Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

PL/ENG/UA/RU Warsztaty - Empowerment through Vulnerability

W czwartkowy wieczór (13.06) spotkaliśmy się na wydarzeniu "Empowerment through Vulnerability" zainicjowanym przez Emily i Anję z organizacji Way for Women.

 

Celem wydarzenia było zachęcenie zgromadzonych osób do podzielenia się swoimi historiami i spostrzeżeniami na temat bezbronności, widzianej przez różne pryzmaty: tradycyjne role płciowe, dynamikę rodziny i relacje międzyludzkie.

Dziękujemy wszystkim za inspirujące i głębokie rozmowy, które trwały do późna! Cieszymy się, że jako Centrum Wielokulturowe możemy być przestrzenią wymiany doświadczeń, gdzie wzajemny szacunek i poszanowanie różnorodności są nadrzędnymi wartościami. 

ENG

Thursday evening (13.06) we gathered for an event called "Empowerment through Vulnerability" initiated by Emily and Anja from Way for Women.

The goal of the event was to encourage those gathered to share their stories and insights on vulnerability, seen through different prisms: traditional gender roles, family dynamics, and interpersonal relationships.

Thank you all for the inspiring and deep conversations that lasted until late!  We are happy that as a Multicultural Center, we can be a space for the exchange of experiences, where mutual respect and respect for diversity are overriding values. 

UA

Вечір четверга (13/06) ми зустрілися на заході «Розширення можливостей через вразливість», ініційованому Emily та Анною з Way for Women.

Метою заходу було заохотити людей, які зібралися, поділитися своїми історіями та спостереженнями про вразливість, побачену крізь різні призми: традиційні гендерні ролі, сімейна динаміка та міжособистісні стосунки.

Дякую всім за натхненні та глибокі розмови, які тривали допізна! Ми раді, що як мультикультурний центр ми можемо бути простором для обміну досвідом, де взаємна повага та повага до різноманітності є першорядними цінностями. 

RU

Вечер четверга (13/06) мы встретились на мероприятии «Расширение возможностей через уязвимости», инициированном Emily и Анной из Way for Women.

Целью мероприятия было поощрить собравшихся людей поделиться своими историями и наблюдениями об уязвимости, увиденной сквозь разные призмы: традиционные гендерные роли, семейная динамика и межличностные отношения.

Спасибо всем за вдохновенные и глубокие разговоры, которые продолжались допоздна! Мы рады, что как мультикультурный центр мы можем быть пространством для обмена опытом, где взаимное уважение и уважение разнообразия являются первостепенными ценностями. 

pokaż metkę
Autor: Centrum Wielokulturowe w Krakowie
Osoba publikująca: Anna Niezgoda
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2024-07-02
Data aktualizacji: 2024-07-02
Powrót

Zobacz także

Znajdź