Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Uwaga: ważna nowelizacja ustawy pomocowej – miejsca zakwaterowania zbiorowego osób z Ukrainy

Uwaga: ważna nowelizacja ustawy pomocowej – miejsca zakwaterowania zbiorowego osób z Ukrainy

Relokacja
Fot. Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców w Krakowie

W dniu 1 lipca 2024 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa, która między innymi przedłuża okres uznawania pobytu obywateli Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za legalny do dnia 30 września 2025 r. 

W związku z uchyleniem art. 13 ww. ustawy Obywatele Ukrainy poszukujący zakwaterowania w ośrodkach zakwaterowania zbiorowego od dnia 1 lipca 2024 r., mogą zwrócić się w sprawie skierowania Ich do zakwaterowania w w/w ośrodkach do punktu relokacji Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Przy Rondzie 6). 

ENG 

Attention: important changes in terms of the act on assistance - places of collective accommodation of people from Ukraine 


On July 1, 2024, an amendment to the Law from March 12, 2022 on assistance to citizens of Ukraine in connection with an armed conflict in the territory of this country, which, among other things, extends the period of recognition of the stay of Ukrainian citizens in the territory of the Republic of Poland as legal until September 30, 2025  
 
In connection with the repeal of Art. 13 above Act. Citizens of Ukraine seeking accommodation in collective accommodation centers from July 1, 2024 may apply to the relocation point of the Department for Foreigners of the Malopolska Provincial Office in Krakow (Przy Rondzie 6 street) regarding their transfer to accommodation in the above-mentioned centers. 

UA 

До уваги важлива поправка до закону про допомогу - місця колективного розміщення

 

1 липня 2024 року набирає чинності зміна до Закону від 12.03.2022 р. "Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території України", яка, серед іншого, продовжує термін визнання перебування громадян України на території Республіки Польща легальним до 30 вересня 2025 року.  

У зв'язку з втратою чинності ст. 13 вищезгаданого закону, громадяни України, які з 1 липня 2024 року потребують розміщення в центрах колективного проживання, можуть звертатися до пункту переселення Відділу у справах іноземців Малопольського воєводського управління у Кракові ul. Przy Rondzie 6). для отримання направлення на проживання у вищезгаданих центрах.  

RU 

Внимание: важная поправка в законе о помощи – места коллективного проживания 

 

С 1 июля 2024 года вступает в силу изменение к Закону от 12 марта 2022 года о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства, которое, продлевает срок признания пребывание граждан Украины на территории Республики Польша на законных основаниях до 30 сентября 2025 года. 

 В связи с отменой ст. 13 выше указанный Закон. Граждане Украины, желающие разместиться в центрах коллективного размещения, с 1 июля 2024 года могут обратиться в пункт переселения Департамента по делам иностранцев Малопольского воеводского управления в Кракове (ул. Przy Rondzie, 6) по поводу их перевода на размещение в центрах коллективного размещения выше перечисленные центры. 

pokaż metkę
Autor: Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców w Krakowie
Osoba publikująca: Joanna Staszek
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2024-06-26
Data aktualizacji: 2024-06-26
Powrót

Zobacz także

Znajdź