023 roku eksperci i ekspertki pracujący z kulturą i wielokulturowością, badacze i badaczki z Jagiellońskiego Centrum Badań nad Migracjami, przedstawiciele i przedstawicielki, artyści, studentki, osoby związane z biznesem oraz specjalistki reprezentujące Urząd Miasta Krakowa, wszyscy spotkali się na konferencji partycypacyjnej i w metodzie Design Sprint kreowali przyszłość Centrum Wielokulturowego. PL/ENG/UA/RU...

Konferencja dla przyszłości Centrum Wielokulturowego
Fot. Centrum Wielokulturowe w Krakowie

W piątek 10 listopada 2023 roku eksperci i ekspertki pracujący z kulturą i wielokulturowością, badacze i badaczki z Jagiellońskiego Centrum Badań nad Migracjami, przedstawiciele i przedstawicielki, artyści, studentki, osoby związane z biznesem oraz specjalistki reprezentujące Urząd Miasta Krakowa, wszyscy spotkali się na konferencji partycypacyjnej i w metodzie Design Sprint kreowali przyszłość Centrum Wielokulturowego.

Dziękujemy dr Karolinie Czerskiej- Shaw z Instytutu Studiów Europejskich UJ za zainicjowanie i współorganizację spotkania; moderatorkom i moderatorowi za twórczą pracę z osobami uczestniczącymi, które mogły wyzwolić swoją kreatywność w pięknej Przestrzeni Kreatywnej Współpracy na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych.


On Friday 10 November 2023, experts working with culture and multiculturalism, researchers Jagiellonian Centre for Migration Research, representatives, artists, students, business people and specialists representing the City of Krakow, all came together for a participatory conference and, using the Design Sprint method, created the future of the Multicultural Centre.

We would like to thank Dr Karolina Czerska- Shaw from the Institute of European Studies at the Jagiellonian University for initiating and co-organising the meeting; the moderators for their creative work with the participants, who were able to unleash their creativity in the beautiful Creative Co-creation Space at the Department of International and Political Studies.


У п'ятницю 10 листопада 2023 року експерти, які працюють у сфері культури та мультикультуралізму, дослідники Ягеллонського центру досліджень міграції, представники, митці, студенти, бізнесмени та фахівці, які представляють місто Краків, зібралися разом на конференцію, щоб за допомогою методу Design Sprint створити майбутнє Мультикультурного центру.

Ми хотіли б подякувати доктору Кароліні Черській-Шоу з Інституту європейських студій Ягеллонського університету за ініціативу та співорганізацію зустрічі; модераторам за творчу роботу з учасниками, які змогли розкрити свій творчий потенціал у прекрасному просторі Przestrzeń Kreatywnej Współpracy на Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych.В пятницу 10 ноября 2023 г. эксперты, работающие в области культуры и мультикультурализма, исследователи Ягеллонский центр миграционных исследований, представители, художники, студенты, бизнесмены и специалисты, представляющие город Краков, собрались на конференцию с широким участием и, используя метод Design Sprint, создали будущее Мультикультурного центра.

Мы благодарим доктора Каролину Черскую-Шоу из Института европейских исследований Ягеллонского университета за инициативу и организацию встречи, модераторов за творческую работу с участниками, которые смогли раскрыть свой творческий потенциал в прекрасном Creative Co-creation Space на Department of International and Political Studies.
 

pokaż metkę
Autor: Centrum Wielokulturowe
Osoba publikująca: Adriana Omylak
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2023-11-17
Data aktualizacji: 2023-11-18
Powrót

Zobacz także

Znajdź