Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Informacje dla cudzoziemców - zameldowanie, wymeldowanie, PESEL [ENG/UKR/RUS]

Wydział Spraw Administracyjnych informuje, iż przygotowane zostały tymczasowe procedury dotyczące zameldowania i wymeldowania cudzoziemców przebywających na terenie RP, na których ciąży obowiązek dokonania zameldowania lub wymeldowania.

Fot. OTWARTY KRAKÓW<br/>OPEN KRAKOW
OTWARTY KRAKÓW
OPEN KRAKOW

Tymczasowa procedura zameldowania cudzoziemca

Tymczasowa procedura wymeldowania cudzoziemca

Informacje w zakresie obowiązku meldunkowego można uzyskać pod numerami telefonów:

 • Dzielnica od I do VII – 12 616 93 30, 12 616 93 29, 12 616 93 32
 • Dzielnica od VIII do XIII – 12 616 56 85, 12 616 56 84, 12 616 57 20
 • Dzielnica od XIV do XVIII – 12 616 87 09, 12 616 87 23, 12 616 89 73

Informacje o sprawach załatwianych w Urzędzie Miasta Krakowa i numerach kontaktowych można znaleźć na stronie Otwarty Kraków (ENGUKRRUS).


ENG

Information for foreigners - registration of residence, deregister, PESEL

The Department of Administrative Affairs informs that temporary procedures have been prepared for the registration and de-registration of foreigners residing on the territory of the Republic of Poland who are obliged to register or deregister.

Temporary registration procedure for foreigners

Temporary deregistration procedure for foreigners

Information on the registration obligation can be obtained from the following telephone numbers:

 • Area from I to VII – 12 616 93 30, 12 616 93 29, 12 616 93 32
 • Area from VIII to XIII – 12 616 56 85, 12 616 56 84, 12 616 57 20
 • Area from XIV to XVIII – 12 616 87 09, 12 616 87 23, 12 616 89 73

Information on matters dealt with in the Cracow City Hall and contact numbers can be found on the website Open Krakow (ENGUKRRUS).


UKR

Інформація для іноземців - прописка, виписка, номер PESEL

Департамент адміністративних справ повідомляє, що підготував тимчасові процедури щодо реєстрації місця проживання та виписки з місця проживання іноземців, які перебувають на території Республіки Польща, які зобов'язані бути зареєстрованими.

Тимчасова процедура реєстрації місця проживання іноземця

Тимчасова процедура виписки з місця проживання іноземця

Інформацію щодо зобов'язання щодо реєстрації місця проживання можна отримати за номерами телефонів:

 • Дільниця від I до VII – 12 616 93 30, 12 616 93 29, 12 616 93 32
 • Дільниця від VIII до XIII – 12 616 56 85, 12 616 56 84, 12 616 57 20
 • Дільниця від XIV до XVIII – 12 616 87 09, 12 616 87 23, 12 616 89 73

Інформацію про справи, які розглядаються Міським Управлінням, та контактні телефони можна знайти за посиланням Відкритий Краків (ENGUKRRUS).


RUS

Информация для иностранцев - прописка, выписка, номер PESEL

Департамент административных дел сообщает, что подготовил временные процедуры относительно регистрации места жительства и выписки с места жительства иностранцев, находящихся на территории Республики Польша, которые обязаны быть зарегистрированными.

Временная процедура регистрации места проживания иностранца

Временная процедура выписки с места жительства иностранца

Информацию об обязательстве относительно регистрации места жительства можно получить по телефонам:

 • Участок от I до VII – 12 616 93 30, 12 616 93 29, 12 616 93 32
 • Участок от VIII до XIII – 12 616 56 85, 12 616 56 84, 12 616 57 20
 • Участок от XIV до XVIII – 12 616 87 09, 12 616 87 23, 12 616 89 73

Информацию о делах, которые рассматриваются Городским Управлением, и контактные телефоны можно найти по ссылке Открытый Краков (ENGUKRRUS).

pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2020-03-27
Data aktualizacji: 2020-03-27
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat