Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Dzień Otwarty Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców w Krakowie w nowej lokalizacji

Już 1 marca (piątek) zapraszamy na pierwszy w tym roku Dzień Otwarty Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców. Dodatkowe konsultacje specjalistów będę trwały od godz. 9:00 do 17.00 w nowej siedzibie Punktu i Centrum Wielokulturowego w Krakowie w Klastrze Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie Space, na ulicy Zabłocie 20 (budynek A, 1 piętro).

W ramach wydarzenia odbędą się dyżury ekspertów z instytucji takich jak: Państwowa Inspekcja Pracy, Grodzki Urząd Pracy, Wydział Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie (MOPS), Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM), Polski Czerwony Krzyż (PCK), Stowarzyszenie Mudita a także dyżury prawnicze z prawnikami Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć (CPPHN).

Pełną listę konsultantów będziemy uzupełniać na bieżąco

Do zobaczenia!

Dzień Otwarty jest ważną częścią oficjalnego otwarcia Centrum Wielokulturowego w nowym miejscu. W tym dniu będą miały również miejsce dodatkowe atrakcje takie jak bezpłatne zajęcia, spotkania i koncert.  

Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców w Krakowie, prowadzi Fundacja IB Polska w ramach realizacji projektu Centrum Wielokulturowe w Krakowie.

Kontakt: punkt@open.krakow.pl, nr tel. +48 887 201 598
Regularne godziny otwarcia Punktu:

poniedziałek – piątek 9:00-17:00

* * *

ENG / Open Day of the Information Point for Foreigners Kraków!

Open day of the Information Point for Foreigners in Kraków in it’s new location!

On 1st March (Friday) we invite you to the first in this year Open Day of the Information Point for Foreigners in Kraków. Due to the event, additional specialist consultations will take place from 9.00 AM to 17.00 PM. at the new headquaters of Information Point and the Multicultural Center in Kraków at Zabłocie 20 building A, first floor (Social and Economic Innovation Cluster)

We invited various experts to our event. Experts from institutions such as: State Labour Inspection, Grodzki Labour Office and the International Organization for Migration, the Social Insurance (ZUS), the National Health Fund (NFZ), the Municipal Social Welfare Center in Krakow (MOPS), Małopolska Provincial Office in Krakow - Department for Foreigners, Polish Red Cross, the Mudita Association as well as legal duties with lawyers from the Legal Aid Center Halina Nieć (CPPHN).

We will update the full list of consultants on an ongoing basis!

See you!

The Open Day is an important part of the official opening of the Multicultural Center in a new place. There will also be additional attractions on this day, such as free classes, meetings and a concert.

The Information Point for Foreigners in Krakow is run by the IB Polska Foundation as part of the Multicultural Center in Krakow project.

Contact:punkt@open.krakow.pl, phone no. +48 887 201 598

Regular opening hours of the Point:

Monday - Friday 9:00-17:00

* * *

UA / День відкритих дверей в Інформаційному пункті для іноземців у Кракові!

День відкритих дверей Інформаційного пункту для іноземців у Кракові вперше проводитиметься на новому місці!

1 березня (у п'ятницю) ми запрошуємо вас на перший цього року День відкритих дверей Інформаційного пункту для іноземців. Додаткові консультації фахівців проводитимуться з 9.00 до 17.00 у новому приміщенні Інформаційного пункту та Мультикультурного центру в Кракові, у Кластері Соціально-економічних інновацій Zabłocie Space, за адресою: вулиця Zabłocie 20 (будівля A, 1 поверх).

У заході візьмуть участь експерти з таких установ, як Національна інспекція праці (PIP), Міський центр зайнятості (GUP), Відділ у справах іноземців Малопольського воєводського управління, Фонд соціального страхування (ZUS), Національний фонд охорони здоров'я (NFZ), Міський осередок соціальної допомоги (MOPS), Міжнародна організація з питань міграції (IOM), Товариство Mudita, Польський Червоний Хрест (PCK), а також юридичні консультації спеціалістів Центру правової допомоги імені Галини Нєчь (CPPHN).

Ми будемо регулярно оновлювати повний список консультантів.

До зустрічі!

День відкритих дверей є важливою частиною офіційного відкриття Мультикультурного центру за новою адресою. У цей день також відбудуться додаткові заходи, такі як: безкоштовні заняття, зустрічі та концерт.

Інформаційний пункт для іноземців у Кракові перебуває під управлінням Фундації IB Polska в рамках проекту Мультикультурного центру в Кракові.

Контакт: punkt@open.krakow.pl, тел. +48 887 201 598.

Години роботи пункту:

Понеділок - п'ятниця з 9:00 до 17:00

* * *

RU / День открытых дверей в Информационном пункте для иностранцев в Кракове!

День открытых дверей Информационного пункта для иностранцев в Кракове впервые будет проводится на новом месте!

1 марта (в пятницу) мы приглашаем вас на первый в этом году День открытых дверей Информационного пункта для иностранцев. Дополнительные консультации специалистов будут проводиться с 9.00 до 17.00 в новом помещении Информационного пункта и Мультикультурного центра в Кракове, в Кластере Социально-экономических инноваций  Zabłocie Space, по адресу: улица Zabłocie 20 (здание A, 1 этаж).

В мероприятии примут участие эксперты из таких учреждений, как Национальная инспекция труда (PIP), Городской центр занятости (GUP), Отдел по делам иностранцев Малопольского воеводского управления, Фонд социального страхования (ZUS), Национальный фонд здравоохранения (NFZ), Городской центр социальной помощи (MOPS), Международная организация по вопросам миграции (IOM), Ассоциация Mudita, Польский Красный Крест (PCK), а также юридические консультации специалистов Центра правовой помощи имени Галины Нечь (CPPHN).

Мы будем регулярно обновлять полный список консультантов.

До встречи!

День открытых дверей является важной частью официального открытия Мультикультурного центра по новому адресу. В этот день также пройдут дополнительные мероприятия, такие как: бесплатные занятия, встречи и концерт.

Информационный пункт для иностранцев в Кракове находится под управлением Фонда IB Polska в рамках проекта Мультикультурного центра в Кракове.

Контакт: punkt@open.krakow.pl, тел. +48 887 201 598.

Часы работы пункта:

Понедельник - пятница с 9:00 до 17:00

pokaż metkę
Autor: Centrum Wielokulturowe w Krakowie / Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców w Krakowie
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2024-02-21
Data aktualizacji: 2024-02-26
Powrót

Zobacz także

Znajdź