Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2019 - kandydatury w kategorii: firma

Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2019 - kandydatury w kategorii: firma
Fot. OTWARTY KRAKÓW / OPEN KRAKOW

ACCENT SCHOOL OF POLISH Katarzyna Roś
Od 17 lat Szkoła uczy j. polskiego i polskiej kultury obcokrajowców w ramach darmowych kursów i szkoleń. Poprzez swoje działania integruje i adaptuje cudzoziemców do nowego miejsca oraz środowiska lokalnego. W okresie wakacji kursy adaptacyjno - językowe prowadzi dla dzieci obcokrajowców, w ten sposób przygotowuje je do podjęcia nauki w polskiej szkole poprzez gry, zabawy, wycieczki. Po zakończonym kursie, w celu udzielenia wsparcia organizuje również spotkanie rodzin z różnych stron świata.

UBS Business Solutions Poland sp. z o.o.
Od 2010 roku Instytucja finansowa, firma międzynarodowa realizuje idee diversity&inclusion. Celem działania firmy jest wyrównywanie szans osób z różnych grup społecznych. Firma zrealizowała dotychczas 15 edycji tego projektu, po którym ok. 60% beneficjentów podjęło stałe zatrudnienie w krakowskich firmach. Adresatami działań firmy są osoby bezrobotne po dłuższej przerwie w zatrudnieniu, często z niepełnosprawnością, itp.

State Street Bank International GmbH sp. z o.o.
Od 2007 roku firma jako dostawca usług finansowych dla inwestorów instytucjonalnych działa na rzecz dialogu międzykulturowego i różnorodności. W firmie menagerowie poddawani są obowiązkowym szkoleniom z różnorodności i wielokulturowości. Firma zapewnia pomoc i opiekę dla pracowników obcokrajowców, szczególnie na początku zatrudnienia. Adresatami działań firmy są sami jej pracownicy ok. 6000 pracowników, z tego 10% populacji pracowników w Polsce to reprezentanci 65 narodowości - 600 osób.

Capgemini Polska sp. z o.o.
Od 24 lat Firma promuje zróżnicowanie kultur między pracownikami jak również możliwości rozwojowe w Polsce - na naszym rynku pracy, współpracuje z różnymi organizacjami w tym zakresie. Adresatem działań firmy jest 9 tys. pracowników, w tym 600 obcokrajowców.

Shell Business Operations Kraków
Od 2006 roku Firma kształtuje swoją działalność na rzecz dialogu międzykulturowego jako świadomy wybór, uznając współpracę i szacunek jako naczelne wartości w firmie. Będąc jedną z największych firm zatrudniających w naszym regionie, realizuje plan Diversity&Inclusion, wg którego każdy, bez względu na pochodzenie, wiarę, płeć, orientację seksualną czy poziom sprawności fizycznej znajduje miejsce dla siebie. W firmie tworzone są międzynarodowe grupy pracownicze posługujące się 20 językami. Wysoką kulturę organizacyjną tworzą liczne udogodnienia dla pracowników, których fundamentem jest strategia Shell - bycie społecznie odpowiedzialnym biznesem. Adresatami działań firmy są jej pracownicy - firma zatrudnia 1000 osób rocznie,  obecnie pracuje w niej -748 obcokrajowców z 55 narodowości – stanowi to 20% populacji pracowniczej.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków