Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Możliwości finansowania dla polskich NGOs - dotyczy działań związanych z uchodźcami [EN}

Zapraszamy do zapoznania się dokumentem przygotowanym przez Międzyagencyjny Zespół UNHCR w Polsce, prezentującym listę potencjalnych źródeł finansowania - publikowanych regularnie lub doraźnie - związanych z kwestiami uchodźców, w celu wsparcia krajowych NGOsów i organizacji kierowanych przez uchodźców (RLO) w dostępie do źródeł finansowania. 

Fot. Międzyagencyjny Zespół UNHCR w Polsce

W celu wsparcia krajowych organizacji pozarządowych i organizacji kierowanych przez uchodźców w zidentyfikowaniu możliwości finansowania na rok 2024 i kolejne lata, Międzyagencyjny Zespół UNHCR w Polsce opracował niniejszą listę.

 

Kryteria włączenia źródła finansowania do tej listy są następujące:

 1. Kwalifikowalność: Do składania wniosków uprawnione są polskie organizacje krajowe i/lub RLO;
 2. Przydatność: Dostępne fundusze są ukierunkowane na działania, programy lub organizacje działające głównie na rzecz uchodźców.

STRUKTURA LISTY CZĘŚĆ 1: Strona wprowadzająca, zawierająca linki do (1) często używanych portali finansowania w Polsce oraz (2) innych źródeł finansowania.

CZĘŚĆ 2: Obszerna lista możliwości finansowania. Możliwości te są podzielone na następujące kategorie według rodzaju źródła finansowania:

 • Fundusze rządowe (krajowe)
 • Fundusze rządowe/instytucjonalne (międzynarodowe)
 • Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i organizacje charytatywne
 • Sektor prywatny
 • Fundusze ONZ
 • Fundusze związane z ochroną przed wykorzystywaniem seksualnym i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych (PSEA)

Wszystkie źródła finansowania opisane w drugiej części tego dokumentu zawierają następujące szczegóły, aby ułatwić zainteresowanym aplikowanie o dofinansowanie:

 • Nazwa źródła finansowania
 • Link i język strony internetowej
 • Rodzaj finansowania (regularne lub doraźne nabory wniosków)
 • Kwalifikowalność (niewyczerpująca)
 • Opis
 • Korzyści (wysokość dofinansowania)
 • Data rozpoczęcia składania wniosków (jeśli dostępna)
 • Data zakończenia naboru/ następny termin składania wniosków (jeśli dostępny)
 • Zaznaczone jako możliwe, jeśli założono działania specyficzne dla uchodźców Biorąc pod uwagę złożoność i różne wymagania, zalecamy wszystkim wnioskodawcom zwrócenie uwagi na zbliżające się terminy składania wniosków i kryteria kwalifikowalności

Możliwości finansowania dla polskich NGOs - dotyczy działań związanych z uchodźcami

Funding Opportunities for Polish NGOs - relevant for refugee-related activities

 

pokaż metkę
Autor: Międzyagencyjny Zespół UNHCR w Polsce
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2024-03-28
Data aktualizacji: 2024-03-28
Powrót
Znajdź