Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

PL/ENG/UA/RU Światowy Dzień Uchodźcy 2024 - pokaz filmu i panel dyskusyjny

Historie mają znaczenie. W Międzynarodowym Dniu Uchodźcy chcielibyśmy zwrócić uwagę na różne sposoby konstruowania i przekazywania historii ludzi o przymusowej migracji, okrucieństwach wojennych i wychodzeniu z traumy. Poprzez techniki takie jak dokumentacja, ekspresja artystyczna, badania naukowe i procesy śledzenia, osoby dotknięte chorobą mogą szukać sprawiedliwości, sprawczości i możliwości twórczej ekspresji.

Światowy Dzień Uchodźcy 2024 - pokaz filmu i dyskusja
Fot. Centrum Wielokulturowe w Krakowie

W związku z tym serdecznie zapraszamy na wydarzenie (20.06.2024, 18:00, Kino Paradox, ul. Krupnicza 28), podczas którego wspólnie obejrzymy film „Skąd dokąd” (reż. Maciej Hamela), przedstawiający portret ukraińskich migrantów przymusowych podczas ich podróży z Ukrainy do Polski.

Po filmie odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem artystów i akademików, którzy dokumentują i wyrażają trudne historie. Dyskusja będzie okazją do dzielenia się tymi historiami i zastanowienia się nad ich potencjałem do zmiany.

Szczegóły wydarzenia znajdziecie w linku:
Liczba miejsc ograniczona.

ENG

Stories matter. On World Refugee Day, we want to highlight the various ways of constructing and sharing the stories of people experiencing forced migration, war atrocities, and trauma recovery. Through techniques like documentation, artistic expression, scientific research, and tracking processes, affected individuals can seek justice, empowerment, and opportunities for creative expression.

Therefore, we warmly invite you to an event (20.06.2024, 18:00, Kino Paradox, ul. Krupnicza 28) where we will watch the film “In the Rearview” (dir. Maciej Hamela), depicting the journey of Ukrainian forced migrants from Ukraine to Poland.

After the film, there will be a discussion panel featuring artists and academics who document and express difficult stories. This discussion will provide an opportunity to share these stories and reflect on their potential for change.

Details of the event can be found in the link: https://www.facebook.com/events/1877692006035617/

The number of seats is limited.

UA

Истории имеют значение. В Международный день беженцев мы хотели бы привлечь внимание к различным способам создания и передачи историй людей о вынужденной миграции, военных зверствах и восстановлении после травм. С помощью таких методов, как документирование, художественное выражение, научные исследования и процессы отслеживания, пострадавшие люди могут добиваться справедливости, свободы действий и возможностей для творческого самовыражения.

Поэтому сердечно приглашаем вас на мероприятие (20.06.2024, 18:00, Kino Paradox, ul. Krupnicza 28), в ходе которого мы посмотрим фильм «Откуда куда» (режиссер Maciej Hamela), представляющий портрет украинских вынужденных переселенцев во время их пути из Украины в Польшу.

После фильма состоится панельная дискуссия с участием художников и ученых, которые документируют и рассказывают непростые истории. Дискуссия предоставит возможность поделиться этими историями и поразмышлять над их потенциалом для изменений.

Подробности мероприятия можно узнать:
https://www.facebook.com/events/1877692006035617/
Количество мест ограничено.

RU

Історії мають значення. У Міжнародний день біженців ми хотіли б привернути увагу до різних способів створення та передачі історій людей про вимушену міграцію, військові звірства та відновлення після травм. За допомогою таких методів, як документування, художній вираз, наукові дослідження та процеси відстеження, постраждалі люди можуть досягати справедливості, свободи дій та можливостей для творчого самовираження.

Тому сердечно запрошуємо вас на захід (20.06.2024, 18:00, Kino Paradox, ul. Krupnicza 28), під час якого ми подивимося фільм «Звідки куди» (режисер Maciej Hamela), який представляє портрет українських вимушених переселенців під час їхнього шляху з України до Польщі.

Після фільму відбудеться панельна дискусія за участю художників та науковців, які документують та розповідають непрості історії. Дискусія надасть можливість поділитися цими історіями та поміркувати над їхнім потенціалом для змін.

Подробиці заходу можна дізнатися:
https://www.facebook.com/events/1877692006035617/

Кількість місць обмежена.

pokaż metkę
Autor: Centrum Wielokulturowe w Krakowie
Osoba publikująca: Anna Niezgoda
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2024-06-14
Data aktualizacji: 2024-06-14
Powrót

Zobacz także

Znajdź