Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Nowy operator Centrum Wielokulturowego w Krakowie [EN/RU/UA]

W 2022 roku głównym operatorem Centrum Wielokulturowego w Krakowie w roku 2022 są Fundacja Internationaler Bund Polska oraz Fundacja Zustricz.

Logotyp Centrum Wielokulturowego 2022 wraz z logotypami nowym operatorów i partnerów
Fot. Centrum Wielokulturowe w Krakowie

Głównym operatorem Centrum Wielokulturowego w Krakowie w roku 2022 są Fundacja Internationaler Bund Polska oraz Fundacja Zustricz. Partnerami współprowadzącymi działania Centrum są organizacje i inicjatywy: Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć w Krakowie, Instytut Kultury Willa Decjusza, Krakow Expats Directory, Salam Lab oraz UAinKrakow.

Centrum Wielokulturowe jest czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00-18:00 w siedzibie Fundacji Internationaler Bund Polska pod adresem: aleja Ignacego Daszyńskiego 22 w Krakowie.

Zapraszamy do kontaktowania się z Centrum w sprawie współpracy wokół organizacji wydarzeń, patronatu nad inicjatywami oraz promocji wydarzeń Państwa organizacji na kanałach społecznościowych Centrum Wielokulturowego w Krakowie. Zachęcamy do kontaktu poprzez adres mailowy centrum@open.krakow.pl.

W sprawach promocji wydarzeń i patronatów nad inicjatywami zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem medialnym za pośrednictwem mediów społecznościowych: Facebooka, Instagrama, Twittera.


[EN] New main operator of the Multicultural Centre in Krakow

 

The main operator of the Multicultural Center in Krakow in 2022 is the Internationaler Bund Polska Foundation and the Zustricz Foundation. The co-operating partners of the Center are organizations and initiatives: Halina Nieć Legal Aid Centre, Villa Decius Institute of Culture, Krakow Expats Directory, Salam Lab and UAinKrakow.

The Multicultural Centre is open from Monday to Thursday from 10:00 a.m. to 6:00 p.m. at the headquarters of the Internationaler Bund Polska Foundation at Ignacego Daszyńskiego Str. 22 in Krakow.

We invite you to contact the Centre regarding cooperation on the organization of events, patronage over initiatives and promotion of your organization's events on the social channels of the Multicultural Centre in Krakow. We encourage you to contact us via the e-mail address: centrum@open.krakow.pl.

For the promotion of events and sponsorship of initiatives, please contact our media team via social media: Facebook, Instagram, Twitter.


[RU] Новый главный оператор Мультикультурного центра в Кракове

 

В 2022 году основным организатором Мультикультурного Центра в Кракове является Фундация Internationaler Bund Polska и Фонд Zustricz. Сотрудничающими партнерами Центра являются организации и инициативы: Центр правовой помощи Галины Нич в Кракове, Институт культуры Вилла Дециус, Krakow Expats Directory, Salam Lab и UAinKrakow.

Мультикультурный центр открыт с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00 в штаб-квартире Internationaler Bund Polska Foundation по адресу: aleja Ignacego Daszyńskiego 22 в Кракове.

Приглашаем вас связаться с нами относительно сотрудничества при организации мероприятий, поддержки инициатив и продвижении мероприятий вашей организации в социальных сетях Мультикультурного Центра в Кракове. Мы рекомендуем вам связаться с нами по адресу электронной почты centrum@open.krakow.pl.

По вопросам продвижения мероприятий и поддержки инициатив приглашаем связаться с нашей медиа-командой через социальные сети: Facebook, Instagram, Twitter.


[UA] Новий головний оператор мультикультурного центру в Кракові

 

У 2022 році головним організатором Мультикультурного Центру в Кракові є Фундація Internationaler Bund Polska та Фундація Зустрич. Партнерами Центру є організації та ініціативи: Центр правової допомоги Галини Нієч, Інститут культури Вілла Деціус, Krakow Expats Directory, Salam Lab та UAinKrakow.

Мультикультурний Центр відкритий з понеділка по четвер з 10:00 до 18:00 в офісі Фундації Internationaler Bund Polska за адресою: Ignacego Daszyńskiego 22 у Кракові. 

Запрошуємо до контакту щодо співпраці при організації заходів, підтримці ініціатив та просуванні заходів вашої організації в соціальних мережах Мультикультурного Центру в Кракові. Рекомендуємо зв’язатися з нами за електронною адресою: centrum@open.krakow.pl.

В справах просування заходів та підтримки ініціатив запрошуємо до контакту з нашою медіа-командою у соціальних мережах: Facebook, Instagram, Twitter.

pokaż metkę
Autor: Centrum Wielokulturowe w Krakowie
Osoba publikująca: Anna Wilczyńska
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2022-01-12
Data aktualizacji: 2022-01-17
Powrót

Zobacz także

Znajdź