Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Można ubiegać się o zwrot pieniędzy za bilet miesięczny [ENG/UKR/RUS]

Posiadacze biletów okresowych mogą zwrócić się do MPK o zwrot pieniędzy.

Fot. Wiesław Majka

– Można to zrobić na 16 dni przed datą upływu ważności biletu – tłumaczy Marek Gancarczyk, rzecznik prasowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.

Co trzeba zrobić, aby dostać pieniądze? Na początku należy wysłać mail na adres reklamacje@kkm.krakow.pl z prośbą o przelanie pieniędzy za niewykorzystany bilet okresowy. W mailu trzeba podać numer konta bankowego.

To oczywiście nie koniec. W związku z zamknięciem punktów obsługi klienta, MPK prosi o wysyłanie pocztą fizycznych nośników biletów.

I teraz ważne: zwrot pieniędzy za niewykorzystany bilet okresowy nastąpi za okres od daty nadania listu do dnia upływu ważności biletu. I przypominamy, że bilet można oddać minimum na 16 dni przed jego upływem ważności.

Plastikowe karty należy wysłać na adres MPK SA w Krakowie, ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków. Po anulacji, nośniki zostaną odesłane. Należy tylko napisać podać adres zwrotny.

Anulacja nie oznacza to, że karta będzie bezużyteczna i trzeba wyrobić kolejną. Jak wszystko wróci do normy i będzie potrzeba wykupienia biletu, należy to zrobić standardowo w automacie bądź otwartym już punkcie MPK.


ENG

Monthly ticket holders can apply to MPK for a refund

This can be done 16 days before the ticket expires - explains Marek Gancarczyk, spokesperson of Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne.

What do you have to do to get the money? At the beginning, please send an e-mail to reklamacje@kkm.krakow.pl asking for a transfer of money for the unused season ticket. The e-mail must contain the bank account number.

It's obviously not over. In connection with the closure of customer service points, MPK requests that physical ticket carriers be sent by post.

And now valid: the refund for the unused season ticket will be for the period from the date of the letter to the date of expiry of the ticket. And we remind you that you can give your ticket back at least 16 days before its expiry.

Plastic cards should be sent to the address of MPK SA in Kraków, ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków.

After the cancellation, the media will be returned. Just write the return address. Cancellation does not mean that the card will be useless and you have to make another one. If everything comes back to normal and you need to buy a ticket, it should be done as standard at the vending machine or at an already open MPK point.


UKR

Ви можете подати заявку на повернення коштів за місячний проїзний квиток

Власники місячних квитків можуть звернутися до MPK за відшкодуванням коштів. - Ви можете це зробити за 16 днів до дати закінчення терміну дії квитка, - пояснює Марек Ганцарчик, прес-секретар МРК.

Що ви повинні зробити, щоб отримати гроші? На початку вам слід надіслати електронний лист на reklamacje@kkm.krakow.pl з проханням перерахувати гроші за невикористаний абонемент. Ви повинні вказати номер свого банківського рахунку у своєму електронному листі.

Це, звичайно, не кінець. У зв’язку із закриттям пунктів обслуговування клієнтів MPK просить надіслати фізичні квитків поштою.

І зараз важливо: відшкодування за невикористаний квиток буде за період з дати відправлення листа до дати закінчення терміну дії квитка. Ми нагадуємо, що квиток можна повернути мінімум за 16 днів до його закінчення.

Пластикові картки слід надіслати на адресу MPK SA у м. Краків, вул. Jana Brożka 3, 30-347 Краків. Після скасування квитки будуть відправлені назад. Потрібно лише написати зворотню адресу.

Скасування не означає, що картка буде не активною і вам доведеться зробити ще одну. Як тільки все повернеться до норми, і вам потрібно буде придбати квиток, вам слід зробити це як завжди в автоматі або вже в відкритій точці MPK.


RUS

Вы можете подать заявку на возврат средств за месячный проездной билет

Владельцы месячных билетов могут обратиться к MPK за возмещением средств. - Вы можете это сделать за 16 дней до даты окончания срока действия билета, - объясняет Марек Ганцарчик, пресс-секретарь МРК.

Что вы должны сделать, чтобы получить деньги? В начале вам необходимо отправить электронное письмо на reklamacje@kkm.krakow.pl с просьбой перечислить деньги за неиспользованный абонемент. Вы должны указать номер своего банковского счета в своем электронном письме.

Это, конечно, не конец. В связи с закрытием пунктов обслуживания клиентов MPK просит прислать физические билетов почте.

И сейчас важно: возмещение за неиспользованный билет будет за период с даты отправки письма до даты окончания срока действия билета. Мы напоминаем, что билет можно вернуть минимум за 16 дней до его окончания.

Пластиковые карточки следует отправить на адрес MPK SA в г. Краков, ул. Jana Brożka 3, 30-347 Краков. После отмены билеты будут отправлены обратно. Нужно лишь написать обратный адрес.

Отмена не означает, что карта будет не активной и вам придется сделать еще одну. Как только все вернется в норму, и вам нужно будет приобрести билет, вам следует сделать это как всегда в автомате или уже в открытой точке MPK.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2020-03-20
Data aktualizacji: 2020-03-20
Powrót
Znajdź