Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Krótki przewodnik dla organizacji pozarządowych po procedurze „małych grantów”

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia – Referat ds. Wielokulturowości, Projektów Społecznych i Polityki Równościowej - zaprasza organizacje pozarządowe do współpracy i korzystania ze specjalnie przygotowanego dla nich Krótkiego przewodnika po procedurze „małych grantów”.

Okładka - Krótki przewodnik dla organizacji pozarządowych po procedurze „małych grantów”
Fot. OTWARTY KRAKÓW
OPEN KRAKOW

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia – Referat ds. Wielokulturowości, Projektów Społecznych i Polityki Równościowej, w bieżącym roku kalendarzowym przeznaczył na współpracę z organizacjami pozarządowymi środki finansowe na realizację zadań w następujących obszarach:

  • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
  • działalność na rzecz integracji cudzoziemców,
  • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
  • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

Krótki przewodnik dla organizacji pozarządowych po procedurze „małych grantów” stara się w przystępny sposób, wyczerpująco odpowiedzieć na pytania najczęściej kierowane do Referatu ds. Wielokulturowości, Projektów Społecznych i Polityki Równościowej w związku z realizacją projektów w trybie tzw. „małych grantów”, czyli w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zapraszamy do korzystania z udostępnionego poniżej przewodnika.

[.PDF]  [.DOCX]

 

Tutaj można zapoznać się także z ofertami składanymi przez ngos w latach 2020-2023 w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) w obszarach dot. działalności na rzecz integracji cudzoziemców oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2023-02-16
Data aktualizacji: 2023-02-16
Powrót
Znajdź