Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

„Migrant Women Empowerment” międzynarodowy projekt Fundacji One World-One Heart

Fundacja One World-One Heart, której celem jest wspieranie różnorodności i integracji, zbliża się do końca 18-miesięcznego projektu współfinansowanego przez program Unii Europejskiej Erasmus+, zatytułowanego "Wzmocnienie pozycji kobiet migrantek" (Migrant Women Empowerment).

Fot. Fundacja One World-One Heart

Z misją stworzenia społeczeństwa integracyjnego, projekt wzmacnia pozycję kobiet migrantek poprzez przejrzystość informacji, cenne kontakty i zwiększenie pewności siebie. W odpowiedzi na wyzwania wynikające z ograniczonego dostępu do informacji, izolacji i zwątpienia w siebie, projekt wykorzystuje warsztaty i kluczowe tematy, takie jak wiara w siebie, integracja i równość płci, aby podnieść i wzmocnić pozycję kobiet migrantek w lokalnej społeczności.

Ta wspólna inicjatywa, łącząca ArtSmart (Łotwa), MOVE to Be You (Austria) i Fundację One World-One Heart (Polska), z powodzeniem przeprowadziła cztery warsztaty na Łotwie, w Polsce i Austrii. Projekt wzmacnia głos i potencjał migrantek, wspierając lepsze perspektywy dla wszystkich.

Inauguracyjny warsztat odbył się 12 listopada 2022 roku w mieście Ryga na Łotwie. Warsztat "Przywództwo i inicjatywa kobiet" (Women Leadership and Initiative) stanowił dynamiczny początek podróży ku celom projektu. Migrantki z różnych środowisk zebrały się na tym wyjątkowym 3 godzinnym wydarzeniu, wspierając ducha jedności i uczenia się.

Warsztat zapewnił uczestniczkom kompleksowy wgląd w wyzwania stojące przed migrantkami, obejmujące różnice kulturowe, bariery językowe i przeszkody w dostępie do zasobów. Wspólne doświadczenia uwidoczniły podobieństwo zmagań, podkreślając, że żadna migrantka nie jest sama.

Wzmocnienie pozycji było filarem warsztatu, harmonizując uczestniczki z ich lokalną społecznością. Dzielono się narzędziami do integracji, odkrywania i inicjowania, napędzając wzajemny rozwój. Warsztaty rozwijały się jako angażujące, praktyczne i interaktywne spotkanie. Zajęcia wzmacniały pewność siebie, praktyczne umiejętności i samodzielność wśród uczestniczek. Istotne tematy obejmowały komunikację, wiedzę finansową i bezpieczeństwo osobiste.

Po zakończeniu uczestnicy wyrazili swoje refleksje i aspiracje dotyczące przyszłych warsztatów. Informacje zwrotne spotkały się z pozytywnym odzewem, potwierdzając wartość tej wyjątkowej platformy do nauki i nawiązywania kontaktów.

Kolejnym wydarzeniem był warsztat przeprowadzony 22 kwietnia w Krakowie "Prawa kobiet w działaniu" (Women's Rights in Action) który uwidocznił zaangażowanie Krakowa we wzmacnianie ich pozycji. Wydarzenie to, zorganizowane w hotelu Best Western Plus Kraków Old Town, stanowiło bezpieczną przystań dla kobiet z doświadczeniem migracji, które mogły wyrazić swoje wyzwania, podzielić się doświadczeniami i opracować strategię wzmocnienia pozycji i obrony praw.

Istotą warsztatu były działania obejmujące wzmocnienie pozycji, równość i świadomość praw. Zespół One World One Heart zadbał o to, by dyskusje toczyły się w bezpiecznym, sprzyjającym integracji środowisku. Zaufanie, szacunek i poufność przenikały atmosferę, napędzaną wspólnym wysiłkiem.

Kluczowe osiągnięcia spotkania obejmują zwiększoną pewność siebie i wzmocnienie pozycji kobiet. Pojawiło się głębokie zrozumienie znaczenia równości, rozpalając odwagę do zakwestionowania dyskryminujących norm. Uzbrojeni w wiedzę i narzędzia uczestnicy stali się rzecznikami siebie i swoich społeczności.

Co więcej, warsztaty zwróciły uwagę na znaczenie podejmowania wzajemnie powiązanych wyzwań, przed którymi stoją migrantki. Łącząc płeć, rasę, pochodzenie etniczne i nie tylko, wydarzenie zajęło się wieloaspektową dyskryminacją i objęło integrację.

Następnego dnia w tym samym miejscu, w Krakowie, odbył się kolejny warsztat transformacyjny "Wzrastamy wspólnie: Budowanie lepszych społeczności" (Raising Up: Building Better Communities). Mając na celu wzmocnienie pozycji migrantek, wydarzenie dotyczyło wyzwań i pielęgnowało wspierające sieci i społeczności. Warsztat osiągnął kluczowe cele, wspierając więzi między kobietami, umożliwiając współpracę i ujawniając strategie dla społeczności integracyjnych. Dyskusje obejmowały świadomość wyzwań, znaczenie sieci kontaktów, najlepsze praktyki, partnerstwa i integrację. Migrantki zjednoczyły się, obejmując tworzenie sieci, pracę zespołową i zaangażowanie społeczności. Spostrzeżenia, strategie i inspiracje umożliwiły uczestniczkom aktywne wzbogacanie swoich społeczności.

Zdobyta wiedza będzie napędzać przywództwo, projekty społeczne i jedność. Sukces warsztatów zwrócił uwagę na wzmocnienie pozycji, sieci kontaktów, integrację i potencjał trwałej zmiany. Uwidacznia to istotę tworzenia sieci kontaktów dla wzmocnienia pozycji i integracji.

Wpływ warsztatów zrodził jedność między migrantkami i lokalnymi społecznościami, katalizując pozytywne zmiany. Pozytywne wyniki podkreśliły potrzebę wzmocnienia pozycji i integracji kobiet.

Fundacja One World-One Heart przewiduje przyszłe inicjatywy oparte na tych sukcesach, pielęgnujące integrację i wzmocnienie społeczności. Potencjał migrantek jako inicjatorek zmian rozkwitnie dzięki rzecznictwu, przywództwu i inicjatywom na rzecz równości płci.

Ostatnim punktem działań w Krakowie była promująca projekt i jego ideę kolacja, która zgromadziła przedstawicieli krakowskich organizacji wspierających migrantów. Ostatni punkt programu, "Wydarzenie upowszechniające", oznaczał kluczowy krok w kierunku integracyjnego i sprawiedliwego społeczeństwa, poświęconego wspieraniu kobiet.

Centralnym punktem tego wydarzenia było niezachwiane zaangażowanie w podkreślanie wyjątkowych potrzeb i wyzwań kobiet. Nadrzędnym celem jest wspieranie inicjatyw napędzających wzmocnienie pozycji kobiet, co sprzyja lepszej wspólnej przyszłości. Przedstawiciele projektu współpracowali z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, ujawniając wyniki projektu i inicjując dialog w celu wzmocnienia wpływu organizacyjnego.

Ten dynamiczny zasięg wyznacza kurs na nowe możliwości i trwałe partnerstwa, mające na celu wzmocnienie wpływu projektów, nawiązywanie kontaktów i zacieśnianie współpracy.

Ostatnim istotnym punktem projektu był warsztat  zorganizowany 17 czerwca w Wiedniu, Austria

"Bądź sobą" Wzmacnianie dobrostanu psychicznego migrantek. To transformujące wydarzenie, koncentrowało się na zarządzaniu stresem i równowadze emocjonalnej, zagłębiając się w wyzwania stojące przed migrantkami w nowym kraju.

Warsztat wyposażył uczestników w narzędzia do walki ze stresem, wewnętrznym niepokojem i znalezienia wewnętrznej inspiracji. Zajmując się czynnikami wpływającymi na poczucie izolacji i depresji, wydarzenie wzmocniło pozycję migrantek, aby mogły poruszać się po nowym środowisku z odwagą.

Podsumowując, podstawowa misja fundacji One World – One Heart koncentruje się na podkreślaniu potrzeb kobiet w zakresie wsparcia i usuwaniu barier. Podnosząc świadomość, kształtujemy społeczeństwo, które promuje integrację i równość. Wydarzenie to, oparte na spostrzeżeniach projektowych, ujawniło transformacyjne ustalenia i zalecenia.

Więcej informacji i materiałów z projektu znajdziecie na www.women-power.eu

Jeżeli cele Twojej organizacji rezonują z naszymi koniecznie się do nas odezwij: fundacja@oneworld-oneheart.pl, razem możemy więcej.

Migrant Women Empowerment

pokaż metkę
Autor: Fundacji One World-One Heart
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2023-09-08
Data aktualizacji: 2023-09-08
Powrót
Znajdź