Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Centrum Wielokulturowe w Krakowie - nowa edycja projektu 2024-2025

PL/ ENG/ UA/ RU WAŻNA WIADOMOŚĆ

Informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Centrum Wielokulturowe" na lata 2024 - 2025.

Jest nam niezmiernie miło, że kolejny raz nasza Fundacja Internationaler Bund Polska wraz z partnerami Fundacją Zustricz, Instytutem Kultury Willa Decjusza, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Kraków Expats Directory OWiM - Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji oraz Jagiellońskie Centrum Studiów Migracyjnych, będzie operatorem Centrum, w ramach którego działa Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców w Krakowie.

Centrum wraz z Punktem będą miały swoją nową siedzibę w Klastrze Innowacji - Społecznych, który mieści się przy ul. Zabłocie 20 w Krakowie.

Obecnie będziemy przygotowywać to miejsce dla Was i dlatego w okresie do 15.01.24 r. Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców będzie pracował w trybie zdalnym.

Nasze telefony i adresy mailowe pozostają bez zmian.

Centrum Wielokulturowe

tel. +48 517 448 487

e-mail: centrum@open.krakow.pl

Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców

tel. +48 887 201 598

e-mail: punkt@open.krakow.pl

Osoby, które potrzebują konsultacji w formie stacjonarnej zapraszamy do Centrum Edukacji i Wsparcia, które działa na os. Górali 24, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-15.00.

O wszystkich szczegółach będziemy informować Was na bieżąco!

-

ENG

IMPORTANT NEWS

We would like to inform you that the competition for the realization of the public task entitled "Multicultural Center" for 2024 - 2025 has been resolved.

We are very pleased that once again our Internationaler Bund Poland Foundation together with partners (Zustricz Foundation, Villa Decius Cultural Institute, Halina Nieć Legal Aid Center, Expat TV, OWiM, JCSM) will be the operator of the Center, within which operates the Information Point for Foreigners.

The Center, along with the Information Point, will have its new headquarters in the Cluster of Social Innovations, which is located at 20 Zablocie Street in Krakow.

We will currently be preparing this place for you and so the Information Point for Foreigners will be working remotely in the period until 15.01.24.

Our phone numbers and email addresses will remain unchanged.

Multicultural Center

tel. +48 517 448 487

e-mail: centrum@open.krakow.pl

Information Point for Foreigners

tel. +48 887 201 598

e-mail: punkt@open.krakow.pl

Those who need consultations in a stationary form are welcome to visit the Center for Education and Support, which operates on os. Górali 24, from Monday to Friday from 10.00 to 15.00.

We will keep you informed of all the details!

-

UA

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

Ми хотіли б поінформувати вас про те, що конкурс на реалізацію громадського завдання під назвою "Мультикультурний Центр" на 2024 - 2025 роки був завершений.

Ми дуже раді, що наш Фонд Internationaler Bund Polska разом з партнерами (Фундація Zustricz, Інститут культури Willa Decjusza, Центр правової допомоги ім. Haliny Nieć, Expat TV, OWiM, JCSM) знову буде оператором Центру, в рамках якого функціонуватиме Інформаційний Пункт для Іноземців.

Центр та Пункт отримають нові приміщення в Комплексі Соціальних Інновацій, який знаходиться на вул. Zabłocie, 20 у Кракові.

Наразі ми готуємо це приміщення для Вас, тому до 15.01.24 р. Інформаційний пункт для іноземців працюватиме дистанційно.

Наші номери телефонів та адреси електронної пошти залишаються незмінними.

Мультикультурний центр

тел. +48 517 448 487

e-mail: centrum@open.krakow.pl

Інформаційний пункт для іноземців

тел. +48 887 201 598

e-mail: punkt@open.krakow.pl

Тих, хто потребує стаціонарної консультації, запрошуємо до Центру освіти та підтримки, який знаходиться за адресою os Górali 24, з понеділка по п'ятницю з 10.00 до 15.00.

Ми будемо тримати вас в курсі всіх деталей!

RU

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Сообщаем вам, что конкурс на выполнение государственного задания "Мультикультурный Центр" на 2024 - 2025 годы завершен.

Мы очень рады, что наш фонд Internationaler Bund Polska вместе с партнерами (Фонд Zustricz, Институт культуры Willa Decjusza, Центр правовой помощи им.Haliny Nieć, Expat TV, OWiM, JCSM) вновь станет оператором Центра, в рамках которого будет работать Информационный Пункт для Иностранцев.

Центр и Пункт разместятся в Комплексе Социальных Инноваций, расположенном на улице Zabłocie 20 в Кракове.

В настоящее время мы готовим это помещение для вас, поэтому до 15.01.24 Информационный Пункт для Иностранцев будет работать удаленно.

Наши номера телефонов и адреса электронной почты останутся без изменений.

Мультикультурный центр

тел. +48 517 448 487

e-mail: centrum@open.krakow.pl

Информационный пункт для иностранцев

тел. +48 887 201 598

e-mail: punkt@open.krakow.pl

Тех, кто нуждается в стационарной консультации, приглашаем посетить Центр Образования и Поддержки, который находится по адресу os. Górali 24, с понедельника по пятницу с 10.00 до 15.00.

Мы будем держать вас в курсе всех изменений!

pokaż metkę
Autor: Centrum Wielokulturowe w Krakowie
Osoba publikująca: Anna Niezgoda
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2024-01-06
Data aktualizacji: 2024-01-06
Powrót

Zobacz także

Znajdź