Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

PL/ENG/UA/RU Warsztaty z języka inkluzywnego

Czym jest język inkluzywny? Tym właśnie tematem zajęliśmy się w sobotę (25.05) podczas warsztatów "Ani Murzyn, ani Indianin, czyli jak mówić o różnorodności".

Porozmawialiśmy m.in. o tym, dlaczego niektóre formy nazw grup etnicznych są krzywdzące, a także jakimi innymi zwrotami je zamienić.

Warsztaty język inkluzywny - Centrum Wielokulturowe w Krakowie
Fot. OTWARTY KRAKÓW
OPEN KRAKOW


Nie zabrakło również rozmowy o feminatywach, które jak się okazuje, już od bardzo dawna funkcjonowały w naszym języku! Ostatnim punktem tematycznym były formy inkluzywne, na przykład dukaizmy, które umożliwiają mówienie o sobie osobom niebinarnym

Na koniec warsztatów podzieliliśmy się na dwie drużyny - Paczaix i Noski - i zajęliśmy się badaniem grup rdzennych mieszkańców obu Ameryk: Kichwa i Innuitów, a także przećwiczyliśmy formy żeńskie różnych zawodów

Dziękujemy serdecznie za udział w zajęciach i do zobaczenia następnym razem!
 


ENG

What is Inclusive Language?

This was the topic we explored on Saturday (May 25th) during the workshop "Neither 'Murzyn ' nor 'Indian' - How to Talk About Diversity."

We discussed why certain terms for ethnic groups are harmful and what alternatives can be used instead We also delved into the topic of feminine forms of job titles, which, as it turns out, have existed in our language for a long time! The final theme covered was inclusive forms, such as neopronouns, which allow non-binary individuals to talk about themselves

At the end of the workshop, we divided into two teams - Paczaix and Noski - and focused on studying indigenous groups of the Americas: the Kichwa and the Inuit. We also practiced using feminine forms of various professions .

Thank you all for participating, and see you next time!
 


UA

Що таке інклюзивна мова?

Саме цю тему ми розглядали в суботу (25.05) під час воркшопу "Ні чорний, ні індіанський, або як говорити про різноманіття".

Серед іншого ми говорили про те, чому деякі форми назв етнічних груп є образливими, а також якими іншими словосполученнями їх можна замінити Не обійшлося і без розмови про фемінітиви, які, виявляється, є в нашій мові вже дуже давно! Завершальним пунктом теми стали інклюзивні форми, наприклад, дукаїзми, які дозволяють небінарним людям розповідати про себе .

Наприкінці воркшопу ми розділилися на дві команди - Paczaix та Noski- і взялися до роботи, досліджуючи групи корінних народів в Північній та Південній Америці: Кічва та Інуїтів, а також практикували жіночі форми різних професій

Щиро дякуємо за участь у занятті та до наступних зустрічей!
 


RU

Что такое инклюзивный язык?

Именно эту тему мы обсуждали в субботу (25.05) на семинаре "Ни чернокожий, ни индеец, или как говорить о разнообразии".

Помимо прочего, мы поговорили о том, почему некоторые формы названий этнических групп обидны, а также какими другими фразами их можно заменить Не обошлось и без разговора о феминативах, которые, оказывается, уже очень давно есть в нашем языке! Последним пунктом темы стали инклюзивные формы, например, дукаизмы, которые позволяют небинарным людям говорить о себе

В конце семинара мы разделились на две команды - Paczaix и Noski - и приступили к изучению групп коренных народов Америки: Кичва и Иннуиты, а также практиковали женские формы различных профессий

Большое спасибо за участие в занятии и до встречи в следующий раз!

Photo: Elisa Massetti

pokaż metkę
Autor: Elisa Massetti / Centrum Wielokulturowe w Krakowie
Osoba publikująca: Anna Niezgoda
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2024-06-07
Data aktualizacji: 2024-06-07
Powrót

Zobacz także

Znajdź