Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Koronawirus – najważniejsze numery telefonów [ENG/UKR/RUS/DEU/FRA/ITA]

Poniżej najważniejsze numery telefonów, o które w obecnej sytuacji mieszkańcy Krakowa pytają najczęściej.

Fot. OTWARTY KRAKÓW<br/>OPEN KRAKOW
OTWARTY KRAKÓW
OPEN KRAKOW

INFOLINIA NFZ DOTYCZĄCA KORONAWIRUSA: 800 190 590

INFOLINIA NFZ dotycząca koronawirusa, obsługująca numery zagraniczne: (+48) 22 125 66 00

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA:

 • alarmowy: 667 881 188
 • informacyjny: 12 254 94 16, 12 254 95 00
 • dni robocze 8.00–20.00: 12 254 94 34, 12 254 94 37

SZPITALE:

 • Szpital Uniwersytecki – Oddział Chorób Zakaźnych: 12 400 20 00
 • Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego – Oddział Obserwacyjno-Zakaźny: 12 622 93 53

OSOBY W FORMALNEJ KWARANTANNIE

 • dostarczanie żywności i leków 8.00–19:00 (pn–pt), 10.00–14.00 (sb-nd): 887 202 946, 887 202 947
 • wsparcie psychologiczne (całodobowe): 12 421 92 82,
 • wsparcie psychologiczne: 502 273 430, 500 741 575, 12 262 92 99, 12 633 35 31, 12 423 02 28, 783 222 263, 12 644 12 66 w. 24, 12 682 11 50, 692 960 436

SENIORZY:

 • usługa MOPS „Zakupy dla seniora”: 8.00–14.30: 887 202 948
 • zakupy, pomoc w załatwieniu ważnych spraw, wyprowadzenie psa itp.: 10.00–14.00: 603 359 864
 • oraz lista kontaktowa CAS

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:

 • Miejskie Centrum Informacji Społecznej: 9.00–17.00: 731 349 699
 • zakupy, pomoc w załatwieniu ważnych spraw: 10.00–14.00: 616 52 93, 12 616 52 83
 • MOPS – „Zakupy dla seniora”, także dla osób z niepełnosprawnościami: 8.00–14.30: 887 202 948

WSZYSCY MIESZKAŃCY:

 • wsparcie psychologiczne (całodobowe): 12 421 92 82
 • wsparcie psychologiczne – 8.00–20.00: 502 273 430
 • wsparcie psychologiczne – 10.00–18.00: 783 222 700, 603 890 858, 661 011 023

PRZEDSIĘBIORCY:

 • Wydział Podatków i Opłat UMK: 12 616 92 11, 12 616 94 13, 12 616 92 17, 12 616 93 77
 • Wydział Spraw Administracyjnych (CEIDG): 12 616 56 00, 12 616 56 19

URZĄD STANU CYWILNEGO:

 • rejestracja urodzeń i zgonów: 12 61 65 512
 • odpisy aktów (urodzeń, małżeństw, zgonów), zaświadczeń: 12 616 55 13

WYDZIAŁ EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW: 12 616 91 09, 12 616 93 62

WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH – DOWODY OSOBISTE:

 • dzielnice I–VII:  12 616 93 28, 12 616 92 88, 12 616 91 41, 12 616 91 24
 • dzielnice VIII–XIII: 12 616 57 01, 12 616 57 02, 12 616 57 03, 12 616 57 17
 • dzielnice XIV–XVIII: 12 616 87 19, 12 616 87 21, 12 616 87 22, 12 616 87 31

MOPS: 12 616 53 03, 12 616 53 05

 • Dział Pomocy Dzieciom MOPS: 12 616 54 75
 • Zespół ds. Pieczy Zastępczej: 12 422 29 94
 • Dział Pomocy Bezdomnym: 12 430 45 44, 12 642 25 86
 • filia nr 1, os. Teatralne 24: 12 430 45 46, 12 430 45 44
 • filia nr 2, ul. Radzikowskiego 39: 12 636 77 98, 12 636 77 84
 • filia nr 3, ul. Rzeźnicza 2: 12 257 00 07
 • filia nr 4, os. Szkolne 34: 12 425 75 64, 12 425 75 82
 • filia nr 5, ul. Praska 52: 12 269 05 54, 12 269 06 37
 • filia nr 6, ul. Mazowiecka 21: 12 423 23 15, 12 422 17 74
 • filia nr 7, ul. Mazowiecka 4-6: 12 632 00 22, 12 632 21 46
 • filia nr 8, ul. Na Kozłówce 27: 12 659 12 86, 12 659 12 68
 • filia nr 9, os. Teatralne 24: 12 430 45 44, 12 644 80 34

STRAŻ MIEJSKA MIASTA KRAKOWA: 986

 • Oddział Śródmieście: 12 688 21 86
 • Oddział Krowodrza: 12 688 22 25
 • Oddział Nowa Huta: 12 688 22 34
 • Oddział Podgórze: 12 688 22 54

PUNKT INFORMACYJNY DLA OBCOKRAJOWCÓW:  +48 12 312 06 46

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SA:

 • infolinia 12 19150
 • infolinia w sprawie biletów oraz Karty Krakowskiej 12 254 14 00

ENG

Coronavirus - the most important telephone numbers

Below the most important telephone numbers, which in the current situation the inhabitants of Krakow are asking most often. 

NFZ INFOLINE ON CORONAVIRUS: 800 190 590 

NFZ INFOLINE for coronavirus, handling foreign numbers: (+48) 22 125 66 00

SANITARY-EPIDEMIOLOGICAL STATION: 

 • Emergency: 667 881 188 
 • Information: 12 254 94 16, 12 254 95 00
 • Working days 8. 00 a. m. to 8. 00 p. m.: 12 254 94 34, 12 254 94 37  

Hospitals:

 • University Hospital – Infectious Diseases Division: 12 400 20 00
 • S. Żeromski Specialist Hospital-observation and Infectious Diseases Unit: 12 622 93 53

PERSONS IN FORMAL QUARANTINE

 • food and Drug Administration 8 a.m.–7 p.m. (Mon–Fri), 10 a.m.–2 p.m. (sb-nd): 887 202 946, 887 202 947
 • psychological support (24/7): 12 421 92 82,
 • psychological support: 502 273 430, 500 741 575, 12 262 92 99, 12 633 35 31, 12 423 02 28, 783 222 263, 12 644 12 66 w. 24, 12 682 11 50, 692 960 436

Seniors:

 • mops service "shopping for senior": 8 a.m.–2: 30 p.m.: 887 202 948
 • shopping, help with important matters, walking the dog, etc. 10 a.m.-2 p.m.: 603 359 864
 • and CAS contact list

PEOPLE WITH DISABILITIES:

 • City Social Information Centre: 9am–5pm: 731 349 699
 • shopping, help with important matters: 10.00–14.00: 616 52 93, 12 616 52 83
 • MOPS - "shopping for seniors", also for people with disabilities: 8 a.m.–2: 30 p.m.: 887 202 948

ALL RESIDENTS:

 • psychological support (24/7): 12 421 92 82
 • psychological support-8am-8pm: 502 273 430
 • psychological support– 10.00–18.00: 783 222 700, 603 890 858, 661 011 023

Entrepreneurs:

 • Department of taxes and fees of the University of Cambridge: 12 616 9211, 12 616 94 13, 12 616 92 17, 12 616 93 77
 • Department of Administrative Affairs (CEIDG ) ): 12 616 56 00, 12 616 56 19

REFERENCES:

 • registration of births and deaths: 12 61 65 512
 • copies of deeds (births, marriages, deaths), certificates: 12 616 55 13

DEPARTMENT OF VEHICLE AND DRIVER RECORDS: 12 616 91 09, 12 616 93 62

DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE AFFAIRS-IDS:

 • Area I–VII:  12 616 93 28, 12 616 92 88, 12 616 91 41, 12 616 91 24
 • Area VIII–XIII: 12 616 57 01, 12 616 57 02, 12 616 57 03, 12 616 57 17
 • Area XIV–XVIII: 12 616 87 19, 12 616 87 21, 12 616 87 22, 12 616 87 31

MOPS: 12 616 53 03, 12 616 53 05

 • Children's Aid Department: 12 616 54 75
 • Foster care team: 12 422 29 94
 • Homeless Assistance Department: 12 430 45 44, 12 642 25 86
 • filia nr 1, os. Teatralne 24: 12 430 45 46, 12 430 45 44
 • filia nr 2, ul. Radzikowskiego 39: 12 636 77 98, 12 636 77 84
 • filia nr 3, ul. Rzeźnicza 2: 12 257 00 07
 • filia nr 4, os. Szkolne 34: 12 425 75 64, 12 425 75 82
 • filia nr 5, ul. Praska 52: 12 269 05 54, 12 269 06 37
 • filia nr 6, ul. Mazowiecka 21: 12 423 23 15, 12 422 17 74
 • filia nr 7, ul. Mazowiecka 4-6: 12 632 00 22, 12 632 21 46
 • filia nr 8, ul. Na Kozłówce 27: 12 659 12 86, 12 659 12 68
 • filia nr 9, os. Teatralne 24: 12 430 45 44, 12 644 80 34

CITY GUARD OF KRAKÓW: 986

 • Śródmieście: 12 688 21 86
 • Krowodrza: 12 688 22 25
 • Nowa Huta: 12 688 22 34
 • Podgórze: 12 688 22 54

INFORMATION POINT FOR FOREIGNERS: 48 12 312 06 46

CITY TRANSPORT DEPARTMENT:

 • helpline 12 19150
 • ticket and Krakow card helpline 12 254 14 00

UKR

Коронавірус-найважливіші номери телефонів

Нижче поданий список найважливіших номерів телефонів, які в нинішній ситуації жителі Кракова запитують найчастіше.

ГАРЯЧА ЛІНІЯ NFZ ДЛЯ КОРОНАВІРУСУ: 800 190 590

Гаряча лінія NFZ з питань коронавірусу, що обслуговує закордонні номери: (+48) 22 125 66 00

ОБЛАСНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ:

 • Екстрений номер телефону: 667 881 188
 • Інфолінія: 12 254 94 16, 12 254 95 00
 • робочі дні 8.00–20.00: 12 254 94 34, 12 254 94 37

Лікарні:

 • Університетська Лікарня-Відділення Інфекційних Захворювань: 12 400 20 00
 • Спеціалізована лікарня ім. С. Жеромського-спостережно-інфекційне відділення: 12 622 93 53

ОСОБИ У ФОРМАЛЬНОМУ КАРАНТИНІ

 • доставка продуктів харчування та ліків 8.00–19:00 (пн–пт), 10.00-14.00 (сб-Нд): 887 202 946, 887 202 947
 • психологічна підтримка( цілодобова): 12 421 92 82,
 • психологічна підтримка: 502 273 430, 500 741 575, 12 262 92 99, 12 633 35 31, 12 423 02 28, 783 222 263, 12 644 12 66 в. 24, 12 682 11 50, 692 960 436

ДЛЯ ПЕНСІОНЕРІВ:

 •  Міський центр соціальної допомоги сервіс "покупки для літніх людей": 8.00-14.30: 887 202 948
 • покупки, допомога у вирішенні важливих справ, вигул собаки і т.: 10.00-14.00: 603 359 864
 • список контактів CAS

ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ:

 • Міський Центр Соціальної Інформації: 9.00-17.00: 731 349 699
 • покупки, допомога у вирішенні важливих питань: 10.00–14.00: 616 52 93, 12 616 52 83

ДЛЯ ВСІХ ЖИТЕЛІВ:

 • психологічна підтримка( цілодобова): 12 421 92 82
 • психологічна підтримка–8.00-20.00: 502 273 430
 • психологічна підтримка– 10.00–18.00: 783 222 700, 603 890 858, 661 011 023

ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ:

 • Відділ податків і зборів Краківського міського управління: 12 616 92 11, 12 616 94 13, 12 616 92 17, 12 616 93 77
 • Відділ адміністративних справ (CEIDG): 12 616 56 00, 12 616 56 19

РАЦС:

 • реєстрація актів народжень і смертей: 12 61 65 512
 • списання актів (народжень, шлюбів, смертей), довідок: 12 616 55 13

ВІДДІЛ ОБЛІКУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ВОДІЇВ: 12 616 91 09, 12 616 93 62

ОТРИМАННЯ ПАСПОРТІВ:

 • Дільниця I–VII:  12 616 93 28, 12 616 92 88, 12 616 91 41, 12 616 91 24
 • Дільниця  VIII–XIII: 12 616 57 01, 12 616 57 02, 12 616 57 03, 12 616 57 17
 • Дільниця XIV–XVIII: 12 616 87 19, 12 616 87 21, 12 616 87 22, 12 616 87 31

Міський центр соціальної допомоги: 12 616 53 03, 12 616 53 05

 • Відділ допомоги дітям MOPS: 12 616 54 75
 • Відділ опіки: 12 422 29 94
 • Відділ допомоги бездомним: 12 430 45 44, 12 642 25 86
 • Філія номер 1, os. Teatralne 24: 12 430 45 46, 12 430 45 44
 • Філія номер 2, ul. Radzikowskiego 39: 12 636 77 98, 12 636 77 84
 • Філія номер 3, ul. Rzeźnicza 2: 12 257 00 07
 • Філія номер 4, os. Szkolne 34: 12 425 75 64, 12 425 75 82
 • Філія номер 5, ul. Praska 52: 12 269 05 54, 12 269 06 37
 • Філія номер 6, ul. Mazowiecka 21: 12 423 23 15, 12 422 17 74
 • Філія номер 7, ul. Mazowiecka 4-6: 12 632 00 22, 12 632 21 46
 • Філія номер 8, ul. Na Kozłówce 27: 12 659 12 86, 12 659 12 68
 • Філія номер 9, os. Teatralne 24: 12 430 45 44, 12 644 80 34

STRAŻ MIEJSKA MIASTA KRAKOWA: 986

 • Śródmieście: 12 688 21 86
 • Krowodrza: 12 688 22 25
 • Nowa Huta: 12 688 22 34
 • Podgórze: 12 688 22 54

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПУНКТ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ: 48 12 312 06 46

МУНІЦИПАЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО:

 • гаряча лінія 12 19150
 • гаряча лінія в справах квитків і Краківської карти 12 254 14 00

RUS

Коронавирус-самые важные номера телефонов

Ниже представлен список самых важных номеров телефонов, которые в нынешней ситуации жители Кракова спрашивают чаще всего.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ NFZ ДЛЯ КОРОНАВИРУСА: 800 190 590

Горячая линия NFZ по вопросам коронавирус, которая обслуживает зарубежные номера: (+48) 22 125 66 00

ОБЛАСТНАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ:

 • Экстренный номер телефона: 667 881 188
 • Инфолиния: 12 254 94 16, 12 254 95 00
 • рабочие дни 8.00–20.00: 12 254 94 34, 12 254 94 37

Больницы:

 • Университетская Больница-Отделение Инфекционных Заболеваний: 12 400 20 00
 • Специализированная больница им. С. Жеромского-наблюдательно-инфекционное отделение: 12 622 93 53

ЛИЦА В ФОРМАЛЬНОМ КАРАНТИНЕ

 • доставка продуктов питания и лекарств 8.00–19:00 (пн–пт), 10.00-14.00 (сб-Вс): 887 202 946, 887 202 947
 • психологическая поддержка( круглосуточная): 12 421 92 82,
 • психологическая поддержка: 502 273 430, 500 741 575, 12 262 92 99, 12 633 35 31, 12 423 02 28, 783 222 263, 12 644 12 66 в. 24, 12 682 11 50, 692 960 436

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ:

 • Городской центр социальной помощи сервис "покупки для пожилых людей": 8.00-14.30: 887 202 948
 • покупки, помощь в решении важных дел, выгул собаки и т.: 10.00-14.00: 603 359 864
 • список контактов CAS

ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ:

 • Городской Центр Социальной Информации: 9.00-17.00: 731 349 699
 • покупки, помощь в решении важных вопросов: 10.00–14.00: 616 52 93, 12 616 52 83

ДЛЯ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ:

 • психологическая поддержка( круглосуточная): 12 421 92 82
 • психологическая поддержка–8.00-20.00: 502 273 430
 • психологическая поддержка– 10.00–18.00: 783 222 700, 603 890 858, 661 011 023

ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:

 • Отдел налогов и сборов Краковского городского управления: 12 616 9211, 12 616 94 13, 12 616 92 17, 12 616 93 77
 • Отдел административных дел (CEIDG): 12 616 56 00, 12 616 56 19

ЗАГС:

 • регистрация актов рождений и смертей: 12 61 65 512
 • списание актов (рождений, браков, смертей), справок: 12 616 55 13

ОТДЕЛ УЧЕТА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ВОДИТЕЛЕЙ: 12 616 91 09, 12 616 93 62

ПОЛУЧЕНИЕ ПАСПОРТОВ:

 • Участок I–VII: 12 616 93 28, 12 616 92 88, 12 616 91 41, 12 616 91 24
 • Участок VIII–XIII: 12 616 57 01, 12 616 57 02, 12 616 57 03, 12 616 57 17
 • Участок XIV–XVIII: 12 616 87 19, 12 616 87 21, 12 616 87 22, 12 616 87 31

Городской центр социальной помощи: 12 616 53 03, 12 616 53 05

 • Отдел помощи детям MOPS: 12 616 54 75
 • Отдел опеки: 12 422 29 94
 • Отдел помощи бездомным: 12 430 45 44, 12 642 25 86
 • Филиал номер 1, os. Teatralne 24: 12 430 45 46, 12 430 45 44
 • Филиал номер 2, ul. Radzikowskiego 39: 12 636 77 98, 12 636 77 84
 • Филиал номер 3, ul. Rzeźnicza 2: 12 257 00 07
 • Филиал номер 4, os. Szkolne 34: 12 425 75 64, 12 425 75 82
 • Филиал номер 5, ul. Praska 52: 12 269 05 54, 12 269 06 37
 • Филиал номер 6, ul. Mazowiecka 21: 12 423 23 15, 12 422 17 74
 • Филиал номер 7, ul. Mazowiecka 4-6: 12 632 00 22, 12 632 21 46
 • Филиал номер 8, ul. Na Kozłówce 27: 12 659 12 86, 12 659 12 68
 • Филиал номер 9, os. Teatralne 24: 12 430 45 44, 12 644 80 34

STRAŻ MIEJSKA MIASTA KRAKOWA: 986

 • Śródmieście: 12 688 21 86
 • Krowodrza: 12 688 22 25
 • Nowa Huta: 12 688 22 34
 • Podgórze: 12 688 22 54

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПУНКТ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ: 48 12 312 06 46

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ:

 • горячая линия 12 19150
 • горячая линия в делах билетов и Краковской карты 12 254 14 00

DEU

Corona-Epidemie – wichtigste Rufnummern

Unten angeführt finden Sie die wichtigsten Rufnummern, nach denen die Bürger der Stadt Krakau in der derzeitigen Situation am häufigsten fragen.

INFOLINIE DES NATIONALEN GESUNDHEITSFONDS (NFZ) ZUM THEMA CORONA-EPIDEMIE: 800 190 590

SANITÄREPIDEMIOLOGISCHE STATION DER WOIWODSCHAFT:

 • Notruf: 667 881 188
 • Information: 12 254 94 16, 12 254 95 00
 • Werktags 8.00–20.00 Uhr: 12 254 94 34, 12 254 94 37

KRANKENHÄUSER:

 • Universitätsklinik in Krakau (Szpital Uniwersytecki w Krakowie)  – Infektionsabteilung: 12 400 20 00
 • Stefan Żeromski Fachklinik in Krakau (Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie) – Infektionsabteilung: 12 622 93 53

PERSONEN UNTER QUARANTÄNE

 • Lieferung von Lebensmitteln und Medikamenten 8.00–19:00 Uhr (Mo.–Fr.), 10.00–14.00 Uhr (Sa.-So.): 887 202 946, 887 202 947
 • Psychologische Beratung (24 Stunden): 12 421 92 82,
 • Psychologische Beratung: 502 273 430, 500 741 575, 12 262 92 99, 12 633 35 31, 12 423 02 28, 783 222 263, 12 644 12 66 w. 24, 12 682 11 50, 692 960 436

SENIOREN:

 • Service des Städtischen Sozialamtes (MOPS) „Einkäufe für Senioren”: 8.00–14.30 Uhr: 887 202 948
 • Einkäufe, Hilfe bei der Erledigung wichtiger Geschäfte, mit dem Hund Gassi gehen usw.: 10.00–14.00 Uhr: 603 359 864
 • und Kontaktkiste CAS

PERSONEN MIT BEHINDERUNGEN:

 • Städtisches Informationszentrum für Soziale Angelegenheiten: 9.00–17.00 Uhr: 731 349 699
 • Einkäufe, Hilfe bei der Erledigung wichtiger Geschäfte: 10.00–14.00 Uhr: 616 52 93, 12 616 52 83
 • MOPS – „Einkäufe für Senioren”, auch für Personen mit Behinderungen: 8.00–14.30 Uhr: 887 202 948

FÜR ALLE BÜRGER:

 • Psychologische Beratung (24 Stunden): 12 421 92 82
 • Psychologische Beratung – 8.00–20.00 Uhr: 502 273 430
 • Psychologische Beratung – 10.00–18.00 Uhr: 783 222 700, 603 890 858, 661 011 023

UNTERNEHMER:

 • Amt für Steuern und Gebühren der Stadt Krakau: 12 616 9211, 12 616 94 13, 12 616 92 17, 12 616 93 77
 • Amt für Verwaltung und Administration (CEIDG): 12 616 56 00, 12 616 56 19

STANDESAMT:

 • Registrierung von Geburten und Todesfällen: 12 61 65 512
 • Abschriften der Urkunden (Geburten, Eheschließungen und Todesfälle), Bescheinigungen: 12 616 55 13

VERKEHRSAMT: 12 616 91 09, 12 616 93 62

AMT FÜR VERWALTUNG UND ADMINISTRATION – PERSONALAUSWEISE:

 • Stadtbezirk I–VII:  12 616 93 28, 12 616 92 88, 12 616 91 41, 12 616 91 24
 • Stadtbezirke VIII–XIII: 12 616 57 01, 12 616 57 02, 12 616 57 03, 12 616 57 17
 • Stadtbezirke XIV–XVIII: 12 616 87 19, 12 616 87 21, 12 616 87 22, 12 616 87 31

STÄDTISCHES SOZIALAMT MOPS: 12 616 53 03, 12 616 53 05

 • Referat Hilfe für Kinder MOPS: 12 616 54 75
 • Team Pflegefamilien: 12 422 29 94
 • Referat für Obdachlosenhilfe: 12 430 45 44, 12 642 25 86
 • Filiale Nr. 1, os. Teatralne 24: 12 430 45 46, 12 430 45 44
 • Filiale Nr. 2, ul. Radzikowskiego 39: 12 636 77 98, 12 636 77 84
 • Filiale Nr. 3, ul. Rzeźnicza 2: 12 257 00 07
 • Filiale Nr. 4, os. Szkolne 34: 12 425 75 64, 12 425 75 82
 • Filiale Nr. 5, ul. Praska 52: 12 269 05 54, 12 269 06 37
 • Filiale Nr. 6, ul. Mazowiecka 21: 12 423 23 15, 12 422 17 74
 • Filiale Nr. 7, ul. Mazowiecka 4-6: 12 632 00 22, 12 632 21 46
 • Filiale Nr. 8, ul. Na Kozłówce 27: 12 659 12 86, 12 659 12 68
 • Filiale Nr. 9, os. Teatralne 24: 12 430 45 44, 12 644 80 34

STADTPOLIZEI KRAKAU: 986

 • Abteilung Śródmieście: 12 688 21 86
 • Abteilung Krowodrza: 12 688 22 25
 • Abteilung Nowa Huta: 12 688 22 34
 • Abteilung Podgórze: 12 688 22 54

INFORMATIONSSTELLE FÜR AUSLÄNDER:  +48 12 312 06 46

STÄDTISCHES NAHVERKEHRSUNTERNEHMEN:

 • Infolinie: 12 19150
 • Infolinie zum Thema Fahrscheine und die Krakauer Karte 12 254 14 00

FRA

Coronavirus – les numéros de téléphone les plus importants

Nous vous présentons ci-dessous les numéros de téléphone sur lesquels les habitants de Cracovie veulent être informés le plus souvent:

CENTRE D’ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE DU FONDS NATIONAL DE L’ASSURANCE MALADIE AU SUJET DU CORONAVIRUS  : 800 190 590

CENTRE SANITAIRE ET ÉPIDÉMIOLOGIQUE DE LA VOÏVODIE:

 • tél. d’urgence: 667 881 188
 • l’information: 12 254 94 16, 12 254 95 00
 • jours ouvriers, 8h00-20h00: 12 254 94 34, 12 254 94 37

HÔPITAUX:

 • Hôpital universitaire – Service de maladies contagieuses : 12 400 20 00
 • Hôpital spécialisé S. Żeromski – Service épidémiologique et d’observation: 12 622 93 53

PERSONNES QUI SONT FORMELLEMENT EN QUARANTAINE:

 • fourniture de la nourriture et des médicaments 8h00–19h00 (lun-ven), 10h00–14h00 (sam-dim): 887 202 946, 887 202 947
 • soutien psychologique (24 h pour 24): 12 421 92 82,
 • soutien psychologique: 502 273 430, 500 741 575, 12 262 92 99, 12 633 35 31, 12 423 02 28, 783 222 263, 12 644 12 66 w. 24, 12 682 11 50, 692 960 436

SENIORS:

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP:

 • Centre municipal d’information sociale: 9h00–17h00: 731 349 699
 • achats, appui dans des affaires urgentes: 10h00–14h00: 616 52 93, 12 616 52 83
 • Centre municipal de l’appui social – «Achats pour senior» ainsi que pour les personnes en situation de handicap : 8h00–14h30: 887 202 948

TOUS LES HABITANTS:

 • soutien psychologique (24 h pour 24): 12 421 92 82
 • soutien psychologique – 8h00–20h00: 502 273 430
 • soutien psychologique – 10h00–18h00: 783 222 700, 603 890 858, 661 011 023

ENTREPRENEURS:

 • Service des taxes et des frais de la Mairie de Cracovie: 12 616 9211, 12 616 94 13, 12 616 92 17, 12 616 93 77
 • Service d’affaires administratives (CEIDG): 12 616 56 00, 12 616 56 19

BUREAU DE L’ÉTAT CIVIL:

 • enregistrement de naissances et de décès: 12 61 65 512
 • copies des actes (de naissance, de marriage, de décès), certifications: 12 616 55 13

SERVICE DU REGISTRE DES VÉHICULES ET CONDUCTEURS: 12 616 91 09, 12 616 93 62

SERVICE D’AFFAIRES ADMINISTRATIVES – CARTES D’IDENTITÉ:

 • quartiers I–VII:  12 616 93 28, 12 616 92 88, 12 616 91 41, 12 616 91 24
 • quartiers VIII–XIII: 12 616 57 01, 12 616 57 02, 12 616 57 03, 12 616 57 17
 • quartiers XIV–XVIII: 12 616 87 19, 12 616 87 21, 12 616 87 22, 12 616 87 31

CENTRE MUNICIPAL DE L’AIDE SOCIAL: 12 616 53 03, 12 616 53 05

 • Service de l’appui aux enfants: 12 616 54 75
 • Groupe pour l’assistance maternelle de remplacement: 12 422 29 94
 • Service d’appui aux SDF: 12 430 45 44, 12 642 25 86
 • filiale n⁰ 1, os. Teatralne 24: 12 430 45 46, 12 430 45 44
 • filiale n⁰ 2, ul. Radzikowskiego 39: 12 636 77 98, 12 636 77 84
 • filiale n⁰ 3, ul. Rzeźnicza 2: 12 257 00 07
 • filiale n⁰ 4, os. Szkolne 34: 12 425 75 64, 12 425 75 82
 • filiale n⁰ 5, ul. Praska 52: 12 269 05 54, 12 269 06 37
 • filiale n⁰ 6, ul. Mazowiecka 21: 12 423 23 15, 12 422 17 74
 • filiale n⁰ 7, ul. Mazowiecka 4-6: 12 632 00 22, 12 632 21 46
 • filiale n⁰ 8, ul. Na Kozłówce 27: 12 659 12 86, 12 659 12 68
 • filiale n⁰ 9, os. Teatralne 24: 12 430 45 44, 12 644 80 34

GARDE MUNICIPALE DE LA VILLE DE CRACOVIE: 986

 • Service Śródmieście: 12 688 21 86
 • Service Krowodrza: 12 688 22 25
 • Service Nowa Huta: 12 688 22 34
 • Service Podgórze: 12 688 22 54

POINT D’INFORMATION POUR LES ÉTRANGERS :  +48 12 312 06 46

ENTREPRISE MUNICIPALE DU TRANSPORT PUBLIC sarl.:

 • centre d’assistance téléphonique 12 19150
 • information sur les billets et sur la Carte de Cracovie (Karta Krakowska) 12 254 14 00

ITA

Coronawirus – i numeri di telefono i più importanti

Vi presentiamo i numeri di telefono su cui gli abitanti di Cracovia chiedono il più spesso nella situazione attuale:

ASSISTENZA TELEFONICA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE RELATIVA AL CORONAVIRUS : 800 190 590

CENTRO SANITARIO-EPIDEMIOLOGICO DEL VOIVODATO:

 • tel. di emergenza: 667 881 188
 • informazione: 12 254 94 16, 12 254 95 00
 • giornate lavorative 8.00–20.00: 12 254 94 34, 12 254 94 37

OSPEDALI:

 • Ospedale universitario – Servizio di malattie contaggiose: 12 400 20 00
 • Ospedale specialistico S. Żeromski – Servizio di infezzioni e d’osservazione: 12 622 93 53

PERSONE IN QUARANTENA FORMALE

 • fornitura dei prodotti alimentari e dei farmaci 8.00–19:00 (lun-ven),
  10.00–14.00 (sab-dom): 887 202 946, 887 202 947
 • sostegno psicologico (24 ore per 24): 12 421 92 82,
 • sostegno psicologico: 502 273 430, 500 741 575, 12 262 92 99, 12 633 35 31, 12 423 02 28, 783 222 263, 12 644 12 66 w. 24, 12 682 11 50, 692 960 436

ANZIANI:

PERSONE CON DISABILITÀ:

 • Centro municipale dell’informazione sociale : 9.00–17.00: 731 349 699
 • spese, sostegno nelle questioni urgenti da realizzare : 10.00–14.00: 616 52 93, 12 616 52 83
 • Centro municipale dell’aiuto sociale – „Spese per anziani”, anche per delle persone con disabilità : 8.00–14.30: 887 202 948

TUTTI GLI ABITANTI:

 • sostegno psicologico (24 ore per 24): 12 421 92 82
 • sostegno psicologico – 8.00–20.00: 502 273 430
 • sostegno psicologico – 10.00–18.00: 783 222 700, 603 890 858, 661 011 023

IMPRENDITORI:

 • Servizio di tasse e pagamenti: 12 616 9211, 12 616 94 13, 12 616 92 17, 12 616 93 77
 • Servizio di affari administrativi (CEIDG): 12 616 56 00, 12 616 56 19

UFFICIO DELLO STATO CIVILE:

 • registrazione di nascita e decessi: 12 61 65 512
 • estratti di atti (di nascite, di matrimoni, di decessi), certificati: 12 616 55 13

SERVIZIO DELLA REGISTRAZIONE DEI VEICOLI E GUIDATORI: 12 616 91 09, 12 616 93 62

SERVIZIO DI AFFARI AMMINISTRATIVI – CARTE D’IDENTITÀ:

 • quartieri I–VII:  12 616 93 28, 12 616 92 88, 12 616 91 41, 12 616 91 24
 • quartieri VIII–XIII: 12 616 57 01, 12 616 57 02, 12 616 57 03, 12 616 57 17
 • quartieri XIV–XVIII: 12 616 87 19, 12 616 87 21, 12 616 87 22, 12 616 87 31

CENTRO MUNICIPALE DELL’AIUTO SOCIALE : 12 616 53 03, 12 616 53 05

 • Servizio dell’aiuto per i bambini (nella struttura del Centro): 12 616 54 75
 • Gruppo per assistenza genitoriale sostituita: 12 422 29 94
 • Servizio dell’aiuto a delle persone senza tetto: 12 430 45 44, 12 642 25 86
 • filiale n⁰ 1, os. Teatralne 24: 12 430 45 46, 12 430 45 44
 • filiale n⁰ 2, ul. Radzikowskiego 39: 12 636 77 98, 12 636 77 84
 • filiale n⁰ 3, ul. Rzeźnicza 2: 12 257 00 07
 • filiale n⁰ 4, os. Szkolne 34: 12 425 75 64, 12 425 75 82
 • filiale n⁰ 5, ul. Praska 52: 12 269 05 54, 12 269 06 37
 • filiale n⁰ 6, ul. Mazowiecka 21: 12 423 23 15, 12 422 17 74
 • filiale n⁰ 7, ul. Mazowiecka 4-6: 12 632 00 22, 12 632 21 46
 • filiale n⁰ 8, ul. Na Kozłówce 27: 12 659 12 86, 12 659 12 68
 • filiale n⁰ 9, os. Teatralne 24: 12 430 45 44, 12 644 80 34

GUARDIA MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI CRACOVIA: 986

 • Servizio Śródmieście: 12 688 21 86
 • Servizio Krowodrza: 12 688 22 25
 • Servizio Nowa Huta: 12 688 22 34
 • Servizio Podgórze: 12 688 22 54

PUNTO DI INFORMAZIONE PER GLI STRANIERI:  +48 12 312 06 46

IMPRESA MUNICIPALE DEL TRASPORTO PUBBLICO S.p.A. :

 • assistenza  12 19150
 • informazioni sui biglietti e la Carta di Cracovia (Karta Krakowska):12 2541400

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2020-03-25
Data aktualizacji: 2020-04-10
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat