Ważny komunikat dot. działania Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców [ENG/UKR/RUS]

UWAGA! Ze względu na dynamiczną sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo  pracowników oraz klientów Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców w Krakowie podjęto decyzję o zamknięciu Punktu od 12 marca br. Wszelkie konsultacje odbywać się będą  w formie elektronicznej.

Ważny komunikat dot. działania Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców [ENG/UKR/RUS]
Fot. Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców w Krakowie

mail - info@migrant.krakow.pl ,
Facebook @PIO.KRK,
telefon -  +48 12 312 06 46.
Więcej informacji wkrótce.


ENG

ATTENTION!

Due to the dynamic epidemiological situation related to the spread of the SARS-CoV-2 virus, taking into account the health and safety of employees and customers of the Information Point for Foreigners in Krakow, it was decided to close the Information Point from 12.03.

All consultations will take place in electronic form:
e-mail - info@migrant.krakow.pl ,
Facebook @PIO.KRK,
telephone - +48 12 312 06 46.
More information soon.


UKR

УВАГА!

У зв'язку з динамічною епідеміологічною ситуацією, пов'язаною з поширенням вірусу SARS-CoV-2, з урахуванням здоров'я і безпеки співробітників і клієнтів Інформаційного Пункту для іноземців в Кракові було прийнято рішення закрити Інформаційний Пункт з 12.03.

Усі консультації будуть відбуватися в електронному вигляді:
e-mail - info@migrant.krakow.pl ,
Facebook @PIO.KRK,
телефон - +48 12 312 06 46.  
Більше інформації незабаром.


RUS

ВНИМАНИЕ!

В связи с динамической эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением вируса SARS- CoV- 2, с учетом здоровья и безопасности сотрудников и клиентов Информационного Пункта для иностранцев в Кракове было принято решение закрыть Информационный Пункт с 12.03.

Все консультации будут происходить в электронном виде:
e- mail- info@migrant.krakow.pl,
Facebook@ PIO. KRK,
телефон - + 48 12 312 06 46.
Больше информации скоро.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY