Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Konsultacje społeczne Programu Otwarty Kraków na lata 2024-2028 [EN/UA]

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkanki i mieszkańców Krakowa oraz organizacje pozarządowe, zainteresowane podmioty do udziału w trwających od 13 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r. konsultacjach społecznych w sprawie Programu Otwarty Kraków na lata 2024-2028. / The Mayor of the City of Kraków invites residents of Krakow and non-governmental organisations to participate in the public consultation on the “Open Krakow” Programme for 2024-2028. / Мер міста Кракова запрошує мешканок і мешканців Кракова та неурядові організації взяти участь у публічних консультаціях стосовно Програми «Відкритий Краків» на 2024 - 2028 роки.

Fot. materiały prasowe

Celem konsultacji jest pozyskanie uwag, wniosków i propozycji mieszkanek i mieszkańców Krakowa oraz organizacji pozarządowych, zainteresowanych podmiotów w zakresie nowej polityki integracji cudzoziemców oraz przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych w Krakowie.

W ramach konsultacji społecznych przewidziano:

 1. Spotkanie konsultacyjne, które odbyło się 19 czerwca 2024 r. (środa) w godzinach 17.00-19.00 w Centrum Wielokulturowym przy ul. Zabłocie 20, 30-701 Kraków, budynek A, 1 piętro.
 2. Zbieranie formularzy konsultacyjnych. Uwagi, wnioski i propozycje można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia zakończenia konsultacji w następujący sposób:
  • przesyłając na adres poczty elektronicznej konsultacje@um.krakow.pl (w formie skanu lub zdjęcia);
  • przesyłając pocztą tradycyjną lub dostarczając osobiście (do sekretariatu – segment B, III piętro, pokój nr 08,) na adres siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia przy ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków z dopiskiem: Konsultacje projektu Programu Otwarty Kraków 2024-2028;
  • przesyłając przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem: Konsultacje projektu Programu Otwarty Kraków 2024-2028.
 3. Dyżury telefoniczne w dniach:
terminy dyżurów w godzinach telefony kontaktowe język
13 czerwca (czwartek) 15.00-18.00 12 616 5769 (j. polski, j. ukraiński)
14 czerwca (piątek) 15.00-18.00 12 616 7804 (j. polski)
17 czerwca (poniedziałek) 15.00-18.00 12 616 5769 (j. polski, j. ukraiński)
18 czerwca (wtorek) 10.00-14.00 12 616 7804 (j. polski)
20 czerwca (czwartek) 15.00-18.00 12 616 5769 (j. polski, j. ukraiński)
21 czerwca (piątek) 15.00-18.00 12 616 7809 (j. polski, j. angielski)
24 czerwca (poniedziałek) 15.00-18.00 12 616 7808 (j. polski)
25 czerwca (wtorek) 15.00-18.00 12 616 7821 (j. polski)
26 czerwca (środa) 15.00-18.00 12 616 7821 (j. polski)
27 czerwca (czwartek) 15.00-18.00 12 616 5806 (j. polski)
28 czerwca (piątek) 10.00-14.00 12 616 7809 (j. polski, j. angielski)
1 lipca (poniedziałek) 15.00-18.00 12 616 6062 (j. polski)
2 lipca (wtorek) 15.00-18.00 12 616 6062 (j. polski)
3 lipca (środa) 15.00-18.00 12 616 7808 (j. polski)
4 lipca (czwartek) 15.00-18.00 12 616 7808 (j. polski)
5 lipca (piątek) 15.00-18.00 12 616 5806 (j. polski)

 

Pliki do pobrania:

 • projekt Programu Otwarty Kraków na lata 2024-2028 [DOCX/PDF],
 • formularz konsultacyjny dla mieszkanek i mieszkańców [DOCX/PDF],
 • formularz konsultacyjny dla NGO [DOCX/PDF].

Konsultacje przeprowadzone zostaną na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


[EN] The planned consultation aims to obtain comments, requests and proposals of the residents of Krakow concerning the new policy of integration of foreigners and representatives of national and ethnic minorities in Krakow. The consultation is due to be held form June 13, 2024, to July 5, 2024.

The public consultation will include:

 1. Consultation meeting to be held on June 19 (Wednesday), 2024 from 5 pm to 7 pm at the Multicultural Centre, ul. Zabłocie 20, 30-701 Krakow, building A, 1st floor.
 2. Consultation form. Comments, requests and proposals may be submitted using the consultation form up to the closing date as follows:
  • to the e-mail address konsultacje@um.krakow.pl (in the form of a scan or photo);
  • by mail or in person (3rd floor, front office – room no. 08, segment B) to the address of the Department of Social Policy and Health ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Krakow with an additional note: Consultation on the draft “Open Krakow” Programme for 2024-2028;
  • sent via the Electronic Platform for Public Administration Services (ePUAP) with an additional note: Consultation on the draft “Open Krakow” Programme for 2024-2028;
 3. Telephone consultations will be held in Polish, except on the indicated dates:
Date Time Contact Numbers Language
June 13 (Thursday) 3:00 PM - 6:00 PM 12 616 5769 (Polish, Ukrainian)
June 14 (Friday) 3:00 PM - 6:00 PM 12 616 7804 (Polish)
June 17 (Monday) 3:00 PM - 6:00 PM 12 616 5769 (Polish, Ukrainian)
June 18 (Tuesday) 10:00 AM - 2:00 PM 12 616 7804 (Polish)
June 20 (Thursday) 3:00 PM - 6:00 PM 12 616 5769 (Polish, Ukrainian)
June 21 (Friday) 3:00 PM - 6:00 PM 12 616 7809 (Polish, English)
June 24 (Monday) 3:00 PM - 6:00 PM 12 616 7808 (Polish)
June 25 (Tuesday) 3:00 PM - 6:00 PM 12 616 7821 (Polish)
June 26 (Wednesday) 3:00 PM - 6:00 PM 12 616 7821 (Polish)
June 27 (Thursday) 3:00 PM - 6:00 PM 12 616 5806 (Polish)
June 28 (Friday) 10:00 AM - 2:00 PM 12 616 7809 (Polish, English)
July 1 (Monday) 3:00 PM - 6:00 PM 12 616 6062 (Polish)
July 2 (Tuesday) 3:00 PM - 6:00 PM 12 616 6062 (Polish)
July 3 (Wednesday) 3:00 PM - 6:00 PM 12 616 7808 (Polish)
July 4 (Thursday) 3:00 PM - 6:00 PM 12 616 7808 (Polish)
July 5 (Friday) 3:00 PM - 6:00 PM 12 616 5806 (Polish)

 

Files for downloading:

 • Draft of the “Open Krakow” Programme for 2024-2028 [DOCX/PDF]
 • Consultation form for residents [DOCX/PDF]
 • Consultation form for NGOs [DOCX/PDF]

The consultation will follow Resolution No. CXI/ 2904/18 of the Krakow City Council of 26 September 2018 on the principles and procedure of consultation – with the residents of the Municipality of Krakow and with the Krakow Public Benefit Activity Council or the non-governmental organisations and entities referred to in Article 3(3) of the Act on Public Benefit Activity and Voluntary Work of 24 April 2003 – of draft acts of local law in areas relating to the statutory activity of these organisations.


[UA] Мер міста Кракова запрошує мешканок і мешканців Кракова та неурядові організації взяти участь у публічних консультаціях стосовно Програми «Відкритий Краків» на 2024 - 2028 роки.

Метою запланованих консультацій є отримання зауважень, висновків та пропозицій від мешканців Кракова та неурядових організацій щодо нової політики інтеграції іноземців та представників національних та етнічних меншин у Кракові. Консультації відбудуться з 13 червня 2024 р. по 5 липня 2024 р.

В рамках публічних консультацій передбачено:

 1. Консультаційну зустріч, яка відбудеться 19 червня 2024 р. (середа) з 17.00 до 19.00 у Мультикультурному центрі за адресою: ul. Zabłocie 20, 30-701 Kraków, корпус А, 2-й поверх.
 2. Форму для консультацій. Зауваження, заяви та пропозиції можна надсилати за допомогою форми для консультацій до дати закінчення консультацій наступним чином:
  • на електронну адресу konsultacje@um.krakow.pl (у вигляді скану або фото);
  • звичайною поштою або особисто (4-й поверх, секретаріат - кімната № 08, сегмент B) за адресою головного офісу Департаменту соціальної політики та охорони здоров'я: ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków з приміткою: Консультації стосовно проєкту Програми «Відкритий Краків 2024 – 2028»;
  • надіслати через Електронну платформу адміністративних послуг (ePUAP) з приміткою: Консультації щодо проєкту Програми «Відкритий Краків 2024 – 2028»;
 3. Консультації по телефону будуть проводитися польською мовою, крім зазначених дат:
Дата Час Контактні телефони Мова
13 червня (четвер) 15.00-18.00 12 616 5769 (польська, українська)
14 червня (п'ятниця) 15.00-18.00 12 616 7804 (польська)
17 червня (понеділок) 15.00-18.00 12 616 5769 (польська, українська)
18 червня (вівторок) 10.00-14.00 12 616 7804 (польська)
20 червня (четвер) 15.00-18.00 12 616 5769 (польська, українська)
21 червня (п'ятниця) 15.00-18.00 12 616 7809 (польська, англійська)
24 червня (понеділок) 15.00-18.00 12 616 7808 (польська)
25 червня (вівторок) 15.00-18.00 12 616 7821 (польська)
26 червня (середа) 15.00-18.00 12 616 7821 (польська)
27 червня (четвер) 15.00-18.00 12 616 5806 (польська)
28 червня (п'ятниця) 10.00-14.00 12 616 7809 (польська, англійська)
1 липня (понеділок) 15.00-18.00 12 616 6062 (польська)
2 липня (вівторок) 15.00-18.00 12 616 6062 (польська)
3 липня (середа) 15.00-18.00 12 616 7808 (польська)
4 липня (четвер) 15.00-18.00 12 616 7808 (польська)
5 липня (п'ятниця) 15.00-18.00 12 616 5806 (польська)

 

Файли для завантаження:

 • Проект Програми «Відкритий Краків» на 2024-2028 роки [DOCX/PDF],
 • Консультаційна форма для мешканців [DOCX/PDF],
 • Консультаційна форма для НУО [DOCX/PDF].

Консультації проводитимуться на підставі рішення Краківської міської ради № CXI/ 2904/18 від 26 вересня 2018 р. про принципи та порядок проведення консультацій з мешканцями Муніципалітету Кракова та Краківською радою з питань суспільно корисної діяльності або неурядовими організаціями та суб'єктами, зазначеними в ст. 3 абз. 3 Закону від 24 квітня 2003 р. «Про суспільно корисну діяльність та волонтерство щодо проєктів місцевих законодавчих актів у сферах, що стосуються статутної діяльності цих організацій.»

pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2024-06-13
Data aktualizacji: 2024-07-04
Powrót
Znajdź