Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Znamy Krakowskich Ambasadorów Wielokulturowości 2019!

Poznaliśmy laureatów tegorocznej edycji plebiscytu Krakowski Ambasador Wielokulturowości. W kategorii organizacji pozarządowych, instytucji oraz firm i grup nieformalnych wyróżnienie otrzymali Chór w Kontakcie oraz Collaborate, Krakow! W kategorii osób indywidualnych tytułami Ambasadorów uhonorowani zostali Anna Wilczyńska oraz David McGirr.

Fot. otwarty.krakow.pl
otwarty.krakow.pl

Tytułami Krakowskich Ambasadorów Wielokulturowości zostały uhonorowane osoby i organizacje szczególnie zasłużone dla promowania zróżnicowania kulturowego, etnicznego, wyznaniowego oraz integracji mieszkańców Krakowa i środowisk cudzoziemców.

Szacuje się, że około 10 proc. populacji Krakowa to cudzoziemcy. Liczba imigrantów wybierających Kraków jako miejsce do życia od lat systematycznie wzrasta, dlatego osoby i instytucje zaangażowane w dialog międzykulturowy odgrywają tak ważną rolę w funkcjonowaniu miasta.

Plebiscyt Krakowski Ambasador Wielokulturowości to sposób na docenienie i promowanie postaw i inicjatyw skoncentrowanych na budowaniu dobrego klimatu społecznego wokół wielokulturowości Krakowa.

– W Krakowie szczycimy się wielokulturowym dziedzictwem, lubimy mówić o historycznych wielokulturowych tradycjach, ale bardzo nam też zależy, żeby do tej historii dopisać współczesny rozdział. Chcemy, by wszyscy przybysze z różnych stron Europy i świata, którzy zdecydowali się zamieszkać w Krakowie, czuli się pełnoprawnymi członkami naszej społeczności. Cieszę się, że coraz więcej osób i instytucji działa na rzecz międzynarodowej społeczności naszego miasta i wspiera nasz projekt otwartego i wielokulturowego Krakowa – podkreślił Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, który Krakowskim Ambasadorom Wielokulturowości 2019 wręczył pamiątkowe dyplomy i statuetki lajkonika.

Uroczyste ogłoszenie wyników plebiscytu i wręczenie nagród laureatom odbyło się podczas kameralnej gali finałowej zorganizowanej zgodnie z obostrzeniami sanitarnymi w Sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory – oddział Muzeum Krakowa.

Do tegorocznej, drugiej edycji plebiscytu wpłynęły 44 zgłoszenia. Laureaci zostali wyłonieni przez Kapitułę Wielokulturowości pod przewodnictwem Dominika Jaśkowca, przewodniczącego Rady Miasta Krakowa.

Nagrodzeni w kategorii: instytucje, organizacje, grupy nieformalne

Laureatami plebiscytu w kategorii organizacji pozarządowych, instytucji oraz firm i grup nieformalnych zostali Chór w Kontakcie oraz Collaborate, Krakow!

Chór w Kontakcie, pod batutą syryjskiego muzyka i kompozytora Wassima Ibrahima, działa jako grupa nieformalna od 2015 roku. Chórzystom przyświeca idea różnorodności i wielokulturowości – zarówno w odniesieniu do prezentowanego repertuaru, jak i składu osobowego chóru. Do chóru może wstąpić każdy – niezależnie od wieku, narodowości, koloru skóry czy wykształcenia muzycznego.

Członkowie chóru promują muzykę świata, wykonując utwory w 17 językach, a różnorodność religijną w przestrzeni sakralnej upowszechniają, prezentując utwory, które łączą wszystkie religie. Wykorzystują muzykę jako uniwersalny język porozumiewania się i przełamywania barier, a adresatami ich działań jest zarówno publiczność, jak też sami chórzyści, muzycy z orkiestry, a także osoby potrzebujące pomocy, dla których chór organizuje koncerty charytatywne. Członkowie chóru spotykają się przy ul. Szpitalnej 40.

Collaborate, Krakow! to nieformalna grupa, która od  czterech lat działa w siedzibie Stowarzyszenia Ambasada Krakowian przy ul. Stolarskiej 6/9 i organizuje wydarzenia networkingowe integrujące społeczność lokalną ze społecznością obcokrajowców.

Inicjatywy te cieszą się dużym zainteresowaniem, przyciągają bardzo zróżnicowaną grupę odbiorców, między innymi: ekspatów, studentów Erasmusa, międzynarodowych wolontariuszy z krakowskich organizacji pozarządowych. Na organizowane przez grupę śniadania networkingowe trafiają nowo przybyli obcokrajowcy, którzy chcą się zaadaptować w krakowskim środowisku. Grupa działa niekomercyjnie i wolontaryjnie. Członkowie grupy są obcokrajowcami – nazywają siebie „krakowianami z wyboru”.

Nagrodzeni w kategorii: osoby indywidualne

W kategorii osób indywidualnych nagrodzeni zostali Anna Wilczyńska oraz David McGirr.

Anna Wilczyńska jest dziennikarką i arabistką, zajmuje się islamem i edukacją w zakresie kultury arabskiej, migracji i różnorodności. Uczy języka arabskiego i współpracuje z Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć w Krakowie, które oferuje bezpłatną pomoc prawną dla cudzoziemców, także uchodźców. Prowadzi też popularnego bloga na temat islamu i kultury arabskiej www.islamistablog.pl, organizuje wydarzenia kulturalne i edukacyjne skoncentrowane na różnorodności religijnej, migracji, walce z islamofobią.

Anna Wilczyńska jest aktywna społecznie oraz dziennikarsko - działa na rzecz budowania dialogu międzykulturowego oraz poszanowania dla innych kultur i wyznań. Adresatami jej działań są uczniowie, uczestnicy szkoleń, spotkań, debat oraz konferencji, podczas których tłumaczy i uświadamia czym jest islam, kim są muzułmanie i uchodźcy.

David McGirr, który porzucił Szkocję dla Krakowa i mieszka tu od 2011 roku, skupia się na działalności skierowanej do społeczności międzynarodowej w Krakowie i w Polsce, a także do obcokrajowców odwiedzających nasz kraj w celach turystycznych i biznesowych. Stworzył i prowadzi (w języku angielskim) kanał telewizyjny skierowany do międzynarodowej społeczności w Krakowie Kraków TV w serwisie YouTube, a także portal internetowy Kraków Expats Directory - www.krakowexpats.pl będący przewodnikiem dla obcokrajowców żyjących w Krakowie.

David McGirr współpracuje z międzynarodowymi organizacjami, ambasadami, konsulatami, grupami wolontariuszy, organizacjami pozarządowymi, szkołami międzynarodowymi, wielonarodowymi pracodawcami, polskimi instytucjami i departamentami związanymi z obcokrajowcami. Jest także członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. współpracy na rzecz realizacji Programu Otwarty Kraków, powołanego przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Budowanie otwartego społeczeństwa

- Z pielęgnowaniem wielokulturowości jest podobnie jak z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego. Nie wystarczy tworzenie odpowiednich  programów, procedur i dbałość o ich dostępność. Potrzebna jest szeroka partycypacja społeczna, mnogość i różnorodność oddolnych inicjatyw: od edukacji służącej przełamywaniu uprzedzeń - poprzez  spotkania integracyjne i wydarzenia kulturalne, które pozwolą nam lepiej poznać się i rozumieć - po zwykłą sąsiedzką pomoc. Serdecznie gratuluję laureatom tegorocznej edycji konkursu Krakowski Ambasador Wielokulturowości. Państwa zaangażowanie i codzienna działalność są dla miasta nie do przecenienia. Gorąco dziękuję za wkład w rozwój Krakowa i tworzenie jego dobrego wizerunku, za budowanie wśród mieszkańców poczucia solidarności i propagowanie wiedzy na temat kultury i obyczajów innych narodowości – podkreślił Jacek Majchrowski.

Przypominamy, że pierwsza edycja plebiscytu Krakowski Ambasador Wielokulturowości została zorganizowana w 2019 roku. Plebiscyt wpisuje się w Program Otwarty Kraków, którego celem jest realizacja polityki otwartości Krakowa na przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców poprzez budowanie wśród mieszkańców poczucia solidarności i szerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów innych narodowości. Szczegółowe informacje o przedsięwzięciach realizowanych w ramach tego programu można znaleźć w serwisie otwarty.krakow.pl oraz na facebookowych profilach: @OtwartyKrakow i @kgs.krakow.

Patroni medialni plebiscytu Krakowski Ambasador Wielokulturowości 2019: „Gazeta Wyborcza” Kraków, Love Kraków, TVP Kraków

 

zdjęcie 22.06.2020, 15 58 12.jpg-Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019
Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019 Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 22.06.2020, 16 09 44.jpg-Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019
Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019 Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 22.06.2020, 16 16 04.jpg-Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019
Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019 Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 22.06.2020, 16 22 09.jpg-Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019
Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019 Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 22.06.2020, 16 42 07.jpg-Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019
Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019 Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 22.06.2020, 16 45 43.jpg-Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019
Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019 Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 22.06.2020, 16 47 17.jpg-Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019
Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019 Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 22.06.2020, 16 51 37.jpg-Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019
Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019 Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 22.06.2020, 16 53 33.jpg-Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019
Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019 Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 22.06.2020, 16 55 18.jpg-Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019
Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019 Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 22.06.2020, 16 56 36.jpg-Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019
Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019 Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 22.06.2020, 16 57 27.jpg-Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019
Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019 Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 22.06.2020, 17 02 38.jpg-Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019
Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019 Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 22.06.2020, 15 58 12.jpg-Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019
zdjęcie 22.06.2020, 16 09 44.jpg-Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019
zdjęcie 22.06.2020, 16 16 04.jpg-Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019
zdjęcie 22.06.2020, 16 22 09.jpg-Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019
zdjęcie 22.06.2020, 16 42 07.jpg-Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019
zdjęcie 22.06.2020, 16 45 43.jpg-Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019
zdjęcie 22.06.2020, 16 47 17.jpg-Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019
zdjęcie 22.06.2020, 16 51 37.jpg-Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019
zdjęcie 22.06.2020, 16 53 33.jpg-Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019
zdjęcie 22.06.2020, 16 55 18.jpg-Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019
zdjęcie 22.06.2020, 16 56 36.jpg-Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019
zdjęcie 22.06.2020, 16 57 27.jpg-Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019
zdjęcie 22.06.2020, 17 02 38.jpg-Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019
pokaż metkę
Autor: Wydział Komunikacji Społecznej - Anna Latocha
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2020-06-22
Data aktualizacji: 2020-06-23
Powrót
Znajdź komunikat