MPK SA w Krakowie zdecydował o zamknięciu wszystkich punktów obsługi pasażerów [ENG/UKR/RUS]

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego zarząd MPK SA w Krakowie zdecydował o zamknięciu wszystkich punktów obsługi pasażerów do odwołania. Weryfikacja wniosków o przedłużenie ważności karty jest w obecnej sytuacji utrudniona, a dokumentów potwierdzających rozliczanie podatków dla miasta Krakowa nie przyjmowane są mailowo.

MPK SA w Krakowie zdecydował o zamknięciu wszystkich punktów obsługi pasażerów [ENG/UKR/RUS]
Fot. MPK SA w Krakowie

Osoby, które nie będą w stanie przedłużyć uprawnień Karty Krakowskiej z tytułu płacenia podatków w Krakowie i będą zmuszone kupić droższy bilet okresowy, prosimy o zgłoszenie tego faktu na adres: reklamacje@kkm.krakow.pl. Po otwarciu PSB otrzymają zwrot wydanych dodatkowo środków, po dopełnieniu procedury potwierdzenia płacenia podatku w Krakowie i okazaniu np. pierwszej strony PIT/PIT i UPO.


ENG

Due to the introduction of an epidemic emergency, the Management Board of MPK SA in Kraków decided to close all passenger service points until further notice.

Verification of applications to extend the validity of the card is currently difficult, and documents confirming the settlement of taxes for the city of Krakow are not accepted by e-mail.

If you are unable to renew your Krakow Card's entitlements to pay taxes in Krakow and are forced to buy a more expensive season ticket, please report it to reklamacje@kkm.krakow.pl. After the opening, PSBs will receive a refund of additional funds spent, after completing the procedure to confirm payment of tax in Krakow and presenting e. g. first page PIT/PIT and UPO.


UKR

У зв’язку із запровадженням стану епідемічної загрози, колегія MPK SA у Кракові вирішила закрити всі пункти обслуговування пасажирів.

Перевірка заявок на поновлення Краківської Карти наразі складна, а документи, що підтверджують сплату податків в Кракові, не приймаються електронною поштою.

Особи, які не зможуть продовжити дію Краківської карти та будуть змушені купувати більш дорогий проїзний квиток, повідомте про цей факт на адресу: reklamacje@kkm.krakow.pl. Після відкриття, PSB ви отримаєте відшкодування додаткових витрачених коштів після підтвердження сплати податків у Кракові надаючи, наприклад, першу сторінку ПДФО / ПДФО та УПО.


RUS

В связи с введением состояния эпидемической угрозы, коллегия MPK SA в Кракове решила закрыть все пункты обслуживания пассажиров.

Проверка заявок на возобновление Краковской Карты пока сложная, а документы, подтверждающие уплату налогов в Кракове, не принимаются по электронной почте.

Лица, которые не смогут продлить действие Краковской карты и будут вынуждены покупать более дорогой проездной билет, сообщите об этом факте по адресу: reklamacje@kkm.krakow.pl. После открытия, PSB вы получите возмещение дополнительных потраченных средств после подтверждения уплаты налогов в Кракове предоставляя, например, первую страницу НДФЛ / НДФЛ и УПО.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się