Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

PL/ENG/UA/RU Podsumowanie czerwca w Centrum Wielokulturowym w Krakowie

Czerwiec minął nam w Centrum Wielokulturowym pod znakiem warsztatów kulinarnych i zabaw plenerowych - ale to nie wszystko, co się u nas wydarzyło!

Polish Language Cafe w Centrum Wielokulturowym w Krakowie
Fot. Centrum Wielokulturowe w Krakowie

Zacznijmy od najważniejszego: co smacznego upichciliśmy w tym miesiącu?

Elisa, nasza wolontariuszka z Włoch, ponownie poprowadziła warsztaty z tiramisu - pysznego kawowego deseru.

W ramach Językowego Tygodnia Dziecka mali kucharze sami przyrządzili smakowite pancakes.

Razem z naszymi przyjaciółmi z Light and Love Home in Poland przygotowaliśmy przepyszne japońskie ryżowe kuleczki - onigiri!

W tych przygodach kulinarnych łącznie towarzyszyło nam aż 36 osób!

Oprócz tego, jako reprezentancji Fundacji IB Polska, początek miesiąca rozpoczęliśmy z przytupem biorąc udział w aż dwóch piknikach: obchodach Dnia Dziecka w Krakowie oraz w Pikniku Święta Wolności i Praw Obywatelskich. W ramach obu imprez przygotowaliśmy różnego rodzaju gry międzykulturowe dla najmłodszych, rozgrywki szachowe, czy warsztaty z przesadzania ziół.

Nie zabrakło również innych, bardzo ważnych dla nas wydarzeń:

 • Obchody Światowego Dnia Uchodźcy w Kinie Paradox, podczas których obejrzeliśmy film “Skąd dokąd” oraz podsykutowaliśmy o tym, jak dokumentować i przedstawiać trudne historie. Było nas łącznie aż 40!
 • Ruszyliśmy z kursem polskiego języka migowego!
 • Wykład “Empowerment through Vulnerability” zorganizowany przez super dziewczyny z Way for Women.
 • Międzynarodowy Dzień Jogi, który w wyjątkowy i aktywny sposób świetowaliśmy dzięki Vega Yoga Center!
 • Open Community Evening - urozmaicone o wyjście nad Wisłę.

Jak co miesiąc odwiedziło nas wiele różnych grup, które z ogromną przyjemnością gościliśmy. Wśród nich znaleźli się m.in.:

 • Podopieczni naszej fundacji, którzy oficjalnie podsumowali w Centrum Wielokulturowym swój wyjazd do Grecji na praktyki zawodowe.
 • Młodzież uczestnicząca w debacie oksfordzkiej zorganizowanej przez Fundację Pro Pomost.
 • Fundacja Otwarty Plan, który przeprowadził u nas część seminarium “Climate Migration as a Matter of Justice”.

…i wiele, wiele więcej!

Bardzo dziękujemy Wam wszystkim za udział we wszystkich aktywnościach w czerwcu w Centrum Wielokulturowym i do zobaczenia w lipcu!

ENG

June was filled with culinary workshops and outdoor games at the Multicultural Center - but that's not all that happened!

Let's start with the most important thing: what tasty things did we cook this month?

Elisa, our volunteer from Italy, again held workshops on tiramisu - a delicious coffee dessert.

As part of the Children's Language Week, our little chefs made tasty pancakes themselves.

Together with our friends from Light and Love Home in Poland, we prepared delicious Japanese rice balls - onigiri!

A total of 36 people accompanied us on these culinary adventures!

In addition, as a representative of the IB Polska Foundation, we started the beginning of the month with a bang by taking part in two picnics: Children's Day celebrations in Krakow and the Freedom and Civil Rights Day Picnic. As part of both events, we prepared various types of intercultural games for the youngest, chess games, or herb replanting workshops.

There were also other very important events for us:

 • Celebration of World Refugee Day at the Paradox Cinema, during which we watched the film "From Where to Where" and discussed how to document and present difficult stories. There were 40 of us in total!
 • We started a Polish sign language course!
 • Lecture "Empowerment through Vulnerability" organized by the amazing girls from Way for Women.
 • International Yoga Day, which we celebrated in a unique and active way thanks to Vega Yoga Center!
 • Open Community Evening - with a trip to the Vistula River.

As every month, we were visited by many different groups, which we were pleased to host. These included:

 • Students of our foundation who officially summarized their trip to Greece for professional internships at the Multicultural Center.
 • Youth participating in the Oxford debate organized by the Pro Pomost Foundation.
 • Open Plan Foundation, which conducted part of the seminar "Climate Migration as a Matter of Justice".

…and much much more!

Thank you all very much for participating in all the activities in June at the Multicultural Center and see you in July!

UA

Червень був насичений кулінарними майстер-класами та іграми на свіжому повітрі в Мультикультурному центрі – але це ще не все!

Почнемо з головного: що смачненького ми приготували цього місяця?

Наша волонтерка з Італії Еліза знову проводила майстер-класи з тірамісу - смачного кавового десерту.

В рамках Тижня дитячої мови маленькі кухарі власноруч приготували смачні млинці.

Разом з нашими друзями з Light and Love Home в Польщі ми приготували смачні японські рисові кульки - онігірі!

Загалом 36 людей супроводжували нас у цих кулінарних пригодах!

Крім того, як представник IB Polska Foundation, ми розпочали початок місяця, взявши участь у двох пікніках: святкуванні Дня захисту дітей у Кракові та пікніку до Дня свободи та громадянських прав. У рамках обох заходів ми підготували різноманітні міжкультурні ігри для наймолодших, ігри в шахи чи майстер-класи з пересаджування трав.

Були й інші дуже важливі для нас події:

 • Святкування Всесвітнього дня біженців у кінотеатрі «Парадокс», під час якого ми переглянули фільм «Звідки куди» та обговорили, як документувати та подавати складні історії. Всього нас було 40!
 • Ми розпочали курси польської жестової мови!
 • Лекція «Розширення можливостей через вразливість», організована чудовими дівчатами з Way for Women.
 • Міжнародний день йоги, який ми відзначили унікально та активно завдяки Vega Yoga Center!
 • Відкритий вечір спільноти - з поїздкою до річки Вісла.

Як і кожного місяця, до нас завітало багато різних груп, які ми із задоволенням приймали. Серед них:

 • Студенти нашого фонду, які офіційно підсумували свою поїздку до Греції на професійне стажування в Мультикультурному центрі.
 • Молодь бере участь в Оксфордських дебатах, організованих фондом Pro Pomost.
 • Open Plan Foundation, яка провела частину семінару «Кліматична міграція як питання справедливості».

…і багато іншого!

Щиро дякуємо всім за участь у всіх червневих заходах у Мультикультурному центрі та до зустрічі в липні!

RU

Июнь был насыщен кулинарными мастер-классами и играми на свежем воздухе в Мультикультурном центре – но это еще не все! 

Начнём с главного: что вкусненького мы приготовили в этом месяце?

Наша волонтер из Италии Элиза снова проводила мастер-классы по тирамису – вкусного кофейного десерта.

В рамках Недели детского языка маленькие повара собственноручно приготовили вкусные блины.

Вместе с нашими друзьями из Light and Love Home в Польше мы приготовили вкусные японские рисовые шарики – онигири!

В общей сложности 36 человек сопровождали нас в этих кулинарных приключениях!

Кроме того, как представитель IB Polska Foundation, мы начали начало месяца, приняв участие в двух пикниках: праздновании Дня защиты детей в Кракове и пикнике ко Дню свободы и гражданских прав. или мастер-классы по пересадке трав.

Были и другие очень важные для нас события:

 • Празднование Всемирного дня беженцев в кинотеатре "Парадокс", во время которого мы просмотрели фильм "Откуда куда" и обсудили, как документировать и представлять сложные истории. Всего нас было 40!
 • Мы начали курсы польского жестового языка!
 • Лекция «Расширение возможностей из-за уязвимости», организованная замечательными девушками из Way for Women.
 • Международный день йоги, который мы отметили уникально и активно благодаря Vega Yoga Center!
 • Открытый вечер сообщества – с поездкой к реке Висла.

Как и каждый месяц, к нам пришло много разных групп, которые мы с удовольствием принимали. Среди них:

 • Студенты нашего фонда, которые официально подытожили свою поездку в Грецию на профессиональную стажировку в Мультикультурном центре.
 • Молодежь принимает участие в Оксфордских дебатах, организованных фондом Pro Pomost.
 • Open Plan Foundation, проведшая часть семинара «Климатическая миграция как вопрос справедливости».

…и много другого!

Благодарим всех за участие во всех июньских мероприятиях в Мультикультурном центре и до встречи в июле!

pokaż metkę
Autor: Centrum Wielokulturowe w Krakowie
Osoba publikująca: Anna Niezgoda
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2024-07-03
Data aktualizacji: 2024-07-03
Powrót

Zobacz także

Znajdź