Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Ważna informacja dla osób oczekujących na termin spotkania w sprawie legalizacji pobytu [EN/RU/UA]

Ważna informacja dla osób oczekujących na termin spotkania w sprawie legalizacji pobytu na Wydziale Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Czarny apis oraz biało czarny megafon na niebieskim tle.
Fot. Centrum Wielokulturowe w Krakowie

Z uwagi na lawinowy wzrost wniosków, które zostały złożone za pośrednictwem poczty, informujemy, iż oczekiwanie na termin wezwania do osobistego stawiennictwa – uzupełnienie odcisków oraz braków formalnych wniosku – może wydłużyć się od 3 do 6 miesięcy.

W związku z powyższym, osoby, które planują złożyć wniosek dotyczący legalizacji pobytu, zachęcamy do rezerwacji terminu i złożenia wniosku OSOBIŚCIE. Składając wniosek na podstawie rezerwacji – OSOBIŚCIE wraz z kompletem wymaganych dokumentów – mają Państwo możliwość otrzymania pieczątki do paszportu w dniu złożenia wniosku, a także pozwala to znacznie skrócić czas postępowania i otrzymania karty pobytu.

Zachęcam do zapoznania się z całością informacji na stronie internetowej Urzędu

Zapraszamy do śledzenia działań informacyjnych prowadzonych przez Wydział Spraw Cudzoziemców na stronie internetowej oraz na Facebooku.


[EN] Important information for people waiting for the meeting on the legalization of stay at the Department of Foreigners of the Małopolskie Voivodship Office.

 

Due to the avalanche increase in applications that were submitted by post, we would like to inform you that waiting time for the summons to appear in person - supplementing the fingerprints and formal shortcomings of the application - may take from 3 to 6 months.

Therefore, if you are planning to submit an application for legalization of stay, we encourage you to book the date and submit the application PERSONALLY. When submitting an application on the basis of a reservation - PERSONALLY with a complete set of required documents - you have the option of receiving a passport stamp on the day of submitting the application, and it also allows you to significantly shorten the time of procedure and receipt of a residence card.

We encourage you to read the entire article about it on the website

We invite you to follow the information carried out by the Department of Foreigners on the website and on the Facebook profile.


[RU] Важная информация для людей, ожидающих встречи по легализации пребывания в отделе по делам иностранцев Малопольского воеводского управления.

 

В связи с лавинным ростом поступивших по почте заявок сообщаем, что ожидание личной повестки – на предоставление отпечатков пальцев и донесение формальных недостатков заявления – может длиться от 3 до 6 месяцев.

Поэтому людей, планирующих подать заявление на легализацию пребывания, мы призываем бронировать дату и подавать заявление ЛИЧНО. При подаче заявления на основании бронирования – ЛИЧНОГО с полным комплектом необходимых документов – у вас есть возможность получить штамп в паспорте в день подачи заявления, а также это позволяет значительно сократить время процедуры и получения вида на жительство.

Предлагаю вам прочитать всю статью на сайте.

Приглашаем следить за информационными мероприятиями, которые проводит Департамент по делам иностранцев на сайте и в профиле Facebook.


[UA] Важлива інформація для людей, які очікують на зустріч щодо легалізації перебування в відділі у справах іноземців Малопольського воєводського управління.

 

У зв’язку з лавинним зростанням заявок, які надійшли поштою, повідомляємо, що очікування особистої повістки – на надання відбитків пальців та донесення формальних недоліків заяви – може тривати від 3 до 6 місяців.

Тому людей, які планують подати заяву на легалізацію перебування, ми закликаємо бронювати дату та подавати заяву ОСОБИСТОСО. При подачі заяви на підставі бронювання - ОСОБИСТОГО з повним комплектом необхідних документів - у вас є можливість отримати штамп в паспорті в день подачі заяви, а також це дозволяє значно скоротити час процедури та отримання посвідки на проживання.

Пропоную вам прочитати всю статтю на сайті.

Запрошуємо стежити за інформаційними заходами, які проводить Департамент у справах іноземців на сайті та у профілі Facebook.

pokaż metkę
Autor: Centrum Wielokulturowe w Krakowie
Osoba publikująca: Anna Wilczyńska
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2021-11-10
Data aktualizacji: 2021-11-10
Powrót

Zobacz także

Znajdź