„Zustricz znaczy spotkanie” [UKR/RUS]

Fundacja ZUSTRICZ, która zakończyła pierwszy sezon zajęć adaptacyjno-językowych w ramach projektu „Zustricz znaczy spotkanie”, zaprasza do obejrzenia zdjęć i filmów z działań realizowanych w ramach programu.

„Zustricz znaczy spotkanie” [UKR/RUS]
Fot. Fundacja ZUSTRICZ

Organizatorzy podsumowują działania i informują:

"Nasi słuchacze mogli nie tylko uzupełnić słownictwo, ale także mieli okazję zapoznać się z polską kulturą i kuchnią. Tematy zostały dobrane tak, żeby omawiać sytuacje, z którymi nowi mieszkańcy Krakowa, spotykają się w pierwszej kolejności.

Program naszych spotkań był rozmaity i składał się z:

 • rozmów na interesujące tematy z omówieniem różnych sytuacji życiowych;
 • poznawczych i ciekawych gier;
 • słuchania i wykonywania polskich piosenek;
 • różnych konkursów i quizów.

Niezapomniane wrażenia podczas przygotowywania pierogów („warenykiw”) i związanych z nimi faktów historycznych, uprzedzeń i tradycji, nie pozostawiły nikogo obojętnym.

Praktyka komunikowania się z naszymi prowadzącymi pozwoliła uczestnikom odkryć swój potencjał i zwiększyć samoocenę, ułatwić adaptację i integrację z polskim społeczeństwem.

UKR

Маємо приємність оголосити, що перший сезон адаптаційно-мовних  занять в рамках проекту "Zustricz znaczy spotkanie", який стартував у червні, завершено!

Наші слухачі не тільки змогли вдосконалити вимову і поповнити словниковий запас, а ще мали можливість познайомитись з польською культурою та кухнею. Тематика дібрана так, щоб охопити ситуації, з якими в першу чергу можуть стикнутися нові мешканці Польщі.

Програма наших зустрічей була досить насиченою і складалась з:

 • спілкування на цікаві теми з обговоренням різних життевих ситуацій;
 • пізнавальних і цікавих ігор;
 • прослуховування і виконання польських пісень;
 • різноманітних  конкурсів та квестів.

Незабутні враженння під час приготування традиційних вареників (pierogów), та пов’язані з ними історичні факти, забобони та традиції не залишили байдужими нікого.

Практика спілкування з нашими викладачами дозволила  нашим слухачам  розкрити свій потенціал  та підвищити впевненість у собі, полегшити адаптацію і інтеграцію в польське суспільство.

RUS

Мы с удовольствием сообщаем, что первый сезон адаптационно-языковых занятий в рамках проекта "Zustricz znaczy spotkanie", который стартовал в июне, завершен!

Наши слушатели не только смогли усовершенствовать произношение и пополнить словарный запас, а еще имели возможность познакомиться с польской культурой и кухней. Тематика подобрана так, чтобы охватить ситуации, с которыми в первую очередь могут столкнуться новые жители Польши.

Программа наших встреч была достаточно насыщенной и состояла из:

 • общения на интересные темы с обсуждением различных жизненных ситуаций;
 • познавательных и интересных игр;
 • прослушивания и исполнения польских песен;
 • различных конкурсов и квестов.

Незабываемые впечатления  во время приготовления традиционных вареников (pierogów), связанные с ними  исторические факты, суеверия и традиции, не оставили никого равнодушным.

Практика общения с нашими преподавателями позволила нашим слушателям раскрыть свой потенциал и повысить уверенность в себе, облегчить адаптацию и интеграцию в польское общество."

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się