Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

PL/ENG/UA/RU Za nami Dzień Otwarty i oficjalna inauguracja Centrum Wielokulturowego na Zabłociu

Minął już ponad tydzień od oficjalnego otwarcia nowej lokalizacji Centrum Wielokulturowego w Krakowie!

To był intensywny czas, ale zdążyliśmy nabrać nowych sił i zrobić skrótowe podsumowanie tego wydarzenia.

dzień otwarty centrum wielokulturowego - warsztaty z tworzenia lalek motanek
Fot. Centrum Wielokulturowe w Krakowie / Artsiom

Przede wszystkim chcemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy tworzyli z nami ten wyjątkowy dzień, a w szczególności:

Wassimowi Ibrahimowi oraz Thomasowi Celis Schanhezowi za przepiękny koncert i muzyczną podróż do krajów Orientu.

prof. Konrad Pędziwiatr z Caspar oraz prof. Jan Brzozowski z Jagiellońskie Centrum Studiów Migracyjnych za prezentację najnowszego raportu OWiM - Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji.

Fundacji Zustricz za przeprowadzenie warsztatów z Lalek Motanek.

Organizacji Light and Love Home in Poland za niezwykle ciekawą prezentację kultury azjatyckiej poprzez rękodzieło.

Grupie Latinas en Polonia za warsztaty z Pinaty.

Naszej wolontariuszce Yulii za anglojęzyczne warsztaty o tworzeniu CV i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej.

Dziękujemy także naszym przyjaciołom z Çay la Simit za zadbanie o przepyszny słodki, turecki poczęstunek oraz Mpanadas za chilijsko-argentyńskie przysmaki.

Dziękujemy, że tworzycie z nami wielokulturowy Kraków! Dzień Otwarty nie byłby tak kolorowy i bogaty w atrakcje gdyby nie nasi Partnerzy i Przyjaciele!

Każdego dnia działamy dzięki zaangażowaniu wielu wspaniałych osób: pracowników Fundacji IB Polska, wolontariuszy i stażystów, przyjaciół Centrum i wszystkich, którzy nas wspierają.

ENG

It's been over a week since the official opening of the new location of the Multicultural Center in Krakow!

It has been an intense time, but we have managed to gather new strength and provide a brief summary of this event. First and foremost, we would like to sincerely thank everyone who contributed to this special day, especially:

Wassim Ibrahim and Thomas Sanchez for the beautiful concert and musical journey to the Orient.

Prof. Konrad Pędziwiatr from Caspar and Prof. Jan Brzozowski from Jagiellońskie Centrum Studiów Migracyjnych for presenting the latest report from OWiM - Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji.

Fundacja Zustricz for conducting workshops on making Motanka Dolls.

Light and Love Home in Poland for the incredibly interesting presentation of Asian culture through handicrafts.

The group Latinas en Polonia for the Pinata workshops.

Our volunteer Yulia for the English workshops on CV writing and job interview preparation.

We also thank our friends from Cay la Simit for providing delicious Turkish treats and Mpanadas for Chilean-Argentinian delicacies.

Thank you for creating multicultural Krakow with us! The Open Day wouldn't have been so colorful and rich in attractions without our Partners and Friends!

Every day we operate thanks to the commitment of many wonderful people: employees of the IB Polska Foundation, volunteers and interns, friends of the Center, and all who support us.

UA

Минуло вже більше тижня з моменту офіційного відкриття нового приміщення Мультикультурного центру в Кракові!

Це був напружений час, але ми встигли набратися нових сил і підбити короткий підсумок події. Перш за все, ми хотіли б щиро подякувати усім, хто разом з нами створював цей особливий день, особливо:

Вассіму Ібрагіму і Томасу Шанхезу за чудовий концерт і музичну подорож на Схід.

Професору Конраду Пендзівятру з Caspar та професору Яну Бжозовскі з Jagiellońskie Centrum Studiów Migracyjnych за презентацію останнього звіту OWiM - Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji.

Fundacja Zustricz за проведення майстер-класу з ляльок-мотанок.

Організації Light and Love Home in Poland у Польщі за дуже цікаву презентацію азійської культури через ремесла.

Групі Latinas en Polonia за майстер-клас із виготовлення пінат.

Нашій волонтерці Юлії за англомовний майстер-клас зі складання резюме та підготовки до співбесіди.

Дякуємо також нашим друзям з Cay la Simit за смачні солодкі турецькі закуски та Mpanadas за чилійсько-аргентинські делікатеси.

Дякуємо, що створили разом із нами мультикультурний Краків! День відкритих дверей не був би таким барвистим і багатим на розваги, якби не наші партнери та друзі!

Щодня ми працюємо завдяки самовіддачі багатьох чудових людей: співробітників Фундації IB Polska, волонтерів і стажистів, друзів Центру і всіх, хто нас підтримує.

RU

Прошло уже больше недели с момента официального открытия нового помещения Мультикультурного центра в Кракове!

Это было напряженное время, но мы успели набраться новых сил и подвести краткий итог события. Прежде всего, мы хотели бы искренне поблагодарить всех, кто вместе с нами создавал этот особенный день, особенно:

Вассима Ибрагима и Томаса Шанхеза за прекрасный концерт и музыкальное путешествие на Восток.

Профессора Конрада Пендзивятра из Caspar и профессора Яна Бжозовски из Jagiellońskie Centrum Studiów Migracyjnych за презентацию последнего отчета OWiM - Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji.

Fundacja Zustricz за проведение мастер-класса с кукол Motanek.

Организации Light and Love Home in Poland в Польше за очень интересную презентацию азиатской культуры через ремесла.

Группе Latinas en Polonia за мастер-класс по изготовлению пинат.

Нашей волонтерке Юлии за англоязычный мастер-класс по составлению резюме и подготовке к собеседованию.

Спасибо также нашим друзьям из Cay la Simit за вкусные сладкие турецкие закуски и Mpanadas за чилийско-аргентинские деликатесы.

Спасибо, что создали вместе с нами мультикультурный Краков! День открытых дверей не был бы таким красочным и богатым на развлечения, если бы не наши партнеры и друзья!

Каждый день мы работаем благодаря самоотдаче многих замечательных людей: сотрудников Фонда IB Polska, волонтеров и стажеров, друзей Центра и всех, кто нас поддерживает.

pokaż metkę
Autor: Centrum Wielokulturowego w Krakowie
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2024-03-02
Data aktualizacji: 2024-03-15
Powrót

Zobacz także

Znajdź