Program rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Projekt MURAL

Wzajemne zrozumienie, szacunek oraz uczenie się (Mutual Understanding, Respect and Learning) – MURAL to międzynarodowy projekt realizowany pod przewodnictwem British Council w Polsce we współpracy z organizacjami z sześciu krajów: Polski, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Grecji, Holandii oraz Niemiec.

https://www.britishcouncil.pl/projekt-mural

Instytucje uczestniczące zostały wybrane na podstawie swego zaangażowania w procesy budowania dialogu oraz wymiany najlepszych praktyk wspierających tolerancję i wzajemny szacunek. MURAL jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu „Prawa, równość i obywatelstwo” (Rights, Equality and Citizenship programme).Projekt jest realizowany w Polsce przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa oraz British Council Polska.

MURAL to międzynarodowy projekt umożliwiający spotkanie sześciu partnerów z Unii Europejskiej: Polski, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Grecji🇬🇷, Holandii oraz Niemiec, pod przewodnictwem Fundacji British Council. Instytucje uczestniczące zostały wybrane na podstawie swego zaangażowania w procesy budowania dialogu oraz wymiany najlepszych praktyk wspierających tolerancję i wzajemny szacunek. MURAL jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu „Prawa, równość i obywatelstwo” (Rights, Equality and Citizenship programme).

Co mamy zamiar osiągnąć poprzez MURAL?

MURAL, realizując działania wspierające wzrost tolerancji i szacunku dla różnych wyznań, przekonań religijnych oraz tożsamości etnicznych, ma na celu przeciwdziałanie narastającemu w Europie problemowi antysemickich i antymuzułmańskich uprzedzeń. Projekt propaguje zasady pluralizmu i demokracji, wspiera ponadnarodową współpracę oraz wymianę wiedzy i najskuteczniejszych praktyk przeciwdziałania nietolerancji.

Do kogo skierowany jest MURAL?

Adresatami projektu są osoby, które w swojej codziennej pracy (jako aktywiści i aktywistki, liderki i liderzy czy przedstawiciele/przedstawicielki regionalnych władz) stykają się z przejawami dyskryminacji. Zależy nam na współpracy z nimi, ponieważ są związani z lokalną społecznością, świadomi wyzwań oraz chętni by zmieniać rzeczywistość na lepsze.

W ramach projektu przeszkoliliśmy 61 liderów, nauczycieli, pedagogów, działaczy społecznych, pracowników bibliotek i krakowskich domów kultury.

Teraz czas na działanie. Będziemy Was informować o projektach realizowanych przez liderów projektu MURAL w Krakowie.

Więcej o projekcie: https://www.britishcouncil.pl/projekt-mural


Polecamy historię projektu MURAL, autorstwa Lena Granta [ENG]

rysunkowa historia projektu MURAL


Aktualności dot. projektu MURAL, publikowane w ramach programu "Otwarty Kraków" w roku 2019.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2018-07-02
Data aktualizacji: 2020-01-20
Powrót