Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2019 - laureat: Chór w Kontakcie

Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2019 - laureat: Chór w Kontakcie
Fot. OTWARTY KRAKÓW / OPEN KRAKOW

Chór w Kontakcie działający w ramach Kontakt Przestrzeń Ruchu i Tańca - pod batutą syryjskiego muzyka i kompozytora Wassima Ibrahima, działa od 2015 roku jako grupa nieformalna.

Program artystyczny przygotowuje przy ul. Szpitalnej 40 w Krakowie.

Zarówno w odniesieniu do prezentowanego repertuaru, jak i składu osobowego chóru, przyświeca mu idea różnorodności i wielokulturowości. Promuje muzykę świata, wykonując utwory w 17 językach, upowszechnia różnorodność religijną w przestrzeni sakralnej, prezentując utwory łączące wszystkie religie. Wykorzystuje muzykę jako uniwersalny język porozumiewania się i przełamywania barier.

Adresatami działań chóru są sami chórzyści, muzycy z orkiestry, publiczność, osoby potrzebujące pomocy dla których chór organizuje liczne koncerty charytatywne.

Cechą wyróżniającą "Chóru w Kontakcie" jest muzyka świata, unikalny repertuar i bogactwo językowe.

W swych szeregach ma obywateli wielu krajów.

Podczas koncertów dyrygent oraz członkowie chóru opowiadają o wykonywanych utworach, przybliżając słuchaczom ich język, treść, historię i kontekst kulturowy.

Do chóru może wstąpić każdy niezależnie od wieku, narodowości i wykształcenia muzycznego.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków