Program rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2019

22 czerwca 2020 roku uhonorowani zostali laureaci II edycji konkursu "Krakowski Ambasador Wielokulturowości". Tytuły Ambasadorów w kategorii organizacji pozarządowych, instytucji oraz firm i grup nieformalnych otrzymali: Chór w Kontakcie oraz Collaborate, Krakow!, a w kategorii osób indywidualnych: Anna Wilczyńska oraz David McGirr.

OTWARTY KRAKÓW
OPEN KRAKOW

Tytułami Krakowskich Ambasadorów Wielokulturowości zostały uhonorowane osoby i organizacje szczególnie zasłużone dla promowania zróżnicowania kulturowego, etnicznego, wyznaniowego oraz integracji mieszkańców Krakowa i środowisk cudzoziemców.

Szacuje się, że około 10 proc. populacji Krakowa to cudzoziemcy. Liczba imigrantów wybierających Kraków jako miejsce do życia od lat systematycznie wzrasta, dlatego osoby i instytucje zaangażowane w dialog międzykulturowy odgrywają tak ważną rolę w funkcjonowaniu miasta.

Plebiscyt Krakowski Ambasador Wielokulturowości to sposób na docenienie i promowanie postaw i inicjatyw skoncentrowanych na budowaniu dobrego klimatu społecznego wokół wielokulturowości Krakowa.

– W Krakowie szczycimy się wielokulturowym dziedzictwem, lubimy mówić o historycznych wielokulturowych tradycjach, ale bardzo nam też zależy, żeby do tej historii dopisać współczesny rozdział. Chcemy, by wszyscy przybysze z różnych stron Europy i świata, którzy zdecydowali się zamieszkać w Krakowie, czuli się pełnoprawnymi członkami naszej społeczności. Cieszę się, że coraz więcej osób i instytucji działa na rzecz międzynarodowej społeczności naszego miasta i wspiera nasz projekt otwartego i wielokulturowego Krakowa – podkreślił Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, który Krakowskim Ambasadorom Wielokulturowości 2019 wręczył pamiątkowe dyplomy i statuetki lajkonika.

Uroczyste ogłoszenie wyników plebiscytu i wręczenie nagród laureatom odbyło się podczas kameralnej gali finałowej zorganizowanej zgodnie z obostrzeniami sanitarnymi w Sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory – oddział Muzeum Krakowa.

Do tegorocznej, drugiej edycji plebiscytu wpłynęły 44 zgłoszenia. Laureaci zostali wyłonieni przez Kapitułę Wielokulturowości pod przewodnictwem Dominika Jaśkowca, przewodniczącego Rady Miasta Krakowa.

Nagrodzeni w kategorii: instytucje, organizacje, grupy nieformalne

Laureatami plebiscytu w kategorii organizacji pozarządowych, instytucji oraz firm i grup nieformalnych zostali Chór w Kontakcie oraz Collaborate, Krakow!

Chór w Kontakcie, pod batutą syryjskiego muzyka i kompozytora Wassima Ibrahima, działa jako grupa nieformalna od 2015 roku. Chórzystom przyświeca idea różnorodności i wielokulturowości – zarówno w odniesieniu do prezentowanego repertuaru, jak i składu osobowego chóru. Do chóru może wstąpić każdy – niezależnie od wieku, narodowości, koloru skóry czy wykształcenia muzycznego.

Członkowie chóru promują muzykę świata, wykonując utwory w 17 językach, a różnorodność religijną w przestrzeni sakralnej upowszechniają, prezentując utwory, które łączą wszystkie religie. Wykorzystują muzykę jako uniwersalny język porozumiewania się i przełamywania barier, a adresatami ich działań jest zarówno publiczność, jak też sami chórzyści, muzycy z orkiestry, a także osoby potrzebujące pomocy, dla których chór organizuje koncerty charytatywne. Członkowie chóru spotykają się przy ul. Szpitalnej 40.

Collaborate, Krakow! to nieformalna grupa, która od  czterech lat działa w siedzibie Stowarzyszenia Ambasada Krakowian przy ul. Stolarskiej 6/9 i organizuje wydarzenia networkingowe integrujące społeczność lokalną ze społecznością obcokrajowców.

Inicjatywy te cieszą się dużym zainteresowaniem, przyciągają bardzo zróżnicowaną grupę odbiorców, między innymi: ekspatów, studentów Erasmusa, międzynarodowych wolontariuszy z krakowskich organizacji pozarządowych. Na organizowane przez grupę śniadania networkingowe trafiają nowo przybyli obcokrajowcy, którzy chcą się zaadaptować w krakowskim środowisku. Grupa działa niekomercyjnie i wolontaryjnie. Członkowie grupy są obcokrajowcami – nazywają siebie „krakowianami z wyboru”.

Nagrodzeni w kategorii: osoby indywidualne

W kategorii osób indywidualnych nagrodzeni zostali Anna Wilczyńska oraz David McGirr.

Anna Wilczyńska jest dziennikarką i arabistką, zajmuje się islamem i edukacją w zakresie kultury arabskiej, migracji i różnorodności. Uczy języka arabskiego i współpracuje z Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć w Krakowie, które oferuje bezpłatną pomoc prawną dla cudzoziemców, także uchodźców. Prowadzi też popularnego bloga na temat islamu i kultury arabskiej www.islamistablog.pl, organizuje wydarzenia kulturalne i edukacyjne skoncentrowane na różnorodności religijnej, migracji, walce z islamofobią.

Anna Wilczyńska jest aktywna społecznie oraz dziennikarsko - działa na rzecz budowania dialogu międzykulturowego oraz poszanowania dla innych kultur i wyznań. Adresatami jej działań są uczniowie, uczestnicy szkoleń, spotkań, debat oraz konferencji, podczas których tłumaczy i uświadamia czym jest islam, kim są muzułmanie i uchodźcy.

David McGirr, który porzucił Szkocję dla Krakowa i mieszka tu od 2011 roku, skupia się na działalności skierowanej do społeczności międzynarodowej w Krakowie i w Polsce, a także do obcokrajowców odwiedzających nasz kraj w celach turystycznych i biznesowych. Stworzył i prowadzi (w języku angielskim) kanał telewizyjny skierowany do międzynarodowej społeczności w Krakowie Kraków TV w serwisie YouTube, a także portal internetowy Kraków Expats Directory - www.krakowexpats.pl będący przewodnikiem dla obcokrajowców żyjących w Krakowie.

David McGirr współpracuje z międzynarodowymi organizacjami, ambasadami, konsulatami, grupami wolontariuszy, organizacjami pozarządowymi, szkołami międzynarodowymi, wielonarodowymi pracodawcami, polskimi instytucjami i departamentami związanymi z obcokrajowcami. Jest także członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. współpracy na rzecz realizacji Programu Otwarty Kraków, powołanego przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Budowanie otwartego społeczeństwa

- Z pielęgnowaniem wielokulturowości jest podobnie jak z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego. Nie wystarczy tworzenie odpowiednich  programów, procedur i dbałość o ich dostępność. Potrzebna jest szeroka partycypacja społeczna, mnogość i różnorodność oddolnych inicjatyw: od edukacji służącej przełamywaniu uprzedzeń - poprzez  spotkania integracyjne i wydarzenia kulturalne, które pozwolą nam lepiej poznać się i rozumieć - po zwykłą sąsiedzką pomoc. Serdecznie gratuluję laureatom tegorocznej edycji konkursu Krakowski Ambasador Wielokulturowości. Państwa zaangażowanie i codzienna działalność są dla miasta nie do przecenienia. Gorąco dziękuję za wkład w rozwój Krakowa i tworzenie jego dobrego wizerunku, za budowanie wśród mieszkańców poczucia solidarności i propagowanie wiedzy na temat kultury i obyczajów innych narodowości – podkreślił Jacek Majchrowski.

Pierwsza edycja plebiscytu Krakowski Ambasador Wielokulturowości została zorganizowana w 2019 roku. Plebiscyt wpisuje się w Program Otwarty Kraków, którego celem jest realizacja polityki otwartości Krakowa na przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców poprzez budowanie wśród mieszkańców poczucia solidarności i szerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów innych narodowości.

Zapraszamy do zapoznania się z laureatkami i laureatami oraz wszystkimi kandydaturami zgłoszonymi do konkursu o tytuł "Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2019".

Kategoria A:
organizacja pozarządowa, instytucja, firma, grupa nieformalna

Kategoria B:
osoba indywidualna

 

zdjęcie 22.06.2020, 15 58 12.jpg-Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019
Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019 Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 22.06.2020, 16 09 44.jpg-Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019
Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019 Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 22.06.2020, 16 16 04.jpg-Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019
Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019 Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 22.06.2020, 16 22 09.jpg-Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019
Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019 Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 22.06.2020, 16 42 07.jpg-Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019
Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019 Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 22.06.2020, 16 45 43.jpg-Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019
Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019 Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 22.06.2020, 16 47 17.jpg-Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019
Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019 Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 22.06.2020, 16 51 37.jpg-Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019
Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019 Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 22.06.2020, 16 53 33.jpg-Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019
Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019 Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 22.06.2020, 16 55 18.jpg-Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019
Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019 Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 22.06.2020, 16 56 36.jpg-Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019
Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019 Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 22.06.2020, 16 57 27.jpg-Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019
Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019 Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 22.06.2020, 17 02 38.jpg-Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019
Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019 Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 22.06.2020, 15 58 12.jpg-Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019
zdjęcie 22.06.2020, 16 09 44.jpg-Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019
zdjęcie 22.06.2020, 16 16 04.jpg-Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019
zdjęcie 22.06.2020, 16 22 09.jpg-Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019
zdjęcie 22.06.2020, 16 42 07.jpg-Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019
zdjęcie 22.06.2020, 16 45 43.jpg-Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019
zdjęcie 22.06.2020, 16 47 17.jpg-Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019
zdjęcie 22.06.2020, 16 51 37.jpg-Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019
zdjęcie 22.06.2020, 16 53 33.jpg-Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019
zdjęcie 22.06.2020, 16 55 18.jpg-Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019
zdjęcie 22.06.2020, 16 56 36.jpg-Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019
zdjęcie 22.06.2020, 16 57 27.jpg-Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019
zdjęcie 22.06.2020, 17 02 38.jpg-Gala konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” 2019
0101.jpg-Ambasador Wielokulturowości_copy
W. Majka
0202.jpg-Ambasador Wielokulturowości_copy
W. Majka
0303.jpg-Ambasador Wielokulturowości_copy
W. Majka
0404.jpg-Ambasador Wielokulturowości_copy
W. Majka
0505.jpg-Ambasador Wielokulturowości_copy
W. Majka
0606.jpg-Ambasador Wielokulturowości_copy
W. Majka
0707.jpg-Ambasador Wielokulturowości_copy
W. Majka
0808.jpg-Ambasador Wielokulturowości_copy
W. Majka
0909.jpg-Ambasador Wielokulturowości_copy
W. Majka
1010.jpg-Ambasador Wielokulturowości_copy
W. Majka
1111.jpg-Ambasador Wielokulturowości_copy
W. Majka
1212.jpg-Ambasador Wielokulturowości_copy
W. Majka
1313.jpg-Ambasador Wielokulturowości_copy
W. Majka
1414.jpg-Ambasador Wielokulturowości_copy
W. Majka
1515.jpg-Ambasador Wielokulturowości_copy
W. Majka
1616.jpg-Ambasador Wielokulturowości_copy
W. Majka
1818.jpg-Ambasador Wielokulturowości_copy
W. Majka
1717.JPG_copy
W. Majka
0101.jpg-Ambasador Wielokulturowości_copy
0202.jpg-Ambasador Wielokulturowości_copy
0303.jpg-Ambasador Wielokulturowości_copy
0404.jpg-Ambasador Wielokulturowości_copy
0505.jpg-Ambasador Wielokulturowości_copy
0606.jpg-Ambasador Wielokulturowości_copy
0707.jpg-Ambasador Wielokulturowości_copy
0808.jpg-Ambasador Wielokulturowości_copy
0909.jpg-Ambasador Wielokulturowości_copy
1010.jpg-Ambasador Wielokulturowości_copy
1111.jpg-Ambasador Wielokulturowości_copy
1212.jpg-Ambasador Wielokulturowości_copy
1313.jpg-Ambasador Wielokulturowości_copy
1414.jpg-Ambasador Wielokulturowości_copy
1515.jpg-Ambasador Wielokulturowości_copy
1616.jpg-Ambasador Wielokulturowości_copy
1818.jpg-Ambasador Wielokulturowości_copy
1717.JPG_copy
pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2020-05-05
Data aktualizacji: 2020-07-30
Powrót