Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Relacja z konferencji prasowej prezentującej działania Urzędu Miasta Krakowa na rzecz dzieci z doświadczeniem migracji i wyniki badań projektów CHILD-UP i MiCreate

17 grudnia 2021 roku, w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa odbyła się konferencja poświęcona edukacji oraz sytuacji społecznej dzieci z doświadczeniem migracji. W konferencji wzięli udział: Dyrektorka Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Elżbieta Kois-Żurek, Dyrektorka Wydziału Edukacji Agnieszka Domańska, a także przedstawiciele zespołów badawczych, realizujących projekty europejskie w programach Unii Europejskiej Horyzont 2020, poświęcone integracji dzieci migrujących – Child-Up, reprezentowane przez prof. Magdalenę Ślusarczyk oraz dr Joannę Struzik, a także Micreate, reprezentowany przez dr Adama Bulandrę.

działania Urzędu Miasta Krakowa na rzecz dzieci z doświadczeniem migracji i wyniki badań projektów CHILD-UP i MiCreate
Fot. materiały prasowe

Dyrektorka Kois-Żurek przybliżyła działania miasta na rzecz dzieci migrujących w ramach programu Otwarty Kraków, obejmujące wsparcie dla realizacji programów międzynarodowych takich jak MURAL, który przygotowywał nauczycieli do działań w środowisku wielokulturowym, a także działania na rzecz podnoszenia kompetencji kadry pedagogicznej szkół poprzez wsparcie kursów i studiów w zakresie zarządzania wielokulturowością oraz nauczania języka polskiego jako obcego.

Pani Dyrektor Domańska przybliżyła dane dotyczące obecności dzieci z doświadczeniem migracji w polskich szkołach, wskazując, iż obecnie w krakowskich szkołach mamy prawie 5 tysięcy uczniów cudzoziemskich z 78 różnych krajów. Przedstawicielka samorządu przedstawiła podstawowe narzędzia wsparcia dzieci z zagranicy, polegające na wsparciu językowym, zajęciach wyrównawczych, czy też tworzeniu oddziałów przygotowawczych, których jest obecnie w Krakowie sześć, kształcących ponad pięćdziesięciu uczniów w szkolnictwie podstawowym i średnim. Podkreślono również istotę asystentury międzykulturowej, jako jednego z nowocześniejszych i najbardziej efektywnych mechanizmów wsparcia integracji dzieci z zagranicy. Miasto za pośrednictwem Pani Dyrektor zadeklarowało również rozwój działań na rzecz dzieci z doświadczeniem migracji w tym rozwój narzędzi wirtualnych, sieciujących, dostarczających rzeczowej informacji o kształceniu się w Krakowie.

Badaczki z projektu Child-Up przybliżyły wyniki swoich badań z młodzieżą w krakowskich szkołach dowodząc, iż dzieci z doświadczeniem migracji są w samorządowych szkołach zadowolone, czują się bezpiecznie i są zaopiekowanie. Podkreślono rolę zanurzenia w języku jako istotnego elementu procesu integracji, który dzieje się najczęściej w procesie zawiązywania relacji rówieśniczych. Ponownie podkreślono kluczowe znaczenie asystentury międzykulturowej w procesie integracji dzieci.

Omawiając rezultaty projektu MiCREATE Adam Bulandra wskazał, iż wyniki badań w obu projektach europejskich są zbieżne. Podkreślił, iż wsparcie w integracji jest konsekwencją zaangażowania głównie nauczycieli i nauczycielek oraz ich kompetencji międzykulturowych, którzy podejmują tego rodzaju wysiłki przy braku krajowych narzędzi wsparcia procesu integracji migrantów. Wskazał, iż samorządy zastępują działania rządu co jest zjawiskiem bardzo pozytywnym, ale tworzącym jedynie wyłomy w systemie, który ogólnie nie jest przyjazny dzieciom z doświadczeniem migracji. Nie mniej Kraków jest wzorcowym przykładem samorządu, któremu zależy na pozytywnej zmianie, powodującym iż dzieci mieszkające w Krakowie uznają doświadczenie migracji za pozytywne, rozwijające i obiecujące. Podkreślił również, iż ów pozytywny wpływ migracji jest obustronny i rozwija również dzieci lokalne.

Podsumowując konferencję, dr Jakub Kościółek wskazał na istotę działań międzysektorowych w procesie integracji jako warunku sukcesu w procesie integracji dzieci z doświadczeniem migracji oraz budowaniu kapitału społecznego wspólnoty lokalnej.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2021-12-21
Data aktualizacji: 2021-12-21
Powrót
Znajdź