Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

PL/ENG/UA/RU Wolne miejsca na kursach języka polskiego A0 i A1

Z przyjemnością informujemy, że mamy jeszcze wolne miejsca na bezpłatne kursy z języka polskiego, które odbywają się w Centrum Wielokulturowym (ul. Zabłocie 20, budynek A). Kursy skierowane są do osób z różnych środowisk i kultur, którzy pragną doskonalić swoje umiejętności językowe.

WOLNE MIEJSCA NA KURSY Z JĘZYKA POLSKIEGO

Grupy do wyboru:

Grupa A-0 (10:00) - CZWARTEK dla krajów niesłowiańskich – 8 wolnych miejsc

Link: https://forms.gle/BnazB42my1dUu5t16

Grupa A-0 (15:00) - CZWARTEK dla krajów niesłowiańskich– 5 wolnych miejsc

Link: https://forms.gle/3KRPB2RudfALq3ae6

Grupa A-1 (15:00) – PONIEDZIAŁEK dla krajów słowiańskich – 5 wolnych miejsc

Link: https://forms.gle/bBHFfxXXVkR956sCA

Grupa A-1 (16:45) – PONIEDZIAŁEK dla krajów niesłowiańskich – 5 wolnych miejsc

Link: https://forms.gle/46QVo8UFsRCXGVaw5

W razie dużego zainteresowania przewidujemy utworzenie list rezerwowych.

ENG

POLISH LANGUAGE COURSES AVAILABLE SPOTS

We are pleased to announce that we still have available spots for free Polish language courses held at the Multicultural Center (ul. Zabłocie 20, building A). The courses are aimed at individuals from various backgrounds and cultures who wish to improve their language skills.
 

Groups to choose from:

Group A-0 (10:00) - THURSDAY for non-Slavic countries – 8 available spots

Link: https://forms.gle/BnazB42my1dUu5t16

Group A-0 (15:00) - THURSDAY for non-Slavic countries – 5 available spots

Link: https://forms.gle/3KRPB2RudfALq3ae6

Group A-1 (15:00) - MONDAY for Slavic countries – 5 available spots

Link: https://forms.gle/bBHFfxXXVkR956sCA

Group A-1 (16:45) - MONDAY for non-Slavic countries – 5 available spots

Link: https://forms.gle/46QVo8UFsRCXGVaw5

In case of high interest, we anticipate creating waiting lists.

UA

ВІЛЬНІ МІСЦЯ НА КУРСИ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ

Раді повідомити, що у нас ще є вільні місця на безкоштовні курси польської мови, які проходять у Мультикультурному центрі (вул. Zabłocie 20, корп. A). Курси орієнтовані на людей з різним походженням і культурою, які хочуть покращити сво мовні навички.

 

Групи на вибір:

Група A-0 (10:00) - Четверг для краін неслов’янських – 8 вільних місць

Лінк: https://forms.gle/BnazB42my1dUu5t16

Група A-0 (15:00) - Четверг для краін неслов’янських – 5 вільних місць

Link: https://forms.gle/3KRPB2RudfALq3ae6

група A-1 (15:00) – Понеділок для краін слов’янських 5 вільних місць

Лінк: https://forms.gle/bBHFfxXXVkR956sCA

Група A-1 (16:45) – Понеділок для неслов’янських країн – 5 вільних місць

Лінк: https://forms.gle/46QVo8UFsRCXGVaw5

У разі великоі кількості бажаючих плануємо створити резервні списки.

RU

СВОБОДНЫЕ МЕСТА НА КУРСЫ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА

Рады сообщить, что у нас еще есть свободные места на бесплатные курсы польского языка, которые проходят в Мультикультурном центре (ул. Zabłocie 20, корп. A). Курсы ориентированы на людей с разным происхождением и культурой, которые хотят улучшить свои навыки.
 

Группы по выбору:

Группа A-0 (10:00) - Четверг для стран неславянских – 8 свободных мест

Ссылка: https://forms.gle/BnazB42my1dUu5t16

Группа A-0 (15:00) - Четверг для стран неславянских – 5 свободных мест

Link: https://forms.gle/3KRPB2RudfALq3ae6

группа A-1 (15:00) – Понедельник для стран – 5 славянских свободных мест

Ссылка: https://forms.gle/bBHFfxXXVkR956sCA

Группа A-1 (16:45) – Понедельник для неславянских стран – 5 свободных мест

Ссылка: https://forms.gle/46QVo8UFsRCXGVaw5

В случае большого количества желающих планируем создать резервные списки.

pokaż metkę
Autor: Centrum Wielokulturowe w Krakowie
Osoba publikująca: Anna Niezgoda
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2024-04-16
Data aktualizacji: 2024-04-16
Powrót

Zobacz także

Znajdź