Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy [ENG/UKR/RUS]

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka - klubu dziecięcego - przedszkola – szkoły

Fot. zus.pl
zus.pl

Szeroko zakrojone działania profilaktyczne

Najbliższe dwa tygodnie to czas szeroko zakrojonych działań, które mają zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Działamy zapobiegająco i profilaktycznie. Dzięki takim działaniom ograniczymy w Polsce duże skupiska ludzi. Im mniej ludzi w jednym miejscu, tym mniejsze szanse na szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa lub innych wirusów. Stąd decyzja o ograniczeniu miejsc pełnych ludzi, żebyśmy mogli działać zapobiegawczo. To zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach, a także uczelniach.

Wszystkie działania są możliwe dzięki tzw. specustawie - specjalnej ustawie dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa. Dzięki tej ustawie rodzicom dzieci w wieku do lat 8, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

 1. Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka - klubu dziecięcego - przedszkola – szkoły?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

 • opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
 • są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą)
 1. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Pracownik lub zleceniobiorca składa oświadczenie do swojego płatnika składek np. pracodawcy, zleceniodawcy.

Jeśli dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie wypłacał ZUS, płatnik składek przekazuje oświadczenie ubezpieczonego do ZUS. Może to zrobić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W takim przypadku skan oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem dołącza do zaświadczenia Z-3 / Z-3a.

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS.

Nie jest potrzebny wniosek Z-15A, ani zaświadczenie płatnika składek Z-3b.

Oświadczenie może być do nas przekazane elektronicznie – za pośrednictwem  (PUE) ZUS. Na portalu PUE ZUS oświadczenie należy złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZAS-58 Skarga/Wniosek świadczeniobiorcy/ płatnika składek w sprawie świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego.

 1. Czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje od 12 marca czy dopiero od 16 marca 2020 r.?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje od 12 do 25 marca, gdyż to jest okres zamknięcia placówek w związku z COVID-19.

Zasiłek przysługuje zgodnie z Twoim oświadczeniem, tj.  za cały okres, także za dni wolne od pracy, jeśli wpiszesz w oświadczeniu cały okres zamknięcia placówki, albo za dni robocze, jeśli takie okresy wskażesz w oświadczeniu.

 1. Czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy może przysługiwać do 27 marca, w sytuacji gdy żłobek - klub dziecięcy - przedszkole – szkoła są zamknięte od 16 marca do 27 marca w związku z COVID-19?

Jeśli szkoła będzie zamknięta od 16 marca i rodzic będzie sprawował opiekę nad dzieckiem od tego dnia do 27 marca, to dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie mu przysługiwał  od 16 marca do 27 marca 2020 r.  

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym limit dodatkowego zasiłku opiekuńczego wynosi 14 dni.

Jeśli szkoła będzie zamknięta od 16 do 27 marca br., limit ten nie zostanie przekroczony.

 1. Czy okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego wlicza się do limitu 60 dni?

Nie. Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14 dni) nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad dzieckiem do lat 14.

 1. Ile lat mają dzieci objęte dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym dla rodziców?

Dzieci poniżej 8. roku życia. Z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka.

Przykład
Mama wystąpiła o zasiłek opiekuńczy od 16 marca 2020 r. w związku z zamknięciem szkoły. Jej córka urodziła się 22 marca 2012 r. Zasiłek opiekuńczy przysługuje jej od 16 do 21 marca 2020 r.

 1. Jak wypełnić w oświadczeniu okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem?

Możesz podać łączny okres opieki nad dzieckiem albo wyłączyć z tego okresu dni, w których nie byłeś zobowiązany pracować, np. sobotę i niedzielę lub dziecko miało zapewnioną opiekę.

Możesz  wskazać cały okres od 12 do 25 marca, albo inny okres np. od 16 do 25 marca albo okresy, w których dziecko miało uczęszczać do placówki, która została zamknięta, np. 12-13, 16-20, 23-25 marca, lub inne okresy, w których dziecko nie mało zapewnionej opieki.

 1. Kogo powinienem poinformować o korzystaniu z zasiłku?

Pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność pozarolniczą – bezpośrednio ZUS.

 1. Kiedy powinienem poinformować o korzystaniu z zasiłku?

W dowolnym momencie, ale od tego uzależniona jest wypłata zasiłku. Bez oświadczenia nie jest możliwa wypłata.

 1. Jak liczyć 14 dni dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki.

Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki.

 1. Czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje pracownikowi, który nie świadczy pracy i otrzymuje wynagrodzenie postojowe?

Pracownik nie otrzyma dodatkowego zasiłku opiekuńczego, ponieważ za okres postoju zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 1. Czy otrzymam dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeśli ojciec dziecka wykonuje pracę zdalną?

Rodzic, który wykonuje pracę zdalną nie może zapewnić opieki dziecku. Zatem drugiemu rodzicowi przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

 1. Czy ojciec dziecka otrzyma dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeśli matka dziecka jest na urlopie dla poratowania zdrowia?

Tak. Osoba korzystająca z urlopu dla poratowania zdrowia nie może zapewnić opieki dziecku.

 1. Czy przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, gdy dzieckiem pięcioletnim opiekuje się babcia, która w okresie nasilającej się epidemii koronawirusa odmówiła zajmowania się wnukiem?

Nie, ponieważ dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje tylko gdy nastąpiło zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko.

 1. Czy przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy lub zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach, gdy rodzice dziecka zatrudniają nianię na umowę uaktywniającą, która przestała opiekować się ich dzieckiem w związku z zamknięciem szkoły swojej córki z powodu COVID-19?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje rodzicowi dziecka w przypadku, gdy  niania przestała opiekować się ich dzieckiem. Rodzice nie mają prawa do zasiłku opiekuńczego, ponieważ bezpośrednim powodem opieki nad dzieckiem nie jest zamknięcie szkoły/żłobka, gdyż dziecko to nie chodziło do szkoły/żłobka. Do nabycia przez nich prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie jest spełniona przesłanka zamknięcia placówki, do której uczęszcza dziecko.

Rodzicowi nie przysługuje także zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach określonych w ustawie zasiłkowej (w ramach 60 dni), ponieważ  zamknięcie placówki, do której uczęszcza dziecko niani, nie jest bezpośrednią przyczyną tego, że rodzic musi zapewnić opiekę swojemu dziecku. Jeśli dzieckiem opiekuje się niania, zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach przysługuje, jeśli niania zachoruje.

 1. Kto finansuje zasiłek?

Zasiłek opiekuńczy oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługują z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że zasiłki nie obciążają funduszu pracodawców. Nawet jeżeli pracodawca wypłaca zasiłek (w przypadku gdy jest do tego zobowiązany), wypłacone kwoty rozlicza z ZUS.

Numer Infolinii ZUS

W przypadku potrzeby kontaktu z nami prosimy o korzystanie z informacji telefonicznej:

 1. nr telefonu 22 290 87 01 
 • obsługa w sprawie świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji
 • obsługa w sprawie zasiłków opiekuńczych na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły
 1. nr telefonu 22 290 87 02
 • obsługa w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców
 1. nr telefonu 22 290 87 03
 • obsługa w sprawie odwołanych badań lekarskich i rehabilitacji leczniczej

Pod tymi numerami jesteśmy dostępni w dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 7 - 15

Nadal do Państwa dyspozycji jest też ogólnopolska linia telefoniczna pod numerem telefonu 22 560 16 00 dostępna w dni robocze (pn.-pt) w godzinach 7-18.

Po wybraniu „0” (połączenie z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej), należy wybrać odpowiedni temat rozmowy:

 • 1 Pomoc techniczna i obsługa e-ZLA,
 • 2 Renty i emerytury,
 • 3 Zasiłki,
 • 4 Informacje dla ubezpieczonych,
 • 5 Informacje dla płatników,
 • 7 Wsparcie dla przedsiębiorców
 • 9 Zasiłek opiekuńczy i świadczenia z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji

ENG

Additional care allowance for the duration of childcare in connection with the closure of the COVID-19 nursery - children's club - kindergarten - school

Extensive prophylactic measures

The next two weeks are the time of extensive actions to prevent the rapid spread of coronavirus in Poland. We act preventively and prophylactically. Thanks to such actions we will reduce large concentrations of people in Poland. The fewer people in one place, the less likely there is to be a rapid spread of coronavirus or other viruses. Hence the decision to limit places full of people, so that we can act preventively. It is a suspension of classes in schools, kindergartens, nurseries and universities.

All the activities are possible thanks to the so-called "soft". a special law on special solutions to combat coronavirus epidemics. Thanks to this law, parents of children under 8 years of age will be entitled to an additional care allowance in the event of the unforeseen closure of a crèche, kindergarten, school or children's club.

 1. Who is entitled to an additional care allowance for the duration of childcare due to the closure of the COVID-19 nursery - children's club - kindergarten - school?

Additional guardianship allowance is granted to parents or legal guardians of children who:

 • care for a child under 8.
 • The following are covered by sickness insurance (e. g. are employees, contractors, persons conducting non-agricultural activities).
 1. The additional care allowance is granted in the amount of 80% of the basis for calculating the allowance.

How can I get additional care allowance?

An employee or contractor makes a declaration to his or her contribution payer, e. g. employer, principal.

If the additional care allowance will be paid by ZUS, the payer of the premiums will transfer the statement of the insured to ZUS. It can do so via the Electronic Services Platform (PUE) ZUS. In this case, a scan of the certified statement is attached to the Z-3, Z-3a certificate.

Persons conducting non-agricultural activity and persons cooperating with them submit a declaration to ZUS.

No Z-15A application or Z-3b certificate of contribution payer is needed.

The declaration may be submitted to us electronically - via (PUE) ZUS. On the PUE ZUS portal, the declaration should be made using the ZAS-58 Complaint/Reporter Application for sickness, maternity or funeral benefits.

 1. Is the additional care allowance due from 12 March or only from 16 March 2020?

The additional care allowance is due from 12 to 25 March as this is the period of closure in connection with COVID-19. for the entire period, including public holidays if you state in your statement the entire closure period, or for working days if you state such periods in your statement.

 1. Can an additional guardianship allowance be granted until 27 March

If the crèche - children's club - kindergarten - the school is closed from 16 March to 27 March in connection with COVID-19?

If the school will be closed from 16 March and the parent will be taking care of the child from that date to 27 March, the additional guardianship allowance will be granted from 16 March to 27 March 2020.

If the school will be closed from March 16th to 27th this year. . , This limit will not be exceeded.

 1. Does the period of additional care allowance count towards the 60-day limit?

No. The period of payment of the additional care allowance (14 days) is not included in the general limit of 60 days that a child under 14 years of age is entitled to.

 1. How old are children who are covered by the parental leave allowance?

Children under 8. of a year old. You may take advantage of the allowance no later than the day before your child's eighth birthday.

Example
Mom applied for a care allowance from 16 March 2020 in connection with school closure. Her daughter was born on 22 March 2012. She is entitled to a care allowance from 16 to 21 March 2020.

 1. How do I fill in the statement for the period of personal childcare?

You can either specify the total period of personal childcare or exclude days when you were not obliged to work from this period, e. g. Saturday and Sunday or the child was taken care of.

You can indicate the whole period from 12th to 25th March, or another period such as from 16th to 25th March or periods when the child was supposed to attend an institution that has been closed, e. g. 12-13, 16-20, 23-25 March, or other periods during which the child is not under-supplied.

 1. Who should I inform about the benefit?

The employee should inform his employer, the contractor - his employer, and the person running a non-agricultural business - directly to ZUS.

 1. When should I inform about the benefit?

At any time, but the payment of the benefit depends on it. Without a statement, no payment is possible.

 1. How to count 14 days of additional care allowance?

The care allowance is paid for each day of care.

The care allowance is paid for each day of care.

If both parents of a child are working, one of the parents can apply for additional childcare allowance. They can also share custody of a child within the 14 day limit. Additional care allowance is granted to parents for a total of 14 days, regardless of the number of children requiring care.

 1. Is there an additional care allowance for an employee who does not work and receives a parking pay?

The employee will not receive an additional care allowance because he retains his right to wages during the parking period.

 1. Will I get extra care allowance if the child's father is working remotely?

A parent who works remotely cannot provide care for their child. Therefore, the other parent is entitled to an additional care allowance.

 1. Will the child's father receive additional care allowance if the child's mother is on sick leave?

Yes. A person on health leave cannot provide care for a child.

 1. Is there an additional care allowance if a five-year-old child is cared for by a grandmother who refused to take care of her grandson during an aggravated coronavirus epidemic?

No, because the additional care allowance is only available if the nursery, children's club, kindergarten or school where the child attends has closed.

 1. Is there any entitlement to additional guardianship or care allowance as a general rule when the child's parents employ a nanny on an activation contract who has stopped caring for their child due to the closure of their daughter's school because of COVID-19?

Additional guardianship or care allowance is not available to the child's parent if the nanny has stopped caring for their child. Parents are not entitled to childcare allowance because the immediate reason for looking after their child is not because the child did not go to school or crèche. The condition of closing the institution to which the child attends is not fulfilled.

A parent is also not entitled to a guardianship allowance according to the general rules set out in the Benefits Act (within 60 days), because the closure of the facility the nanny's child attends is not a direct reason why the parent has to provide care for his or her child. If a child is looked after by a nanny, a carer's allowance is generally payable if the nanny falls ill.

 1. Who finances the allowance?

The care allowance and the additional care allowance are paid from the Social Security Fund. This means that benefits do not burden the employers' fund. Even if the employer pays the benefit (if he is obliged to do so), he settles the amounts paid with ZUS.

ZUS Infoline number

If you need to contact us, please use the following telephone information:

 1. phone number 22 290 87 01
 • service for benefits due to quarantine or isolation service
 • for care allowances for the time of child care in connection with the closure of a crèche, children's club, kindergarten, school
 1. phone number 22 290 87 02
 • service for support for entrepreneurs
 1. phone number 22 290 87 03
 • service for cancelled medical examinations and medical rehabilitation

Under these numbers we are available on working days (called) from 7 a.m. to 3 p.m.

A nationwide telephone line is also available at 22 560 16 00 on working days (Mon-Fri) from 7 a. m. to 6 p. m.

When you dial "0" (call the Call Centre consultant), please select the appropriate topic of the call:

 • 1 Technical assistance and e-ZLA service,
 • 2 Pensions,
 • 3 Benefits,
 • 4 Information for the insured,
 • 5 Information for payers,
 • 7 Support for entrepreneurs
 • 9 Carer's Benefits and benefits due to quarantine or isolation

UKR

Додаткова допомога по догляду за дитиною у зв'язку із закриттям ясел - дитячого клубу - дитячого садочку - школи через COVID-19

Широкі профілактичні заходи

Наступні два тижні - це час масштабних заходів щодо запобігання швидкому поширенню коронавірусу в Польщі. Уряд діє профілактично. Завдяки такій діяльності було обмежено зустрічі великих груп людей у Польщі. Чим менше людей в одному місці, тим менше ймовірність поширення коронавірусу чи інших вірусів. Звідси рішення обмежити доступ до розважальних місць, щоб влада могли діяти превентивно. Це стосується припинення занять у школах, дитсадках, яслах та коледжах.

Всі заходи можливі завдяки т. зв спеціальний акт - спеціальний закон щодо конкретних рішень у боротьбі з епідемією коронавірусу. Завдяки цьому закону батьки дітей до 8 років отримують право на додаткову допомогу по догляду у разі непередбаченого закриття ясел, дитячого садка, школи чи дитячого клубу.

 1. Хто має право на додаткову допомогу по догляду за дитиною у зв’язку із закриттям ясел - дитячого клубу - дитячого садка - школа через COVID-19?

Додатковий догляд виплачується батькам або законним опікунам дітей, які:

 • доглядають за дитиною до 8 років,
 • покриваються на медичне страхування (наприклад, працівники, підрядники, особи, які здійснюють несільськогосподарську діяльність).
 1. Допомога по догляду надається у розмірі 80% від основної допомоги.

Як отримати додаткову допомогу?

Працівник подає заяву до платника своїх внесків, наприклад роботодавця.

Якщо виплата додаткової допомоги надається ZUS, платник внесків подає декларацію страхувальника до ZUS. Це можна зробити за допомогою платформи електронних послуг ZUS (PUE). У цьому випадку до сертифіката Z-3 / Z-3a додається сканування твердження.

Особи, які здійснюють несільськогосподарську діяльність, та особи, що співпрацюють з ними, подають декларацію до ZUS.

Заява Z-15A або сертифікат платника внеску Z-3b не потрібні.

Заява може бути надіслана до нас в електронному вигляді - через заклад соціального страхування (PUE). На веб-сайті PUE ZUS заяву слід подати за допомогою програми ZAS-58 Skarga / Заявка одержувача / платника внеску щодо допомоги по вагітності, пологах та похоронах.

 1. Чи виплачується додаткова допомога по догляду з 12 березня чи лише з 16 березня 2020 року?

Додаткова допомога надається з 12 по 25 березня, оскільки це період закриття для закладів, пов’язаних із COVID-19.

Допомога належить відповідно до вашої заяви, тобто на весь період, також на неробочі дні, якщо ви впишете в заяві весь період закриття об'єкта, або на робочі дні, якщо ви вказали такі періоди у заяві.

 1. Чи можна надавати додаткову допомогу по догляду до 27 березня, коли ясла - дитячий клуб - дитячий садок - школа закриті з 16 по 27 березня у зв’язку з COVID-19?

Якщо школа закрита з 16 березня, а батьки доглядають за дитиною з цього дня до 27 березня, вони отримають право на додатковий догляд з 16 по 27 березня 2020 року.

Згідно з чинним правовим статусом, ліміт допомоги по догляду становить 14 днів.

 1. Чи враховується період додаткової допомоги на догляд до 60-денного обмеження?

Ні. Період виплати додаткової допомоги по догляду (14 днів) не включається до загальної межі 60 днів для догляду за дитиною до 14 років.

 1. Скільки років дітям, які отримують додаткову допомогу?

Діти до 8 років. Допомога може використовуватися до дня, що передує восьмому дню народження дитини.

Приклад
Моя мама звернулася за допомогою на догляд з 16 березня 2020 року у зв’язку із закриттям школи. Її дочка народилася 22 березня 2012 року. Вона має право на допомогу по догляду з 16 по 21 березня 2020 року.

 1. Як зазначити період догляду за дітьми в декларації?

Ви можете вказати загальний період догляду за дитиною або виключити з цього періоду дні, коли ви не зобов’язані працювати, наприклад, субота та неділя, або дні коли дитина буде в навчальному закладі.

Ви можете вказати весь період з 12 по 25 березня або інший період, наприклад, з 16 по 25 березня або періоди, коли дитина повинна була відвідувати закритий заклад, наприклад, 12-13 березня, 16-20, 23-25 березня, або інші періоди, протягом яких за дитиною потрібно було доглядати.

 1. Кого я повинен повідомити про отримання допомоги?

Працівник повинен повідомити свого роботодавця, підрядника - свого керівника, у випадку особи, яка веде несільськогосподарську діяльність - безпосередньо до ZUS.

 1. Коли я повинен повідомити про отримання допомоги?

У будь-який час, але від цього залежить виплата допомоги. Без декларації оплата неможлива.

 1. Як рахувати 14 днів додаткового періоду отримання допомоги по догляду?

Допомога доглядачеві виплачується за кожен день догляду.

Якщо обидвоє батьків дитини працюють, один з батьків може подати заявку на отримання додаткової допомоги по догляду за дитиною. Вони також можуть ділитися доглядом за дітьми протягом 14 днів. Батьки мають право на додаткову допомогу по догляду в цілому 14 днів, незалежно від кількості дітей, які потребують догляду.

 1. Чи виплачується додаткова допомога по догляду працівникові, який не працює та отримує допомогу по безробіттю?

Працівник не отримуватиме додатковий догляд, оскільки він зберігає право на винагороду.

 1. Чи отримаю я додаткову допомогу по догляду, якщо батько моєї дитини працює віддалено?

Батько, який працює віддалено, не може забезпечити догляд за дітьми. Тому інший з батьків має право на отримання додаткової допомоги.

 1. Чи отримає батько дитини додаткову допомогу по догляду за дитиною, якщо мати дитини перебуває у відпустці для покращення здоров'я?

Так. Особа, яка користується відпусткою для покращення здоров'я, не може забезпечити догляд за дітьми.

 1. Чи є додаткова допомога на догляд, коли за п’ятирічною дитиною доглядає бабуся, яка відмовилася піклуватися про онука в період зростаючої епідемії коронавірусу?

Ні, оскільки додаткова допомога на догляд виплачується лише тоді, коли дитячий садок, дитячий клуб, або школа, яку відвідує дитина зачинена.

 1. Чи передбачено додатковий догляд або допомогу на догляд на загальних умовах, коли батьки дитини наймають няню за договором активації, який перестав доглядати за своєю дитиною через закриття школи дитини через COVID-19?

Додаткові допомоги по догляду за дитиною не виплачуються батькам дитини, якщо няня перестала доглядати за дитиною. Батьки не мають права на допомогу по догляду за дитиною, оскільки безпосередня причина догляду за дитиною - це не закриття школи / ясел, оскільки дитина не ходила до школи/ясел. Умова про закриття установи, яку відвідує дитина, не виконується для набуття ними права на додатковий догляд.

Батьки також не мають права на допомогу по догляду за загальними принципами, викладеними в Законі про пільги (протягом 60 днів), оскільки закриття закладу, який відвідує дитина, не є прямою причиною того, що батьки повинні забезпечувати догляд за своєю дитиною. Якщо за дитиною доглядає няня, допомога по догляду за дитиною, як правило, надається, якщо няня хворіє.

 1. Хто фінансує надбавку?

Допомога на догляд та додаткова допомога надаються з Фонду соціального страхування. Це означає, що пільги не нараховуються у фонд роботодавців. Навіть якщо роботодавець виплачує пільгу (за потреби), сплачені суми підлягають сплаті ZUS.

Номер довідкової служби ZUS

Якщо вам потрібно зв’язатися з нами, будь ласка, скористайтеся інформаційною лінією:

 1. Номер телефону: 22 290 87 01
 • інформація стосовно пільг через карантин або ізоляцію
 • інформація щодо допомоги по догляду за дитиною у зв'язку із закриттям ясел, дитячого клубу, дитячого садка, школи
 1. Номер телефону 22 290 87 02
 • інфолінія з підтримки підприємців
 1. Номер телефону 22 290 87 03
 • обслуговування у разі скасованих медичних оглядів та терапевтичної реабілітації

Ми доступні під цими номерами в робочі дні (пн-пт) з 7 ранку до 15:00

Існує також загальнодержавна телефонна лінія за номером 22 560 16 00, яка доступна в робочі дні (пн. - пт.) 7-18.

Вибравши "0" (ви з'єднаєтесь з консультантом контакт центру), виберіть відповідну тему розмови:

 • 1 Технічна підтримка e-ZLA,
 • 2 Ренти та пенсії,
 • 3 Допомоги,
 • 4 Інформація для страхувальників,
 • 5 Інформація для платників,
 • 7 Підтримка підприємців,
 • 9 Допомога та пільги по піклуванню в зв'язку з карантином або ізоляцією

RUS

Дополнительная помощь по уходу за ребенком в связи с закрытием яслей - детского клуба - детского сада - школы через COVID-19

Широкие профилактические мероприятия

Следующие две недели - это время масштабных мер по предотвращению быстрому распространению коронавируса в Польше. Правительство действует профилактически. Благодаря такой деятельности было ограничено встречи больших групп людей в Польше. Чем меньше людей в одном месте, тем меньше вероятность распространения коронавируса или других вирусов. Отсюда решение ограничить доступ к развлекательным местам, чтобы власти могли действовать превентивно. Это касается прекращения занятий в школах, детсадах, яслях и колледжах.

Все мероприятия возможны благодаря т. н специальный акт - специальный закон о конкретных решений в борьбе с эпидемией коронавируса. Благодаря этому закону родители детей до 8 лет получают право на дополнительную помощь по уходу в случае непредвиденного закрытия яслей, детского сада, школы или детского клуба.

 1. Кто имеет право на дополнительную помощь по уходу за ребенком в связи с закрытием яслей - детского клуба - детского сада - школы через COVID-19?

Дополнительный уход выплачивается родителям или законным опекунам детей, которые:

 • ухаживают за ребенком до 8 лет,
 • покрываются на медицинское страхование (например, работники, подрядчики, лица, осуществляющие несельскохозяйственную деятельность).
 1. Пособие по уходу предоставляется в размере 80% от основной помощи.

Как получить дополнительную помощь?

Работник подает заявление в плательщика своих взносов, например работодателя.

Если выплата дополнительной помощи предоставляется ZUS, плательщик взносов подает декларацию страхователя к ZUS. Это можно сделать с помощью платформы электронных услуг ZUS (PUE). В этом случае к сертификату Z-3 / Z-3a добавляется сканирования утверждение.

Лица, осуществляющие несельскохозяйственную деятельность, и лица, которые сотрудничают с ними, подают декларацию в ZUS.

Заявление Z-15A или сертификат плательщика взноса Z-3b не нужны.

Заявление может быть направлено к нам в электронном виде - через учреждение социального страхования (PUE). На сайте PUE ZUS заявление следует подать с помощью программы ZAS-58 Skarga / Заявка получателя / плательщика взноса по помощи по беременности, родам и похоронах.

 1. Выплачивается дополнительное пособие по уходу с 12 марта или только с 16 марта 2020?

Дополнительная помощь предоставляется с 12 по 25 марта, поскольку это период закрытия для учреждений, связанных с COVID-19.

Помощь принадлежит в соответствии с вашего заявления, то есть на весь период, а также на нерабочие дни, если вы впишете в заявлении весь период закрытия объекта, или на рабочие дни, если вы указали такие периоды в заявлении.

 1. Можно ли предоставлять дополнительную помощь по уходу до 27 марта, когда ясли - детский клуб - детский сад - школа закрыты с 16 по 27 марта в связи с COVID-19?

Если школа закрыта с 16 марта, а родители ухаживают за ребенком с этого дня до 27 марта, они получат право на дополнительный уход с 16 по 27 марта 2020 года.

Согласно действующим правовым статусом, лимит пособия по уходу составляет 14 дней.

 1. учитывается период дополнительной помощи на уход до 60-дневного ограничения?

Нет. Период выплаты дополнительного пособия по уходу (14 дней) не включается в общую рубеже 60 дней по уходу за ребенком до 14 лет.

 1. Сколько лет детям, родители которых получают дополнительную помощь?

Дети до 8 лет. Помощь может использоваться до дня, предшествующего восьмому дню рождения ребенка.

Пример
Моя мама обратилась за помощью на уход с 16 марта 2020 в связи с закрытием школы. Ее дочь родилась 22 марта 2012 года. Она имеет право на пособие по уходу с 16 по 21 марта 2020 года.

 1. Как указать период ухода за детьми в декларации?

Вы можете указать общий период ухода за ребенком или исключить из этого периода дни, когда вы не обязаны работать, например, субботы и воскресенья, или дни когда ребенок будет в учебном заведении.

Вы можете указать весь период с 12 по 25 марта или другой период, например, с 16 по 25 марта или периоды, когда ребенок должен был посещать закрытое заведение, например, 12-13 марта, 16-20, 23-25 марта, или другие периоды, в течение которых за ребенком нужно было ухаживать.

 1. Кого я должен сообщить о получении помощи?

Работник должен сообщить своему работодателю, подрядчика - своего руководителя, в случае лица, ведет несельскохозяйственную деятельность - непосредственно в ZUS.

 1. Когда я должен сообщить о получении помощи?

В любое время, но от этого зависит выплата помощи. Без декларации оплата невозможна.

 1. Как считать 14 дней дополнительного периода получения пособия по уходу?

Помощь смотрителю выплачивается за каждый день ухода.

Если оба родителя ребенка работают, один из родителей может подать заявку на получение дополнительной помощи по уходу за ребенком. Они также могут делиться уходом за детьми в течение 14 дней. Родители имеют право на дополнительную помощь по уходу в общей сложности 14 дней, независимо от количества детей, нуждающихся в уходе.

 1. Есть ли выплачивается дополнительное пособие по уходу работнику, который не работает и получает пособие по безработице?

Работник не будет получать дополнительный уход, так как он сохраняет право на вознаграждение.

 1. Получу ли я дополнительную помощь по уходу, если отец моего ребенка работает удаленно?

Отец, который работает удаленно, не может обеспечить уход за детьми. Поэтому другой из родителей имеет право на получение дополнительной помощи.

 1. получит отец ребенка дополнительную помощь по уходу за ребенком, если мать ребенка находится в отпуске для улучшения здоровья?

Да. Лицо, пользующееся отпуском для улучшения здоровья, не может обеспечить уход за детьми.

 1. Есть ли дополнительная помощь на уход, когда за пятилетним ребенком ухаживает бабушка, которая отказалась заботиться о внуке в период растущей эпидемии коронавируса?

Нет, поскольку дополнительная помощь на уход выплачивается только тогда, когда детский сад, детский клуб, или школа, которую посещает ребенок закрыта.

 1. предусмотрен дополнительный уход или пособие по уходу на общих условиях, когда родители ребенка нанимают няню по договору активации, который перестал ухаживать за своим ребенком из-за закрытия школы ребенка через COVID-19?

Дополнительные пособия по уходу за ребенком не выплачиваются родителям ребенка, если няня перестала ухаживать за ребенком. Родители не имеют права на пособие по уходу за ребенком, поскольку непосредственная причина ухода за ребенком - это не закрытие школы / яслей, поскольку ребенок не ходил в школу / яслей. Условие о закрытии учреждения, которое посещает ребенок, не выполняется для приобретения ими права на дополнительный уход.

Родители также не имеют права на пособие по уходу за общими принципами, изложенными в Законе о льготах (60 дней), поскольку закрытие заведения, которое посещает ребенок, не является прямой причиной того, что родители должны обеспечивать уход за своим ребенком. Если за ребенком ухаживает няня, помощь по уходу за ребенком, как правило, предоставляется, если няня болеет.

 1. Кто финансирует надбавку?

Пособие по уходу и дополнительная помощь предоставляются из Фонда социального страхования. Это означает, что льготы не начисляются в фонд работодателей. Даже если работодатель выплачивает льготу (при необходимости), уплаченные суммы подлежат уплате ZUS.

Номер справочной службы ZUS

Если вам нужно связаться с нами, пожалуйста, воспользуйтесь информационной линией:

 1. Номер телефона: 22 290 87 01
 • информация о льготах за карантина или изоляцию
 • информация о помощи по уходу за ребенком в связи с закрытием яслей, детского клуба, детского сада, школы
 1. Номер телефона 22 290 87 02
 • инфолиния по поддержке предпринимателей
 1. Номер телефона 22 290 87 03
 • обслуживания в случае отмененных медицинских осмотров и терапевтической реабилитации

Мы доступны под этими номерами в рабочие дни (пн-пт) с 7 утра до 15:00

Существует также общегосударственная телефонная линия по номеру 22 560 16 00, которая доступна в рабочие дни (пн. - пт.) С 7-18.

Выбрав "0" (вы соединились с консультантом контакт центра), выберите соответствующую тему разговора:

 • 1 Техническая поддержка e-ZLA,
 • 2 Ренты и пенсии,
 • 3 Помощи,
 • 4 Информация для страхователей,
 • 5 Информация для плательщиков,
 • 7 Поддержка предпринимателей,
 • 9 Помощь и льготы по заботе в связи с карантином или изоляцией

Źródło: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/komu-przysluguje-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly-/2537033?fbclid=IwAR1DH87lYMPTgsjiukwmf6D4vsqtry5c8KdInRjLHtpN1iL6IHfPh6mtlec

pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2020-03-27
Data aktualizacji: 2020-03-27
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat